Reklama
Reklama

Milan Hodža ako aktér medzinárodných vzťahov

Počet zobrazení: 3782

hodza_obalka.jpgÚstav politických vied SAV
a Univerzitná knižnica v Bratislave
pripravili prezentáciu knihy
Milan Hodža
ako aktér medzinárodných vzťahov.

Popri zostavovateľoch knihy
Vladimírovi Goněcovi
a Miroslavovi Pekníkovi
sa na panelovej diskusii,
ktorá bola 7. júna 2016,
zúčastnili aj autori
Valerián Bystrický
a Peter Zelenák.

Videozáznam: Ján Ruman

hodza.jpg
 

Priemer: 1 (1 hlas)