Michael Hauser: Nový populizmus

Počet zobrazení: 4331

Populizmus nie je vonkoncom niečo nové. Na politickej scéne ho môžeme pozorovať a študovať od osemnásteho storočia. V súčasnosti sme však podľa mnohých autorov, ktorý tento politický fenomén študujú, svedkami niečoho nového, čo možno nazvať nezvratný populizmus. Preto môžeme hovoriť v dnešnom európskom kontexte o jeho posilňovaní nevynímajúc Slovensko. Na tomto jeho stave má zásluhu gigantická mašinéria masmédií, ktorá sa primárne venuje propagande a zábave a ktorú nezaujíma zmysel pre históriu. Súčasnú podobu populizmu formuje tak ako aj v minulosti konflikt my (ľud) a oni (elita). Fakt, že v súčasnosti neexistuje ani na jednom póle tohto konfliktu zhoda, mu dodáva novú podobu. Populizmus nie je principiálne protidemokratický, ale v podmienkach krízy stratí liberálne charakteristiky. Populizmus však pre svoje fungovanie potrebuje určité dôvody. K najzákladnejšiemu patrí nepochybne stav, kedy v spoločnosti dochádza ku kríze hegemónie. Populizmus sa tak stáva podnetom k vznikaniu novej hegemónie. Sklon k populizmu je vlastný liberálno-demokratickým spôsobom vládnutia. Jednoducho je to dôsledok faktu, že medzi praktickou politikou a demokratickým rozhodovaním v liberálnej demokracii nemôže byť vždy súlad. Všetky požiadavky sa nedajú uspokojiť a práve z tohto napätia čerpá populizmus svoju vitalitu. Objektívne k rastu populizmu prispievajú dnešné procesy deglobalizácie. Ilona Švihlíková zhrnula najdôležitejšie trendy svetovej ekonomiky za rok 2019, ktorý charakterizoval okrem deglobalizácie aj jav odpojovania, v angličtine dicoupling, ktoré sa stalo „slovom roku“ vo Financial Times. Odpojovanie je výsledkom politiky amerického prezidenta Trumpa (Slovo, 14. 1. 2020). Michael Hauser vo svojej prednáške na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach uviedol ďalšie príčiny a faktory „nového populizmu“.

Michael Hauser bol hosťom v Klube Nového slova už niekoľkokrát. V tomto karanténnom období si môžeme namiesto jeho vystúpenia v klube pozrieť videozáznam jeho prednášky.

Jozef Lysý

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984