Medzináboženský dialóg je základom stability a zárukou rozvoja moderného sveta

ROMAN VASSILENKO, veľvyslanec Kazašskej republiky v Slovenskej republike
Počet zobrazení: 1960

vassilenko.jpgDnes, keď sa mesiace trvajúce prípravy na Slovensku na návštevu pápeža Františka dostávajú do záverečnej fázy, sa čoraz viac pozornosti venuje úlohe náboženstva a viery v širšom zmysle pri posilňovaní schopnosti našich spoločností odolávať moderným výzvam, v neposlednom rade zákernej pandémii koronavírusu COVID-19. V tejto súvislosti sa osobitná pozornosť venuje aj úsiliu o nadviazanie dialógu a vzájomného porozumenia medzi náboženstvami a my v Kazachstane, a všeobecne v strednej Ázii, k tomu máme čo povedať.

V priebehu stáročnej histórie bola stredná Ázia bezpečným miestom a útočiskom pre kresťanov, moslimov, budhistov, židov a mnoho ďalších náboženských skupín.


Po hladomore, represiách a takmer úplnom vykoreňovaní náboženstva v Sovietskom zväze v 20. storočí prešiel Kazachstan, podobne ako ostatné postsovietske republiky, obdobím reformy a hľadania novej identity. Dnes sa náboženská oblasť Kazachstanu rozširuje a posilňuje na základe tradícií náboženskej a kultúrnej rozmanitosti, ktoré sa vyvíjali počas dlhého historického obdobia.

Naša republika je primárne prirodzeným miestom stretnutí najväčších svetových náboženstiev – islamu, kresťanstva a budhizmu. Kazachstan je právom nazývaný „križovatkou civilizácií“. Po stáročia tu spoločne žili a pracovali predstavitelia rôznych národov a etnických skupín. Tu sa vytvorili silné kultúrne a ekonomické väzby, ktoré prispievali k vzájomnému obohacovaniu a prosperite. A ľudia našej krajiny, pozostávajúci zo zástupcov viac ako 100 národností a 17 náboženstiev, sa snažia zachovať toto kolosálne bohatstvo a odovzdať ho potomkom.

Kazachstanu ako mladému štátu sa podarilo nazhromaždiť cenné skúsenosti pokojného spolužitia rôznych náboženstiev, kultúr a civilizácií. Toto prispelo k vytvoreniu podobných hodnotových orientácií väčšiny obyvateľstva krajiny, k vytvoreniu tolerantnej atmosféry medzináboženskej harmónie a vzájomného rešpektu. Stačí povedať, že počas všetkých týchto rokov v modernom Kazachstane nedošlo k jedinému konfliktu z náboženských dôvodov.
 

kongres_kaz_1.jpg

Nie je náhoda, že pápež Ján Pavol II. počas svojej návštevy Kazachstanu v septembri 2001, len 10 dní po útokoch z 11. septembra v New Yorku, povedal, že Kazachstan môže slúžiť ako príklad mierového spolužitia a vzájomného porozumenia medzi mužmi a ženami rôznych národností a náboženstiev.

Medzináboženský dialóg je jedným z kľúčových spôsobov sociálneho rozvoja a zlepšovania blahobytu všetkých národov, podporuje toleranciu, vzájomné porozumenie a harmóniu medzi rôznymi kultúrami a náboženstvami a prispieva k prekonávaniu konfliktov a násilia. Vychádzajúc z vyššie uvedeného, vo februári 2003 na Medzinárodnej konferencii mieru a harmónie v Kazachstane, na ktorej sa zúčastnili autoritatívni náboženskí vodcovia a predstavitelia kresťanstva, islamu, judaizmu a iných náboženstiev, prvý prezident Kazašskej republiky Nursultan Nazarbajev inicioval konanie Kongresu vodcov svetových a tradičných náboženstiev v našej krajine.

Ako prví myšlienku zvolania Kongresu podporili zástupcovia katolíckej cirkvi počas návštevy Nursultana Nazarbajeva vo Vatikáne. A prvý Kongres vodcov svetových a tradičných náboženstiev bol zvolaný už 23. až 24. septembra 2003.

Na nasledujúcich piatich Kongresoch lídrov svetových a tradičných náboženstiev, ktoré sa konali v hlavnom meste Kazachstanu v Astane (teraz Nur-Sultan) v rokoch 2006, 2009, 2012, 2015 a 2018, sa zúčastnili vodcovia a významní predstavitelia duchovenstva z islamu, kresťanstva (vrátane zo Slovenska), judaizmu, budhizmu, šintoizmu, taoizmu a iných tradičných náboženstiev. Tento medzináboženský samit sa stal efektívnym motorom procesu globálneho vzájomného prenikania duchovných hodnôt. Na týchto kongresoch boli prijaté spoločné vyhlásenia a výzvy, adresované štátom a národom celého svetového spoločenstva.

kongres_kaz2.jpg

Z iniciatívy Nursultana Nazarbajeva bol špeciálne na konanie Kongresu postavený Palác mieru a harmónie – budova v podobe pravidelnej pyramídy, ktorá sa stala jednou z vizitiek hlavného mesta Kazachstanu. Strany  tejto architektonickej pamiatky sú obrátené na štyri svetové strany a symbolizujú priateľstvo, jednotu a mier v kazašskej krajine, ako aj skutočnosť, že ľudia v Kazachstane sú otvorení predstaviteľom všetkých národov a náboženstiev.

kongres_kaz3.jpg

Veríme, že Kongres vodcov svetových a tradičných náboženstiev by mohol pôsobiť ako jedna z vedúcich dialógových platforiem, zameraných na ideologické a duchovné budovanie základov spravodlivého svetového poriadku v 21. storočí.

Na pozadí medzietnických a medzikonfesionálnych konfliktov vznikajúcich vo svete je jedinečná kazašská skúsenosť s posilňovaním medzináboženského dialógu na globálnej úrovni nesmierne užitočná. Preto nie je náhoda, že sa naše hlavné mesto stalo trvalým miestom stretnutí a potrebnou platformou dialógu pre náboženských vodcov. O uznaní úspechu a dôvery v nové iniciatívy Kazachstanu svedčí aj fakt, že hlavy USA, Ruska, Francúzska, Talianska, Saudskej Arábie, Egypta, Poľska, Nemecka, šéfovia veľkých medzinárodných organizácií zaslali svoje pozdravy na Kongres a Kazachstan túto myšlienku naďalej zdokonaľoval. Bol vytvorený sekretariát Kongresu vodcov svetových a tradičných náboženstiev, ktorý zabezpečuje aktivity v intervaloch medzi zasadnutiami Kongresu, ako aj Nursultanovo Nazarbajevovo Centrum pre rozvoj medzináboženského a medzivilizačného dialógu, ktoré bolo založené v apríli 2019.

kongres_kaz4.pngHlavnými úlohami tohto Centra je podporovať nastolenie mieru a harmónie medzi všetkými náboženstvami v atmosfére vzájomného rešpektu, zabezpečiť neustálu interakciu s domácimi a zahraničnými náboženskými združeniami a ich duchovnými vodcami atď.

Medzináboženský dialóg dnes nadobúda mimoriadny význam. V mnohých krajinách sveta sa každý deň zvyšuje nedorozumenie a stav nejednotnosti na všetkých úrovniach. Rast napätia medzi krajinami a svetovými mocnosťami sa neustále zvyšuje, čoraz častejšie sa vyskytujú miestne a medzietnické konflikty, ktoré často vznikajú z medzináboženských dôvodov. Ľudstvo sa čoraz väčšmi vzďaľuje od schopnosti komunikovať a budovať dialóg, rozdeľuje sa na menšie segmenty a skupiny. Tento proces neobišiel ani náboženskú sféru.

Úsilie Kazachstanu, ktoré inšpiruje svetové spoločenstvo k dobrým počinom, vyvoláva uznanie v srdciach ľudí v rôznych častiach sveta. Sme pripravení pokračovať v tomto úsilí na základe pevného presvedčenia, že dialóg a vzájomné porozumenie sú najlepšími spôsobmi na dosiahnutie mieru a pokroku na Zemi.
 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984