Reklama
Reklama

Martin Rázus na dunajskej promenáde

Počet zobrazení: 4230

2_portret_martina_razusa.jpgPortrét spisovateľa Martina Rázusa.

V utorok 6. augusta sa začali na Rázusovom nábreží v Bratislave stavebné práce súvisiace s pomníkom spisovateľa, básnika, publicistu, politika a evanjelického kňaza Martina Rázusa. Ráno traja chlapi vymerali jeho hranice a hneď sa pustili do roboty. Rozkopali suchú, tvrdú pôdu a položili betonáž základov, na ktorých bude stáť ústredný pilier.

Dnes už hádam nik nepochybuje, že pomník neďaleko Mosta SNP konečne slávnostne odhalia 24. októbra 2013 pri príležitosti Rázusovho jubilea (narodil sa 18. októbra 1888 vo Vrbici, dnes súčasti Liptovského Mikuláša). O povzdychu „konečne“ by vedeli hlavní iniciátori tejto stavby zo Spolku Martina Rázusa zanietene rozprávať celé legendy. Osobitne jeho čestný predseda Ján Juráš, ktorý nám okrem informácií poskytol aj fotografie.

                   Pomník Martina Rázusa v Bratislave pri Dunaji - najnovší vizuál.

1_pomnik_mr_-_novy_vizual_2012.jpgTrampoty s pomníkom

Prvá verzia z roku 2009 vychádzala z oficiálnych podkladov hlavného mesta SR, mestskej časti Staré Mesto a Krajského pamiatkového ústavu. Do veci mali čo hovoriť  aj zástupcovia Slovenského plynárenského priemyslu, Západoslovenskej energetiky, Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a T-COM-u, lebo hoci sa to na prvý pohľad nezdá, ale pod zeleným pásom vinúcim sa dunajskou promenádou vedú všetky možné potrubia a káble.

Prvý závažný problém spôsobilo prekvalifikovanie 500-milimetrového plynovodu, ktorý pretína priestor pod budúcim pamätníkom, na plynovod strategický. Z toho vyplynula požiadavka, aby sa dodržala tridsaťmetrová vzdialenosť od plynovej trúby, namiesto dovtedajších štyroch metrov. To by vlastne znemožnilo vybudovanie akéhokoľvek umeleckého diela v tomto úseku.

Zložité rokovania s SPP zdržali realizáciu projektu na niekoľko mesiacov. Až po tom, čo do funkcie nastúpil nový generálny riaditeľ SPP Distribúcia, udelil výnimku na pôvodné štyri metre. Po komunálnych voľbách na jeseň 2010 bratislavský magistrát zase uprednostňoval výstavbu medzinárodnej cyklotrasy centrom mesta, ktorá mala prechádzať priamo cez územie pomníka.

3_odborna_komisia_pri_vybere_vitazneho_navrhu.jpgOdborná komisia pri výbere víťazného návrhu 10. októbra 2008.

Počas rozhovorov na túto tému nový primátor Milan Ftáčnik prejavil úprimný záujem o Rázusov pomník a požiadal svojich spolupracovníkov z technických oddelení, aby hľadali kompromis. Rysovalo sa odsunutie celého diela od promenády (na nové miesto sa už vypracoval projekt), ale opäť narazili na plynovod. Hlavný pilier by sa od neho nachádzal vo vzdialenosti dvoch metrov. Zase to vyzeralo ako neriešiteľná záležitosť. Viceprimátorka Petra Nagyová-Džerengová však vybavila na SPP druhú výnimku.

Pod povrchom lokality sa ale križujú ďalšie inžinierske siete a posunutím piliera by sa zase prekročila minimálna hranica povinnej vzdialenosti od vodovodu. Vedenie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti patriacej mestu síce prejavovalo odhodlanie vyjsť v ústrety, no kategoricky žiadalo určité ústupky, aby sa pri odstraňovaní prípadnej havárie potrubia nemuselo pristúpiť k deštrukcii pomníka.
      Autori víťazného návrhu zľava Daniel Bartoš a Martin Dzurek.

4_autori_vitazneho_navrhu_pomnika_zlava_daniel_bartos_a_martin_dzurek.jpgPredsa len bude na nábreží

Víťazmi verejnej súťaže na výtvarné dielo sa ešte 10. októbra 2008 stali dvaja mladí umelci, výtvarník Martin Dzurek a architekt Daniel Bartoš. Pomocou priamych odkazov, ale i abstrakcie sa usilovali sprítomniť Rázusovu osobnosť. Cieľom návrhu je vytvoriť na dunajskom nábreží nový kompozičný prvok, ktorý by netvoril len spomienkovú funkciu. Snahou autorov bolo postaviť objekt, ktorý bude v rámci svojich možností plniť tiež informatívnu a vzdelávaciu úlohu a ponúkne aj priestor pre krátkodobý oddych a zamyslenie.

Za krásneho slnečného dňa 18. októbra 2012, pri príležitosti 124. výročia narodenia neúnavného bojovníka za svojbytnosť slovenského národa a za zlepšenie sociálneho postavenia tých najbiednejších, položili na nábreží pred hotelom Danube základný kameň pomníka. Program sa začal umeleckým vstupom tenoristu Ivana Ožváta s piesňou Od Dunaja širokého s recitátora Alfréda Swana s básňou Milana Rúfusa Rázusovo torzo.

5_priaznivci_martina_razusa_pri_polozeni_zakladneho_kamena_pomnika.jpgPriaznivci M. Rázusa pri položení základného kameňa pomníka 18. októbra 2012.

Na podujatí sa zúčastnili početní priaznivci spisovateľa, politika a kňaza z Brezna, Liptovského Mikuláša, Moravského Lieskového a Bratislavy, ako aj členovia rázusovskej rodiny. Slávnostný prejav predniesol predseda Spolku Martina Rázusa, mikulášsky evanjelický farár Vladimír Ferenčík, ktorý spolu s Ľubomírom Miklánkom, starostom obce Moravské Lieskové, kde Rázus ako kňaz pôsobil deväť rokov, položili na základný kameň vence z čečiny liptovských a podjavorinských lesov.

Bratislava spláca dlh

Naše hlavné mesto inštalovaním pomníka splatí svoj dlh tejto významnej osobnosti, ktorá tu študovala a pôsobila publicisticky i politicky. V definitívnej podobe bude jeho dominantou vysoký žulový pilier pozostávajúci z jedenástich platní – kamenných kníh. Každá z nich reprezentuje jedno miesto pôsobenia M. Rázusa.

Na stĺpe osadia sklenené hranoly, do ktorých laserom vygravírujú spisovateľov portrét s jeho podpisom, chronológiou životných osudov a citátom Za pasy šiel som s Bohom svojím, so svetom - so sebou. Vo večerných hodinách bude dielo osvetlené. Cena pomníka po každoročných úpravách dosiahne 60-tisíc eur, no niektoré už hotové artefakty sa nebudú dať pre zmeny projektu použiť (napríklad lavičky), a tak sa uvažuje, čo s nimi.

6_pomnik_m._razusa.jpgPrvé meranie na mieste budúceho pomníka na Rázusovom nábreží 6. augusta 2013.

Autori prejavovali veľkú mieru trpezlivosti, keď sa opäť a opäť púšťali do prepracovania projektu. Odstránili z neho informačný žulový kubus, ktorý by prekážal cyklotrase, a navrhli nainštalovanie jeho prvkov i s citátom do ústredného piliera. Zmenila sa aj dlažba, do ktorej umiestnia „predané“ dlaždice s menami tých, čo prispeli na výstavbu pomníka.

Aj za cenu výrazných úprav Spolok Martina Rázusa napokon získal všetky potrebné povolenia. Pravda, zmeny na projekte, ktoré si vyžiadal verejný záujem (cykloturistika), zvýšili celkový rozpočet o 20-tisíc eur. Dobrú vec môže ešte každý podporiť príspevkom na účet Verejnej zbierky na výstavbu Rázusovho pomníka: 2621128671/1100 (povolenie Ministerstva vnútra SR SVS-OVVS3-2013/004060). 

Rázus sa po 84 rokoch vrátil 30. mája 2013 do parlamentu. Historicko-umelecká úderka Spolku Martina Rázusa využila pozvanie a pripravila hodinový program o jeho živote a diele pre poslancov a návštevníkov Národnej rady SR s cieľom získať finančné dary na pomník. Reakcia na slovné aj letákové výzvy bola po mesiaci nulová, teda 0,00 eura. Hlavný organizátor podujatia Ján Juráš dodatočne sebakriticky uznal, že mal zrejme v slovenskom parlamente zdôrazňovať Rázusovu schopnosť zachovať si pri politickej činnosti džentlmenstvo.

Na účet však nedávno dobrovoľne prispeli návštevníci jedinečného koncertu stočlenného Národného mládežníckeho speváckeho zboru zo Škótska, ktorý vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu uviedol unikátne zborové dielo mladého waleského skladateľa Paula Maelora Crucifixus a Mozartovo slávne Requiem sprevádzané organom. A tak aj mesto Edinburgh, kde bol Rázus v rokoch 1911 a 1912 na študijnom pobyte vďaka štipendiu historika, veľkého priateľa Slovákov R. W. Setona Watsona, bude mať na nábreží svoju žulovú knihu.

2a_martin_razus_stojaci_prvy_sprva_s_rodinou_a_cirkevnikmi_na_vylete_v_okoli_brezna.jpgMartin Rázus, stojaci prvý sprava, s rodinou a cirkevníkmi na výlete v okolí Brezna v tridsiatych rokoch minulého storočia.

Bohatý cyklus podujatí

Pri príležitosti 75. výročia smrti a 125. výročia narodenia Martina Rázusa organizuje Spolok Martina Rázusa, mesto Liptovský Mikuláš, Evanjelická cirkev a. v. a ďalšie inštitúcie cyklus kultúrnych, vzdelávacích, duchovných a športových aktivít v časovom rozpätí od 8. augusta 2012 (výročie smrti) do 18. októbra 2013 (výročie narodenia) pod názvom Letokruhy M. Rázusa. Cieľom je propagácia stále aktuálneho dedičstva duchovnej, umeleckej i politickej Rázusovej činnosti.

V priebehu roka sa uskutočnili prednášky a spomienkové služby Božie venované Rázusovi v Moravskom Lieskovom a Brezne, 11. ročník cykloturistického maratónu Liptovský Mikuláš – Brezno – Banská Bystrica – Liptovský Mikuláš Po stopách Martina Rázusa, či vedecko-popularizačné podujatie venované okrem Rázusovi ďalším trom významným dejateľom na národnom, cirkevnom, kultúrnom aj politickom poli, jeho dobrým priateľom a spolupracovníkom, takisto narodeným v roku 1888: Pavlovi Neckárovi (24. januára v Skalici), Ľudovítovi Šenšelovi (13. apríla v Očovej) a Samuelovi Štefanovi Osuskému (7. júna v Brezovej) pod názvom Sláva šľachetným II – 1888.

Vlani tiež uviedli do života v spolupráci s vydavateľstvom Tranoscius novú Rázusovu publikáciu Suspíriá (modlitby pred kázňou). Pri príležitosti stého výročia svadby s Elenou Zochovou sa 21. marca 2013 konal v sobášnej sieni v Modre spomienkový večer venovaný životu a dielu M. Rázusa.

2b_martin_razus_s_manzelkou_elenou_synom_martinom_dcerami_vierou_vlavo_a_elenou_vpravo._v_strede_rodinna_znama.jpgSpisovateľ s manželkou Elenou, synom Martinom, dcérami Vierou, vľavo, a Elenou, vpravo. V strede rodinná známa.

Vyvrcholením Letokruhov bude týždňový súbor akcií Stretnutia s MR (M. Rázusom a M. Rúfusom) 17. až 24. októbra 2013 v Liptovskom Mikuláši, Závažnej Porube, kde sa pred 85 rokmi narodil Milan Rúfus (10. decembra 1928), a v Bratislave. Sériu podujatí organizuje Spolok Martina Rázusa s občianskym združením Ars ante portas a ďalšími partnermi. Rúfus mal totiž od malička k Rázusovi veľmi blízky vzťah, čo prejavil aj vo svojich básňach (Rázusovo torzo) a esejach (Môj Martin Rázus). 

Súčasťou programu bude okrem iného vernisáž výstavy Z tichých i búrnych chvíľ – zo života Martina Rázusa v Múzeu Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši, dramatické predstavenia v Galérii Petra Michala Bohúňa, pochod žiakov z Mikuláša do Rúfusovho rodného domu v Závažnej Porube a malých Závažťanov zase do rodného domu M. Rázusa, dnes expozície Múzea J. Kráľa „Rázusovie dom“ na Vrbickej ulici v Liptovskom Mikuláši, kde sa narodili významní slovenskí literáti Martin Rázus a jeho sestra Mária Rázusová-Martáková.

V tamojšom evanjelickom kostole zaznie aj koncert Vrbický zvon, v Mikuláši zase umelecké večery s recitáciou básní oboch umelcov či známe Rúfusove Modlitbičky v aj s džezovým sprievodom z Francúzska v Evanjelickom kostole v Závažnej Porube a následne v bratislavskom Zichyho paláci, kde sa na druhý deň 23. októbra uskutoční Večer umelcov opäť s výberom veršov oboch rodákov z Liptova. A napokon 24. októbra slávnostne odhalia Rázusovi pomník. Príďte k Dunaju.
 

Chronológia života Martina Rázusa
1888 – 8. 10. – narodil sa vo Vrbici, dnes súčasť Liptovského Mikuláša.
1899 – 1902 – chodil do ľudovej školy v Liptovskom sv. Mikuláši.
1902 – 1903 – gymnázium v Banskej Bystrici.
1903 – 1907 – Evanjelické lýceum v Kežmarku.
1907 – 1911 – Teologická akadémia Uhorskej evanjelickej cirkvi v Bratislave.
1911 –1912 – kaplán Evanjelického cirkevného zboru u Samuela Zocha v Modre, kde si roku 1913 vzal za manželku jeho dcéru Elenu.
1911 – 1912 – študijný pobyt v Edinburghu (Škótsko).
1913 – 1921 – farár v Pribiline.
1921 – 1930 – evanjelický kňaz v Moravskom Lieskovom.
1930 – 1937 – farár Evanjelického cirkevného zboru v Brezne.
1929 – 1937 – predseda Slovenskej národnej strany (od 1914 jej člen), poslanec Národného zhromaždenia v Prahe.
1837 - 8. 8. zomrel v Brezne, veľkolepý pohreb sa konal 10. 8. v Brezne a Banskej Bystrici.

 

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Mobilné telefóny a príslušenstvo
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Ringit - oblékni sa do štýlu
Reklama