Reklama
Reklama

Ľudstvo na rozhraní...

Počet zobrazení: 2703


Sledujúc situáciu vo svete, možno sa obávam zbytočne, ale často si kladiem otázky, či nastávajú proces rozmachu anarchie, rozkladu národnej súdržnosti v objatí, resp. zajatí medzinárodných spoločenstiev či nebodaj procesy smerujúce k zániku civilizácie?

Stretol som sa s názorom univerzitného profesora, ktorý naznačil, že môže ísť cielene o riadenú zmenu kultúrnej, duchovnej, hodnotovej a politickej klímy v Európe. 

Otázkou je, či tento trend je nezvratný, a ak áno, či sa musíme s ním zmieriť alebo máme šancu proti nemu bojovať. Vychádza mi to tak aj po konzultáciách so vzdelanými a odborne fundovanými ľuďmi, že skutočne môže nastať anarchia a do cca 50 rokov tu môže nastať úplný rozvrat svetového spoločenstva.

Už dávnejšie som písal, že povinné migračné kvóty nie sú úplne tabu. Tie kvóty budú, akurát sa o nich nebude tak nahlas rozprávať a diskutovať. Jednoducho sa nariadia...

Je zrejmé, že migračné procesy sú tu desaťročia, ale nemali masový charakter, neboli to medziročne státisíce až milióny ľudí vyhnaných zo svojho prirodzeného prostredia v dôsledku vojnových konfliktov, v dôsledku neriešenia regionálnych klimatických problémov, v dôsledku život ohrozujúcej chudoby veľkej skupiny obyvateľov dotknutých regiónov, či v dôsledku riadeného migračného biznisu.

Medzinárodné spoločenstvá, ktoré sú riadené politicko-ekonomickou oligarchiou najsilnejších krajín, zostávajú hluché k názorom malých krajín (pre ktoré predstavujú migračné procesy devastačné kultúrne nebezpečenstvo), ako riešiť problémy regiónov, odkiaľ pochádza najviac migrantov. Reálne riešenia spočívajú predovšetkým v masívnej medzinárodnej pomoci v oblasti hospodárskej, environmentálnej, klimatickej aj politickej.  
 

Muž už nebude mužom a žena nebude ženou...
 

Už dávnejšie som čítal o návrhu zákona, ktorým sa zrušia pôvodné rodné čísla a budú nahradené nejakým identifikátorom, pričom ako dôvod na túto zmenu bol prezentovaný zámer znemožniť identifikáciu konkrétnej osoby... pohlavie a vek.  Má to svoje rácio, ale... Vzhľadom na rast podielu digitalizácie v prostredí IT evidencie obyvateľstva štátnou správou sa budú stierať hranice krajín a národov, ktorých identita môže zaniknúť a bude len jedno občianstvo – európske, podobne ako v USA – americké. Ustupuje do úzadia obrovský rozdiel národnostného vývoja v Európe a v USA (ktoré po genocíde spáchanej na pôvodnom obyvateľstve v priebehu piatich posledných storočí majú výsostne občiansky charakter). Akékoľvek hodnoty – kultúrne, národné, politické zaniknú, pretože európske hodnoty nie sú kompatibilné s hodnotami, uplatňujúcimi sa v tretích krajinách.

Pod rúškom celosvetového mieru (ktorý v skutočnosti nie je) by mali všetky krajiny na svete zrušiť svoje armády. Spoločné armádne zoskupenia majú slúžiť na boj s terorizmom či obranou demokracie v regiónoch(?). Tento stav je asi nezvratný a o tom, čo sa bude diať, rozhoduje z úzadia niekto iný. Bojovať sa proti tomu dá veľmi ťažko... mienkotvorné médiá, ktoré sú korporatívne ovládané v prospech takýchto zvrátených ideí, výdatne masírujú predovšetkým mladých a nerozhľadených. Vždy ma fascinuje, ako sa nedarí – ale našťastie nikdy nie celkom – uplatniť zdravý rozum pri rozhodovaní o celospoločenských problémoch. Zdravý rozum nám určuje svedomie, a svedomie hovorí, že cieľom nášho úsilia má byť predovšetkým šťastie každého človeka, t. j. o všeobecné dobro.

Ak zavrhneme ideu riadenia sa zdravým rozumom, ak nebudeme počúvať vlastné svedomie a ak sa nebudeme zaujímať o všeobecné dobro, môžeme sa „veľmi rýchlo“ priblížiť ku koncu našej civilizácie...

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama