Reklama

Ľudstvo na križovatke?

Počet zobrazení: 2214

Ak pripustíme, že človek je súčasťou živočíšnej ríše, tak musíme uznať aj to, že je vrcholovým predátorom na samom vrchole potravinovej pyramídy. V prírode (v živočíšnej ríši) všetci vrcholoví predátori urputne a neľútostne dennodenne bojujú o prežitie tak, že si strážia svoje teritórium, prípadne sa snažia získať nové, keď sa v danom teritóriu premnožia alebo tam nemajú dostatok potravy. Neváhajú pritom likvidovať príslušníkov vlastného druhu. Takúto genetickú informáciu si nesie v sebe každý človek už niekoľko desiatok tisíc rokov. Postupom civilizácie sa snažíme túto našu prirodzenú vlastnosť ovládať, no nedarí sa to vždy a každému. Jedno je však isté, človek sa na Zemi výrazne premnožil a keby fungovali prirodzené regulačné mechanizmy, tak by existovali permanentné vojny o získanie nových teritórií, čo by počet obyvateľov na Zemi občas výrazne znížilo.

zeleznica_vyhybka.jpg
Ilustračné foto: pixabay.com

Všetci vieme veľmi dobre, že terajšia situácia je dlhodobo neudržateľná. Vyčerpáme onedlho všetky zdroje a zamoríme Zem odpadom. Nasledovať bude degradácia ľudského genofondu a pravdepodobne aj postupné vyhynutie ľudí na Zemi. Podľa uznávaného univerzitného profesora a klimatológa, k vyhynutiu ľudstva dôjde najpravdepodobnejšie stratou reprodukčnej schopnosti (čo už pozorujeme v rozvinutých krajinách), prípadne aj znížením imunity na rôzne epidémie. Populácia ľudí očividne slabne. Takže záver z toho je taký ( upozorňuje ), že uprednostňovanie mierového spolužitia a vzornej spolupráce všetkých ľudí na Zemi je síce chvályhodné, no v konečnom dôsledku aj tak vedie k záhube spoločenstva ľudí ako živočíšneho druhu. To podľa neho  nie je pesimistický ,ale realistický názor. Je to veľká otázka. Ja osobne nemám rád konšpiračné teórie, pretože narúšajú pozitivitu ponuky.

Osobne zastávam názor, že  vojna nie je vhodný prostriedok na reguláciu počtu ľudí – to je systém hromadnej vraždy. Nemyslím si ani, že je Zem preľudnená –  existujú rozsiahle oblasti s veľmi malým osídlením. Ja nie som darwinista, ani sociálny darwinista, takže si nemyslím, že by vývoj automaticky odstraňoval „menejcenné“ druhy. Ľudstvo je rozdelené rôznym spôsobom – ten najhorší je na chudobu (až extrémnu) a bohatstvo. Veľmi zlé je, že Európa sa stala nepodstatným prvkom vo svete – nejde o koloniálne postavenie, ale o dynamiku vývoja, vrátane filozofie, ale aj iných vied. Len si pozrite za posledné desaťročia, kto dostával Nobelove ceny – kde sú časy Curieovcov, či  Röntgena .  Intelektuálny útlm, to platí aj o literatúre, filme a divadle. Zato nemôže populačný vývoj, ale zlá politika v celej Európe.

Nielen slovenská spoločnosť a globálne svetové spoločenstvo potrebuje zmenu v nazeraní na možnosti zotrvania úspešného príbehu existencie ľudstva na Zemi. Samozrejme, nepôjde to mávnutím čarovného prútika, teda skokovou zmenou. Revolúciou charakteru známeho z prvej polovice 20. storočia to dnes nepôjde, odporcovia zmien vygenerovali obrovské bohatstvo – sú držiteľmi rozhodujúcich faktorov „úspešnej“ obrany aj za cenu globálnej genocídy.  Takúto zmenu je možné bez katastrof dosiahnuť len procesom postupných krokov (cielenou/programovanou evolúciou). Teda treba stanoviť filozofiu postupnosti takéhoto procesu. Možno, že len prasknutie vývojovej špirály, nás vráti kus späť na zopakovanie pokusu o skutočný pokrok nielen v technike, ale aj v sociálnej oblasti. A tá je kľúčová pre skutočný vývinový posun dopredu, pre zabezpečenie trvalo udržateľného života na Zemi. Samozrejme, o tejto problematike je možné s relevantnými partnermi viesť dlhé filozofické debaty, žiaľ, životné príbehy každého z nás nás vyháňajú od týchto debát do prostredia honby za potrebou zabezpečenia elementárneho prežitia.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama

Blogy a statusy

Reklama