Ľudia potrebujú nádej, ale...

Počet zobrazení: 2158

Leto je prekvapivo nabité politikou, politická scéna je v takom pohybe, ako za dlhé roky nebola, a jej nevyspytateľná tekutosť sa môže ešte zvyšovať. Päťpercentná magická hranica je pre mnohých jedinou víziou, programom i cieľom. A potom máme mať očakávania? Možno, že by bolo fajn, keby sa pravidelne po dvoch volebných obdobiach striedala pravica s ľavicou, aby ľudia mohli porovnávať a rozhodnúť sa adekvátne. Ako teda bude po voľbách ? Uvedomujem si, že rola proroka je nebezpečná, ale potrebná. Kto nemá ciele, nemá budúcnosť. Už roky tvrdím, že každá nová vláda by mala ponúknuť občanom veľký reálny a hlavne príťažlivý sen. Ľudia potrebujú nádej. Nádej je dar a pozitívna emócia. Trošku sa obávam tých príťažlivých snov a vlastne akýchkoľvek snov od  niektorých politikov, pretože politici z pochopiteľných dôvodov sledujú predovšetkým svoje záujmy, potom záujmy svojich blízkych a ešte záujmy svojej politickej strany. Len voliči môžu politikov donútiť, aby svojím konaním uprednostňovali záujmy všetkých občanov v krajine.  Želal by som si, aby politici pristupovali k občanom, nie voličom, ako k jedinečnej osobnosti. To znamená brať človeka ako nepodmienenú hodnotu.  Za najväčší problém považujem medziľudské vzťahy. Podľa môjho názoru z nich sa potom odvíja všetko. Aj zdravotné problémy jednotlivcov, i choré praktiky spoločnosti.

Sú tri veci, ktoré treba neustále riešiť:
– Zabezpečiť zdravie človeka a neškodnosť životného prostredia.
– Zabezpečiť vzdelanosť a múdrosť človeka.
– Kultivovať jeho osobnostné charakteristiky.

Aj preto je potrebné, aby čo najviac múdrych, hodnotovo obozretných a pokorou vyzbrojených ľudí tvorilo našu mocenskú elitu. Je to  utópia, fikcia alebo  zbožné prianie?  Preto som by som veľmi rád apeloval na múdrosť. Múdrosť je inteligencia krát schopnosti, krát vedomosti, krát využitie poznatkov v praxi, krát tvorivosť a ešte by som si dovolil pripojiť: krát empatia a krát tolerancia . A na záver, aby moja úvaha nevyznela lacno, a plocho uvádzam názor skúseného profesora politológie, ktorý na moju otázku týkajúcu sa vízie odpovedal: „No ja si myslím, že tento politický systém neumožňuje žiadne podstatné vylepšenia. Navyše ešte v kombinácii s vládou médií nie je možné už  naozaj nič. Takže akurát spláchnuť a zhasnúť. No a systémová zmena je  nemožná, bránia jej Brusel a nadnárodné korporácie.“ Toľko názor profesora politológie.

Mňa osobne veľmi mrzí, že namiesto toho aby sa kultivovala ľudská duša a zjemňoval zmysel pre krásu pravdu a dobro manifestuje sa skôr zloba, nenávisť, adrenalín, utrpenie a pod.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984