Reklama
Reklama

Literárny týždenník 3 – 4/2018

Počet zobrazení: 2855

ÚVODNÍK
* Štefan Cifra: Dar štátnosti

ESEJ
* Pavol Dinka: Zasvätení verzus nezasvätení: Esej o protirečeniach dvoch svetov

AKTUALITY/GLOSA
* Lúčnica oslavuje sedemdesiatiny
* Dušan Mikolaj: Štefánik hlboko pod Parnasom
* Milan Kupecký: Píšete nám...
* Predplaťte si Literárny týždenník
* Predajné miesta LT
* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

KOMENTÁRE/DOMOV/ZAHRANIČIE
* Ľudovít Števko: Spory na pokračovanie
* Branislav Fábry: Srbská tragédia v Kosove
* František Škvrnda: Ide len o moldavský rébus?

ANKETA K 25. VÝROČIU VZNIKU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A 30. VÝROČIU ZALOŽENIA LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA: V MENE VÝZNAMNÝCH JUBILEÍ

* V tomto roku si pripomíname dve významné výročia – 25. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky (1. 1. 1993) a 30. výročie vzniku Literárneho týždenníka (september 1988). Týmto jubileám sa budeme v našom časopise venovať po celý rok v rámci rozličných publicistických a literárnych foriem. Články na danú tému očakávame najmä od našich stálych priaznivcov a prispievateľov. Na úvod sme sa obrátili na čitateľov so žiadosťou o odpovede na tri anketové otázky (odpovede budeme uverejňovať na pokračovanie aj v ďalších vydaniach LT):

1. Čo pre vás znamenal vznik samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993?
2. Naplnila samostatná slovenská štátnosť vaše očakávania a čo jej želáte do ďalších rokov?
3. Ako vnímate zástoj Literárneho týždenníka v národnoemancipačných zápasoch a v podpore štátotvorných úsilí Slovákov od jeho vzniku v roku 1988 do vzniku samostatnej SR i pri upevňovaní jej štátnosti až do súčasných dní?


Na anketové otázky odpovedali:
* Dalimír Hajko, profesor, filozof a kulturológ
* Martin Prebudila, básnik, prekladateľ a novinár, Stará Pazova, Srbsko
* Miloš Čikovský, autor literatúry faktu, publicista
* Marta Hlušíková, spisovateľka
* Andrej Ferko, spisovateľ
* Pavel Fábry, dôchodca, publicista z Košíc
* Jaroslav Husár, ekonóm, profesor

FORMULÁR – Anketa LT k 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky a 30. výročiu vzniku Literárneho týždenníka

TÉMA: VZNIK SLOVENSKEJ REPUBLIKY A LITERÁRNY TÝŽDENNÍK
* Vincent Šabík: Literárny týždenník ako tribúna demokratizácie a suverenizácie Slovenska (II)
* Ján Okáľ: Raz povstal národ v lone vekov počatý

ROZHOVOR
* Rozhovor s J. E. ZVIM AVINEROM VAPNIM, veľvyslancom štátu Izrael v Slovenskej republike: Silné puto so slovenskými predkami (zhovára sa Gustáv Murín)

RECENZIA
* Miroslav Bielik: Nad novou knihou RUDOLFA SCHUSTERA Čukotka – Kde sa rodí deň: Majestátne a dramatické príbehy

OSOBNOSŤ/JUBILEUM
* Jozef Markuš: LEOPOLD LAHOLA a slovenská strana sveta: K výročiam originálneho umelca

VIZUÁLNE UMENIE
* Dušan Mikolaj: Pootvárame vizuálne siene

DO GALÉRIÍ
* Slovenská národná galéria, Slovenské národné múzeum (Bratislavský hrad), Východoslovenská galéria Košice, Šarišská galéria Prešov, Novohradské múzeum a galéria Lučenec, Oravská galéria Dolný Kubín, Turčianske galéria Martin, Galéria mesta Bratislava (Mirbachov palác)

RETROSPEKTÍVA
* Jozef Ridilla, kurátor: Biedermeier – inšpirujúci súčasnosť

VÝSTAVA/KNIHA
* Poézia, fantázia, citovosť

KERAMIKA
* Mária Šmihulová: Duchovná harmónia hliny

FILM
* Klasik nového umenia

ROZHOVOR
* Rozhovor s FRANSOM JEURSENOM, holandským filozofom a kunsthistorikom: Neznáme umenie skla (zhovára sa Ľubomír Ferko)

REFLEXIE
* Redakcia: Literatúra je bohatá ako sám život
* Ľubomír Pajtinka: Malá úvaha k eseji Zuzany Martiškovej Moderná škola 21. storočia, publikovanej v LT 43 – 44/2017: Budete kupovať slaninu?

JUBILEUM/ČÍTANIE /PAMÄTI
* Dušan Mikolaj: Mágia slova, obrazné príbehy
* Ondrej Zimka: Zabudnutá záhrada

RECENZIE
* Zlata Matláková: Je to tvoj život, iný nemáš (FARKAŠOVÁ, Etela: Scenár. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2017)
* Bielik, Miroslav: Katechizmus v 21. storočí (MICHALOV, Jozef: Kresťanstvo pre každého. Bratislava: Herba, 2017)
* Etela Farkašová: Poviedky s prekvapujúcimi pointami (MIŠÁK, Peter: Alicine psy. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2017)
* Margita Ivaničková: Ľakač Hrozný (PELEVIN, Viktor: Mafusailova lampa alebo extrémna bitka čekistov so slobodomurármi. Preklad z ruského jazyka: Miloš Ferko. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2017)
* Viliam Apfel: Po stopách géniov (WHITELAW, Ian – WHITAKER, Julia: Dejiny plné ľudí: 100 + 2 osobnosti 20. storočia. Bratislava: Perfekt, 2017)
* Ján Čomaj: Všetko sa stalo tak (HORNÍK, Ľubomír: Bratislavský obchodník. Bratislava: Perfekt, 2017)

DVE RECENZIE JEDNEJ KNIHY
Dva pohľady na výber z tvorby ruského básnika ALEXANDRA BLOKA Čo vietor spieva
(Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2017, 1. vyd., 192 s., ISBN 978-80-806199-7-8, viaz. Preložil Alojz Nociar.)
* Jaroslav Rezník: Znalec ľudskej duše
* Katarína Džunková: Čas vykryštalizoval rýdzu poéziu

NEKROLÓG
* Mária Bátorová: Pohreb ako návšteva: Reflexia rozlúčky s JOZEFOM MARUŠIAKOM (22. 11. 1932 Hybe – 7. 1. 2018 Bratislava)

MÉDIÁ
* Mária Bátorová: Náboženstvo a viera v 21. storočí

SERVIS
* Jubilujúci spisovatelia – členovia SSS – február 2018
* 4. 2. 1933 – Július Rybák (85)
* 9. 2. 1948 – Jela Matuškovičová (70)
* 22. 2. 1933 – Ľudmila Pisarská (85)
* 24. 2. 1928 – Viliam Turčány (90)
* 28. 2. 1948 – Július Balco (70)
Srdečne blahoželáme!

AKTUALITY
* Redakcia: Prezentovali zbierku a projekt EMSA ČD
* Ingrid Lukáčová, tajomníčka KO SSS: Slovo ako chlieb

NEKROLÓG
* Za JOZEFOM BŽOCHOM (* 25. 11. 1926 v Závode, okr. okrese Malacky – † 11. 1. 2018 Bratislava)

NOVINKY VYDAVATEĽSTVA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV, KULTÚRNO-LITERÁRNEJ AKADÉMIE A EDÍCIE MLADÝCH SLOVENSKÝCH AUTOROV ČASOPISU DOTYKY
* Mats Traat: Tanec okolo parného kotla. Preklad: Viliam Mruškovič. Rozmery: 150 x 215 mm, 174 s., tvrdá väzba, ISBN 978-80-972827-9-0. Cena: 9,90 €
* Katarína Džunková: Veterné mesto. Rozmery: 120 x 180 mm, 144 s., tvrdá väzba, ISBN 978-80-8202-005-5. Cena: 7,90 €
* Viera Švenková: Modrý encián. Rozmery: 135 x 215 mm, 152 s., tvrdá väzba, ISBN 978-80-8202-003-1. Cena: 9,90 €
* Nina Kollárová: Premlčané ticho. Rozmery: 140 x 160 mm, 75 s., mäkká väzba, ISBN 978-80-8194-071-2. Cena: 5,90 €
* Kristián Grupač: Sme nevinní. Rozmery: 140 x 160 mm, 59 s., mäkká väzba, ISBN 978-80-8194-075-0. Cena: 5,90 €
* Peter Gustáv Hrbatý, Ján Jendrichovský: Apokalyptická dráma alebo scenáre divadelných počinov. Rozmery: 140 x 160 mm, 99 s., mäkká väzba, ISBN 978-80-8194-079-8. Cena: 6,90 €

PREČÍTAJTE SI
* Na www.noveslovo.sk

LITERÁRNE SÚŤAŽE
* Literárne ceny a prémie Literárneho fondu za rok 2017 (návrhy na ocenenie do 15. 3. 2018)
* Literárna súťaž Wolkrova Polianka 2018 (termín uzávierky: 30. 6. 2018)
* Nominácia na Cenu P. O. Hviezdoslava (prihlášky do 30. 6. 2018)

LiTERÁRIUM
* Milan Kupecký: Aforizmy; Aforizmus (dvoj)týždňa
* Alexander Scholz: Niečo o šťastí
* Milan Hodál: Bratom Čechom, Dilema
* Ján Grešák: Sexpozé: Sexternista; Sextrémista; Sexámen; Sexcentricita; Sexekútor
* Milan Lechan: Škriatkoviny
* Peter Gossányi: Myšlienky
* Ondrej Nagaj: Posmešníky: Bontón; Taktika; Nepomer; Paradox (Z pripravovanej knihy Posmešníky kapurkové)
* Kresby: Ľubomír Kotrha

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI
* Tomáš Turner: Srdce ľadovca
* Milan Zelinka: Prečo práve Michaela Vasilenková?

Viac tu: https://www.literarny-tyzdennik.sk/products/literarny-tyzdennik-3-4-2018/

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama