Reklama

List ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Počet zobrazení: 3293

Vážený pán
Mgr. Branislav Gröhling, J. E.,
minister školstva, vedy, výskumu a športu SR

                                                                                          Bratislava  8. 8. 2021

Vážený pán minister,

obdržal som v mene Vedeckej grantovej agentúry Vášho ministerstva a Slovenskej akadémie vied žiadosť na posúdenie žiadosti o dotáciu/finančný príspevok na Projekt VEGA. Je to pre mňa česť a v tomto zmysle to píše aj v mene VEGA jej predseda prof. PhDr. František Gahér, CSc. – „Chápte, prosím, našu žiadosť ako prejav dôvery vo Vašu vysokú odbornosť a zodpovednosť.“ A zároveň dodáva: „Vypracovanie posudku je dobrovoľné a nie je honorované. Za Vašu spoluprácu a ochotu Vám vopred ďakujem.“ A tu je pes zakopaný. Prečo by som rokmi nadobudnuté vedomosti (u mňa dokonca v zahraničí) a moje mnohoročné praktické skúsenosti odovzdával z lásky k vede, ak chcete, zadarmo. Veď je to dehonestovanie mojej práce. Vy ako minister beriete za svoju činnosť ohodnotenie v peniazoch, elektrikár, murár, obuvník, tesár... a iné povolania tiež. Iba vedci a povolania a ľudia v tzv. nadstavbe spoločnosti (napríklad pedagógovia, prekladatelia, redaktori a pod.) sú mizerne platení, lebo svoju prácu považujú za životnú náplň. A nie sú zvyknutí protestovať, štrajkovať a kričať. Má to svoje dôsledky v podobe odchodu najlepších mozgov do zahraničia, v tom lepšom (či horšom prípade) odchodom z vedy do praktickej sféry, kde sú neraz aj za menej závažnejšiu prácu, adekvátnejšie zaplatení.

Vážený pán minister,

budem rád, ak problematiku ohodnotenia vyššie uvedených pracovníkov začnete riešiť. Včera bolo neskoro. Analýz sa urobilo habadej, ale to bolo tak všetko. Úpadok školstva, všeobecnej znalosti mladej generácie o vlastných dejinách, dejinách všeobecne, osobnostiach a spoločenských kontextoch kultúry, a mnohé ďalšie oblasti, je súčasťou tohoto problému. Aj o tom už máme podnetné analýzy i návrhy na zmenu. Ďakujem Vám za Vaše odhodlanie.

S úctou
PhDr. Ladislav Volko, PhD.
vysokoškolský pedagóg, veľvyslanec a publicista

Na vedomie:
prof. PhDr. František Gahér, CSc., predseda VEGA
šéfredaktori: Pravda, SME, Denník N, Hospodárske noviny, Slovo

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     

Blogy a statusy