Kriticky k návrhu na minimálny starobný dôchodok

Počet zobrazení: 8299

Podľa návrhu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) z decembra 2014 má byť minimálny starobný dôchodok (MSD) od 1. júla 2015 podľa dĺžky poistenia v rokoch – v € – takýto:
- po 30 r.                    269,40
- po 35 r.                    289,30
- po 40 r.                    311,10
- po 45 r.                    340,80.

Použil sa základný – východiskový pomer po 30 rokoch poistenia vo vzťahu k životnému  minimu  (do 1. 7. 2015 v sume 198,09 €) vo výške 1,36!!!

V súčasnosti je návrh v pripomienkovom konaní s termínom do 15. 1. 2015. Mám k nemu závažné pripomienky. Týkajú sa najmä preexponovanej výšky MSD. Vychádzam z porovnania MSD k relevantným ukazovateľom – najmä k základnému stupňu minimálnej mzdy.

Pre orientáciu a informáciu čitateľa uvádzam, že v roku 2013 bol:
- priemerný starobný dôchodok v sume 390,51 €
- priemerná mesačná btto mzda 824,00 €, t. j. netto 637,20 €
- základná btto minimálna mzda (pre rok 2015) 380,00 €, t. j. netto 339,00 €

Pomer navrhovaného minimálneho starobného dôchodku v roku 2015 k priemernej mesačnej základnej minimálnej netto mzde pre rok 2015 v sume 339 € (pretože aj MSD je netto) by bol v roku 2015 po odpracovaných:
roky               pomer v %:
30                  79,5%,
35                   85,3%,
40                   91,8%,
45                  100,5%

Pre porovnanie uvádzam, že celkový pomer priemerného starobného dôchodku k priemernej netto mzde (uvedených 637,20 € v roku 2013) bol 61,3%.

Pomer navrhovaného MSD k netto minimálnej mzde je veľmi vysoký a ani sociálne, ani ekonomicky alebo spravodlivosťou nie je opodstatnený.

Správnejšie by mal byť MSD v pomere k životnému minimu maximálne o 20% vyšší – podľa rokov poistenia – takto:
Roky              Pomer       Suma v €     Pomer MSD k ntto zákl. min. mzde v %
30                   1,20        = 237,70                 70,1
35                   1,30        = 257,50                 76,0
40                   1,41        = 279,30                  82,4
45                   1,56        = 309,00                  91,2

Aj uvedený návrh – podľa základného zvýšenia  MSD vo vzťahu k životnému minimu o 20%  – je vlastne ešte stále pomerne vysoký. Okrem toho stojí za úvahu zvyšovať pomer 1,2 podľa ďalších rokov len napr. o 1 percentuálny bod a od 40 rokov len o 2 percentuálne body. Aspoň to by sa malo uplatniť aj pri prípadnom presadení návrhu MPSVR SR.

Dôvody:

Predísť rozčarovaniu množstva dôchodcov z neplnenia poistných princípov, za ktorých vstupovali do dôchodkového systému. Najmä podľa zásluhovosti. Pôjde najmä o tých, ktorí majú dôchodok tesne nad 269,40 – 340,80 €. A k nim sa priblížia, vyrovnajú, zrovnoprávnia tí, ktorí si na dôchodok  neodviedli dostatočné prostriedky. A pritom množstvo z nich prostriedky malo z neevidovaných príjmov za práce bez dokladov a pracovníci platení v hotovosti bez výplatných pások. Patria k nim zamestnanci osôb nezapísaných do obchodného registra s priemerným mesačným brutto platom v roku 2013 v sume len 596 € a pracovníkov u právnických osôb do 19  zamestnancov (malé podniky) s priemerným mesačným brutto platom v roku 2013 v sume 690 €.

Ide o obdobu vzniku starodôchodcov po 1. 1. 2004. Desaťtisíce občanov platili do roku 2003 (vrátane) rovnako, ale desaťtisíce „novodôchodcov“ naraz po 1. 1. 2004 dostali dôchodky rádovo – aj o 100 % vyššie. Tento problém sa doteraz riešil len veľmi čiastočne a nepriamo (pevné sumy pri valorizácii, vianočné diferencované príspevky).

Prameň: Štatistická ročenka SR 2014

Autor, Ing. Michal Majtán, PhD., je ekonóm

 

 

 

 

 

     

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Komentáre

Obrázok používateľa Ivan Špáni
#1
Ivan Špáni
09. január 2015, 13:48

Starodôchodcov spred 1.1.2004 by mala riešiť vláda zo štátneho rozpočtu na úkor tých, čo teraz platia do systému oveľa menej a nie na úkor dôchodcov. To nie je solidarita , ked majú byť solidárni jedni ochudobnení dôchodcovia s druhými, solidaritzea má byxť medzigeneračná.

Obrázok používateľa Peter Zajac-Vanka
#2
Peter Zajac-Vanka
09. január 2015, 16:04

Kritika pána Majtána i pripomienka Ivana Špániho sú obe realizovateľné štáttnymi úradníkmi takmer hneď, predpokladám. Čo je však mrzuté na tomto dôchodkovskom probléme, to je iba dôkaz, že vláda sociálnej demokracie skutočne iba "vylepšuje" kapitalizmus a zmierňuje tie najvypuklejšie krivdy predchádzajúcich pravicových vlád. Ak poviem, že chvalabohu za to...sa rúham svojmu presvedčeniu, že od nástupu Smeru SD do vlády sme očakávali oveľa viac a bol tam vtedy v 2012 priestor zaviesť opäť medzigeneračnú solidaritu ráznymi opatreniami,

a to od jednoznačného zrušenia "druhého piliera" dôchodkového systému ( ktorý sa dnes skutočne už správa ako pyramídová hra v dôsledku toho, že druhopilierový dôchodca i napriek nároku neuvidí "svoje" (často štátom dorovnané do II.piliera za určité skupiny )  peniaze v hotovosti, ale dostane iba "glejt" o tom, že si "kúpil" životné poistenie a z neho dostáva rentu. Aj to iba krátky čas, pár rokov....

pričom razantné zrušenie II.piliera poukazom na nekorektnosť voči sporiteľom a neefektívnosti celého projektu ( na ktorom prirodzene profitujú iba banky držiace tie zo zákona sporené peniaze vo svojich operáciách na trhu) mohlo viesť k tomu, že mohol už dva roky narastať príjem do priebežného I.dôchodkového piliera a tým mohol narastať objem financií disponibilných pre vyplácanie dôchodkov a páni sporitelia v súkromnom pilieri by držali v rukách "glejt" s pozastavenou sumou alebo s možnosťou vrátiť svoj objem do I.piliera a byť korektne vyplácaný priebežným systémom.

Polopate: dnes by mal po dvoch rokoch už dôchodkový systém viac na vyplácanie ako teraz pri týchto "opatreniach" z núdze.

No a medzigeneračná solidarita - ako keby neplatila v opačnom garde: tí, ktorí produkovali a vytvorili tie ekonomické zdroje z ktorých momentálne a už 25 rokov žije režim kapitalistickej hospodárskej sústavy ekonomiky na Slovensku, dostávajú minimum oproti tomu, čo by mali dostávať: Pretože "rozdaný" národný majetok v privatizáciách dodnes doniesol tým, ktorí si ho "kúpili" rozprávkové bohatstvá a tým, ktorí ho zakladali a vytvárali prináša iba ten minimálny starobný dôchodok. Som ročník 1955 a v roku 1989 som bol rovnako spolutvorcom národného hospodárstva ako moji rovesníci, ktorí si ale v privatizácii pokúpili "rozpredávané" (často podľa ceny rozdávané) ekonomické zdroje - mne dnes prinesú minimálny starobný dôchodok, ale aj im, pričom ich majetok vďaka privatizácii vzrástol tisícnásobne...

taká je holá pravda. 

Obrázok používateľa Ivan Špáni
#3
Ivan Špáni
09. január 2015, 22:02

Peter, máte stopercentnú pravdu. Mám pripravený článok o klamaní dôchodcov zo Smeru SD.  Keby bol v opozícii bol by pre nás užitočný, lebo pravica by sa bálla uskutočniť tie opatrenia, ktoré urobil potom Smer, keď vytiahol to, čo neprešlo Radičovej vládou zo šuplíka Mihála.

Obrázok používateľa Peter Zajac-Vanka
#4
Peter Zajac-Vanka
10. január 2015, 19:12

Veď sa kajúcne priznám, že to sklamanie očakávaní zo Smeru SD po 2010 som vyjadril svojim postojom a ukončením členstva v strane. Pevne verím, že buď sa Smer SD "zobudí" doľava, alebo sa do parlamentných volieb vynorí ľavicová politická sila, ktorá bude už naozaj prakticky vytvárať zásadnú ľavicovú politiku, vrátane riešenia dôchodkového systému v prospech priebežného systému a spätného zavedenia medzigeneračnej solidarity. Mimochodom, koľko dôchodcov a potenciálnych budúcich dôchodcov k roku 2016 je medzi voličmi do parlamentných volieb? Natupujúce ročníky 1953 - 1956 boli mimoriadne silné, pretože socialistická politika podpory rodiny sa naplno začala uplatňovať a naši rodičia neváhali...:) úsmev

Obrázok používateľa Ivan Špáni
#5
Ivan Špáni
16. január 2015, 11:22

Podpláca si Fico dôchodcov?

 

Dôchodky sa práve zvýšili o najmenej v histórii samostatného Slovenska (1,3%), všimol si aj poslanec parlamentu a podpredseda Siete Miroslav Beblavý, všimol si to každý dôchodca pri januárovej výplate.  Napriek tomu pravicoví politici i pravicové médiá masírujú verejnú mienku nepodloženými útokmi na vládu Roberta Fica ako si na úkor pravicových voličov kupuje tých najdisciplinovanejších, dôchodcov. Ešte nedávno vyčítala pravica (I.Mikloš) prvej vláde R. Fica, že rast dôchodkov zaostáva za rastom miezd (bolo to logické, mzdy výrazne rástli ,no vo vzorci, ktorý pripravila ešte Dzurindova vláda, sa ich rast podieľal na rastre dôchodkov iba 50 percentami ). Dnes sa to zaostávanie za mzdami však znásobilo a mladí pravičiari stále kričia o kupovaní si dôchodcov dôchodkami, aké si vraj nemôžeme dovoliť.

Keby súčasná vláda zostala aspoň pri tej valorizácii zaostávajúcej  za rastom miezd ako za prvej vlády R. Fica a  predchádzajúcej vlády M. Dzurindu , tak by vlani valorizovala všetky penzie o 3,05 % a tohto roku aspoň o 2,2 percenta. Vytiahla však zo šuplíka návrhy Radičovej vlády (ktoré cez Radičovú z obavy z Fica v opozícii neprešli) a valorizáciou dôchodkov o pevnú sumu, pričom vo vreci znížila vplyv rastu miezd, výrazne  ukrátila všetkých, ktorí mali čo len o cent vyššie ako priemerné dôchodky.

Premiérovi stále niektorí pravicoví publicisti otrepávajú o hlavu, že ukrátil úspešných, keď za časť mzdy platia vyššie dane. No zatiaľ čo úspešný zamestnanec so základom dane 3500€ prispel za posledné dva roky mesačne na konsolidáciu verejných financií po 4,89€, dôchodca s dôchodkom 600€ prišiel opustením pôvodnej valorizácie vlani každý mesiac o 7,10€ a tohto roku až o 8€. (Lebo pri valorizácii o 2,2 percenta by sa mu zvýšila penzia nie o 5,20 € ale o 13,20€). Vláda si tým kupuje dôchodcov, keď tohto roku napríklad učiteľom mesačne prilepší o 42 eur a úradníkom o 20 eur, no dôchodcom prihodí iba 5,2 eur?

Absurdné je, že títo ukrátení dôchodcovia majú byť solidárni s dôchodcami, ktorým z rôznych dôvodov vychádzajú nízke dôchodky. Aj dôchodca s 300€ dôchodkom teda dostane o 5,20 viac, po starom by však dostal  viac o 6,60E.  Dôchodca s 200 € dôchodkom by pri valorizácii z prvej Ficovej vlády dostal  viac o 4,40€, solidarita bohatších dôchodcov mu teda prilepšila o 80 centíkov mesačne. Navyše dôchodca, ktorý poctivo odvádzal dane i poistné je nasilu solidárny so svojím kolegom, ktorý sa mu ako fiktívny živnostník smial, lebo odvádzal sumy iba z minimálneho a nie skutočného základu dane a teraz by mal dostávať iba minimálny dôchodok. Nemá pravdu šéf jednoty dôchodcov, že nespokojní sú iba dôchodcovia, ktorí majú 1100eurové dôchodky. Opustením  pôvodnej valorizácie, ktorá fungovala za vlád M. Dzurindu i prvej Ficovej vlády sú ukrátení aj dôchodcovia s 300€ dôchodkami.

Solidarita by však mala byť medzigeneračná, teda s dôchodcami by mali byť solidárni tí, čo pracujú, tak ako boli solidárni dnešní dôchodcovia. Najmä preto, že súčasní dôchodcovia si starobu poistili odvádzaním značne vyššieho poistného ako do prvého piliera odvádza dnešná pracujúca generácia, nehovoriac o daniach z príjmu, ktoré obetovali dnešní dôchodcovia na ekonomické reformy daňami 25, 35 až 44 percentnými, no pri plodoch reformy už nie sú. Dnešní dôchodcovia tak už odviedli do poistného systému viac ako z neho dostanú naspäť, aj keby mali poberať dôchodok tridsať rokov.

Teda dôchodcov neživia súčasní mladí pracujúci, dôchodcovia si na svoje dôchodky už poistné zaplatili v plnej výške. Smer-SD ponecháva medzigeneračnú solidaritu v troskách (poškodzuje tých, ktorí boli medzigeneračne solidárni a nemohli si odkladať na penziu na svoj účet nič), a nahrádza ju zvrátenou solidaritou dôchodcov s dôchodcami. Dôchodcov, ktorí boli ukrivdení reformou z roku 2004 by nemali odškodňovať dôchodcovia, ale štát.

Zdroje by mohol nájsť napríklad v zdaňovaní dividend. Nulová daň na dividendy je na Slovensku darom z nebies, o ktorom sa podnikateľom v zahraničí ani nesníva. Dividendy sa, okrem Slovenska v Európe riadne zdaňujú. Aj veľkí zahraniční akcionári , ktorých zisky sa odlievajú do zahraničia, si musia to, čo im vyplatí  firma na Slovensku ako dividendy, zdaniť doma, kde nie sú dividendy od daní oslobodené. Čiže to, čo mohlo ísť do nášho štátneho rozpočtu, nám z neho odíde preč. Nehovoriac o tom, koľko odišlo privatizáciou štátneho majetku, ktorý bol vytvorený aj na to, aby boli zdroje na dôchodky. Privatizátori však už túto ťarchu neprevzali a ani štát zo ziskov privatizácie na dôchodcov nemyslel.

Dôchodcu, ktorý má byť spoľahlivou súčasťou voličskej základne Smeru ani tak netrápi, za koľko si kúpila CT prístroj nejaká nemocnica, alebo či mizernú stravu nahradí drahšou, skôr pocíti, že ak mu vláda prilepší mesačne 5,20€, čo mu z nich zostane, ak vyrovná účet 33-330 eur za nič do depozitára cenných papierov, alebo bude stále platiť vyššie poplatky za návštevu lekára, za lieky...To mu ani vlaky zadarmo nebudú kompenzovať.

(Mierne skrátené vychádza v dnešnej (16. januára) Pravde.

Obrázok používateľa PeterPeter
#6
Peter Krumpál
16. január 2015, 11:39

Problém nízkych dôchodkov začala táto vláda-MPSVR riešiť geniálne a to zavedení dôchodcovskej solidarity. To v preklade znamená, že môj kamarát, ktorý nenaletel lži o zásluhovosti pri získavaní vyššieho dôchodku a jeho valorizácii pri odvádzaní vyšších odvodov, si pri odvádzaní najnižších možných odvodov, zvyšnú časť odkladal do banky a teraz sa mne, ktorý uveril a odvádzal čo najvyššie platby, smeje.

Tak mi treba ?

Obrázok používateľa Ivan Špáni
#7
Ivan Špáni
16. január 2015, 12:11

Pán Krumpál, presne ste to vystihol. Škoda, že aj Jednota dôchodcov to podporuje.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984