Krátko o demokracii, kapitalizme a totalite

Počet zobrazení: 1984

V ostatnom čase sa zaujímam o otázky demokracie, kapitalizmu a totality. Témy sú to zložité, veľmi obsažné, tak aspoň stručne v bodoch.

Ako hovorí publicista Marián Moravčík : „... skutočná demokracia (ľudová) nemôže (z princípu) smerovať k totalite. Totalitaristi musia ľudí oklamať a predstierať demokratické procesy, aby sa im podarilo prejsť k totalite, ale majú na to nástroje aj rozsiahle know-how.“

Kapitalizmus je podľa neho so skutočnou demokraciou nezlučiteľný. Mohli by koexistovať, keby boli kapitalisti „umiernení“, ale principiálnou tendenciou kapitalizmu je totalita. Závisí to od toho, čo je „základná bunka spoločnosti“.

V ľudovej demokracii to bola rodina a tak aj spoločnosť sa riadila takou voľnou patriarchálnou demokraciou. V Rusku bola tradičnou základnou bunkou občina a tak sa tam vyvinula demokracia sovietskeho typu.

V kapitalizme je základnou bunkou firma. Firmy sú málokedy demokratické a veľmi často sú riadené totalitne. To sa prenáša do celej spoločnosti. Myslím si, že aj v Česku úplne otvorene hovoria  – „riadiť štát ako firmu“. Osobne zastávam názor, že spoločnosť sa nedá riadiť  ako firma. Po demokracii potom niet ani stopy.

Čo sa týka tak často manifestovanej korupcie, je často motivovaná ziskom. Berie sa to tak, že kvôli zisku je prípustné urobiť takmer všetko, len toho nesmie byť príliš. Kole oči len nadpriemerne vysoká korupcia.

Taká „normálna“ sa toleruje. Som presvedčený, že v systéme kapitalistického typu by ju nevykorenili ani verejné popravy. Vykorenilo by ju, keby v podnikaní prestal byť životne dôležitý zisk.

Verím v priamu demokraciu. V princípe ľudia nebudú prijímať rozhodnutia, ktoré sú proti ich záujmom. Len treba eliminovať nástroje, ktorými ich totalitaristi držia v nevedomosti, podvádzajú a korumpujú.

Kapitalizmus nemôže existovať bez reálnej konšpirácie bohatých a vplyvných ľudí. To presne je aj dôvod, prečo liberáli lovia „konšpiračných teoretikov“.

Keď to zhrniem, vrátim sa k tomu, o čom už  píšem dosť dlho .Kľúčom k dobre organizovanej demokratickej spoločnosti je vzdelanie, kultúra a eliminácia systému, ktorý odmieňa egoizmus.

Myslím si však, že žiadne zázračné rýchle riešenia nebudú fungovať. Možno aj dve generácie je ešte kvôli zotrvačnosti optimistický odhad. Spravidla náprava trvá dlhšie ako pokazenie.

Uznávam, že v mojej úvahe nepokrývam všetko a uvedomujem si, že veci v pozadí môžu byť a sú zložitejšie.
 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984