Konferencia Sociálne zmeny a premeny civilizácie 3

Tretia časť videozáznamu z vystúpení na bratislavskej časti konferencie v dňoch 14. až 16. novembra 2012.
Počet zobrazení: 5991

V dňoch 12. až 16. novembra 2012 sa konala konferencia Sociálne zmeny a premeny civilizácie. Pripravili ju Centrum globálních studií AV ČR a UK (Praha), Ústav politických vied SAV (Bratislava), Futurologická spoločnosť na Slovensku, Katedra filozofie a dejín filozofie FF UK (Bratislava), Sociologický ústav AV ČR (Praha), Centrum současného umění DOX (Praha) Slovenská asociácia Rímskeho klubu.

Prinášame tretiu časť videozáznamu z vystúpení na bratislavskej časti konferencie v dňoch 14. až 16. novembra 2012.

1. Erik Leško: Globalizácia ako politika depolitizácie
2.
David Sulík: Asociačné usporiadanie ekonomiky – zmluvná ekonomika
3.
Ivan Bajer: Spor o nové vládnutie a globálna vodná kríza
4.
Martin Solík: Uznanie, kultúrne uznanie a sociálna spravodlivosť
5.
Peter Takáč: Nespokojnosť v liberálnej demokracii
6. Peter Nedoroščík: Participácia kontra deliberácia – rozpor v koncepte radikálnej demokracie?

7. Albín Bella: Participatívna ekonomika – kooperácia vytláča konkurenciu
8. Jozef Lysý (číta P. Dinuš): Sociálne ocenenie – vysoko nepravdepodobná udalosť?
9. Záver: Sociálne zmeny a premeny civilizácie

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984