Končí sa prechodné obdobie?

Počet zobrazení: 3357

Žiadna zo skutočne závažných udalostí minulého storočia nebola dopredu analytikmi ohlásená. Všetky prišli neočakávane, bez upozornenia, hovoril sociológ Zygmunt Bauman. Pre spoločenské myslenie je to priaznivá situácia, Každý objekt, ktorý vidíme, nás svojím spôsobom zotročuje a platí to aj pre akúkoľvek schému, ale aj víziu, toto „najmodernejšie“ slovo dneška. Pravdou je, že stav neistoty a chaosu pretrváva už príliš dlho, aby sme si nepoložili otázku dokedy. Naše generácie zažili niekoľko prechodných období.

Jason Furman, ekonomický poradca Obamu na margo dnešnej covidovej ekonomiky hovorí, že existuje iba jedno rovnovážne riešenie, ekonomická nečinnosť do úplného zmiznutia nebezpečenstva. V Európe sme sa zriekli maastrichtských kritérií rozpočtových pravidiel a možno približuje sa „Hamiltonova chvíľa“, jedno z rozhodnutí amerického ministra financií, „otca zakladateľa“ Alexandra Hamiltona, ktorý urýchlil proces premeny konfederácie na federáciu.

cyber-security-3443625_1280.jpg
Ilustračné foto: Pixabay.com

Vplyvný čínsky politológ Jen Süe-tchung (Yan Xuetong) v rozhovore pre Spiegel, s čínskymi historickými tisícročnými mierami, očakáva, že osud USA neprebehne modelovo ako rozpad Sovietskeho zväzu, ale skôr pripomenie britskú verziu straty dominancie. Čínsky politológ očakáva, že za dvadsať rokov digitálno-strategická mentalita vystrieda geostrategickú mentalitu. Bezpečnosť v kyberpriestore bude dôležitejšia ako geografická bezpečnosť. Pokračovať bude fragmentácia internetu, čochvíľa polovicu dňa strávime v kyberpriestore. Osem hodín spánok, šestnásť hodín bdieť, z toho osem hodín v kyberpriestore. To je budúcnosť ľudstva. Na otázku, či môžu vzniknúť dve počítačové sféry, z ktorých v jednej budú dominovať USA a v druhej Čína, odpovedal Jen Süe-tchung kladne. Krajiny budú vytvárať vlastné systémy internetu a to sa odohráva už teraz. Spiegel viedol rozhovor prostredníctvom ZOOM-u, ale vo Francúzsku, Rusku alebo Iráne by to bolo inak. Špeciálne služby USA vykonávajú špionáž a mnohí sa obávajú aj Číňanov. Doba, keď Spojené štáty mali vo všetkom pravdu, sa mení, ekonomika Číny rastie rýchlejšie ako ekonomika USA a Čína sa lepšie vyrovnáva s pandémiou ako USA. Autoritu určujú úspechy, i keď Čína zatiaľ nedokáže vymeniť na čelnej pozícii USA, konštatoval Jen Süe-tchung.

Médiá uvádzajú, že aj podľa ruského prezidenta stojíme na prahu novej extrémne prevratnej epochy... Je však možné, že budúci kyberpriestor sa bude odohrávať v logike Bondyho Cybercomicsu. Podľa niektorých scenárov sme už teraz mali (alebo mohli?) žiť na ostrovoch pozitívnej deviácie. Ak mal Bondy pravdu vo svojich manifestoch Neviditeľný výbor predvídajúci vzburu, ktorá prichádza, ostrov pozitívnej deviácie autorsky vytvoril Norbert Wiener, zakladateľ kybernetiky. Teraz je nám predkladaná ďalšia verzia ostrovov pozitívnej deviácie, v kyberpriestore. Na rozdiel od predchádzajúceho scenára, vieme, kde ju nájdeme.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984