Reklama
Reklama

Kniháreň z došlej pošty – november 2021

Počet zobrazení: 2326

Oskar Krejčí: Geopolitika Číny | Jaroslav Čejka: Můj sešívaný život | Jozef Leikert: Mňačko a Izrael


geopolitika_ciny1.jpgOskar Krejčí: Geopolitika Číny

Originální publikace Geopolitika Číny, napsaná bez ohledu na ideologické předsudky a myšlenkové stereotypy, je věnována dějinám a současnosti Číny. Vysvětlení povahy čínské moci je spojeno s popisem geopolitických konstant Říše středu a národních zvláštností, ukazujících na odlišnost čínské civilizace a z ní vyplývajících forem vlády. Podrobně jsou vysvětleny počátky zahraniční politiky Číny, konfuciánského pacifismu a teorie války. Zvláštní pozornost je věnována tzv. Století ponížení, na historickém pozadí je dokumentováno, jak události novodobých dějin ovlivňují současnou politickou kulturu a státní ideu Číny. Kniha se nevyhýbá ani sporným tématům s geopolitickým přesahem (Tibet, Hongkong, Taiwan), doplňuje ji 60 tabulek, 21 map a 14 grafů.
Professional Publishing, 429 strán, vychádza 10. 11. 2021
 

cejka_zivot.pngJaroslav Čejka: Můj sešívaný život

To, co právě držíte v rukou, nejsou žádné seriozní a vyčerpávajíci paměti, ale jen „kratochvílné“ vzpomínky, útržky mé slábnoucí paměti, které jsem sešíval podobně, jako byl osudovými náhodami sešíván celý můj život. Patchworkově nahodilá pestrost jim vyhovuje víc než seriózně střižená šeď. Koneckonců tahle má knížka je určená především příslušníkům mé početné rodiny, mým kamarádům a dobrým známým, ale také věrným čtenářům či divákům mých více než čtyřiceti knížek a čtyř divadelních her. A ti ode mne sotva očekávají něco jiného než subjektívní svědectví o dobách, ve kterých jsem žil, a humorný pohled na to, co jsem v nich prožil. Na „objektivní soudy“, jsou tu jiní, mnohem lepší, pravdivější a jasnozřivější, než jsem dokázal být já.
P. S. Můj sešívaný život se na knižním trhu neobjeví – šířit ji budeme osobně, tak jako kdysi zapadlí vlastenci. Kdo tedy o ni má zájem, nebo by se dokonce chtěl podílet na její distribuci, může si ji u mne objednat.
Propolys s. r. o 2021, 150 strán
 

leikert_mnacko.pngJozef Leikert: Mňačko a Izrael

Kniha Mňačko a Izrael (politické a osobné peripetie známeho novinára a spisovateľa v rokoch 1967 a 1968) je voľným pokračovaním knihy Taký bol Ladislav Mňačko, ktorú Jozef Leikert napísal v roku 2008. V novej knihe sa venuje pomerne krátkemu úseku života kontroverzného novinára a spisovateľa Ladislava Mňačka, ktorého mnohí označovali prívlastkami ako československý Solženicyn či červený Hemingway. Na protest proti proarabskej politike československej vlády sa prominentný novinár a úspešný spisovateľ rozhodol odcestovať do Izraela. Československé úrady považovali jeho odchod za emigráciu a pozbavili ho štátneho občianstva, titulu zaslúžilý umelec, všetkých štátnych vyznamenaní a vylúčili ho z komunistickej strany. Autor odkrýva nielen vtedajšie politicko-spoločenské pozadie, ale aj zákulisie osobného života Ladislava Mňačka, jeho vnútorný zápas medzi láskou a povinnosťou, medzi slávou a charakterom. Kniha je cenným dokumentom doby a biografie významnej slovenskej kultúrnej osobnosti 20. storočia.
Kniha bola ocenená hlavnou cenou Egona Ervína Kischa za rok 2020.
Luna 2020, 382 strán

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama