Reklama
Reklama

Kniháreň – november 2016/2

Počet zobrazení: 2801

Martin Filko: Svet podľa Filka | Július Lomenčík: Reflexie v priestore slova | Gáspár Miklós Tamás: K filosofii socialismu | Mojmír Grygar: Stopy listopadu | Ľuboš Jurík: Paríž očami dažďa


obalka_filko.jpegMartin Filko: Svet podľa Filka


Martin Filko (1980 – 2016)  tvrdil, že nie je intelektuál, ale štátny úradník. Kniha Svet podľa Filka, ktorá je výberom toho najlepšieho, čo počas svojho aktívneho života napísal, dokazuje, že okrem štátneho úradníka bol Martin Filko mimoriadne bystrý, vzdelaný, intelektuálne založený človek s citom pre spravodlivosť. Kniha sa venuje štyrom témam – ekonomike, hospodárskej politike, spoločnosti a zdravotníctvu. Oblastiam, o ktorých vedel najviac a kde zanechal po sebe najvýznamnejšiu stopu. Aj dnes z nich srší aktuálnosť. Doslov napísali Martinovi rodičia, Ľudovít Ódor a Konštantín Čikovský. Kniha je popretkávaná osobnými spomienkami priateľov a doplnená doteraz neverejnou obrazovou prílohou.
Slovart, december 2016, 224 strán
Prezentácia knihy bude 14. decembra 2016 v Esterházyho paláci – Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

reflexie-v-priestore-slova-9788081281624.280299474.jpg
Július Lomenčík: Reflexie v priestore slova


Literárny vedec docent Július Lomenčík v publikácii Reflexie v priestore slova v štyroch tematických okruhoch – Reflexie o slove v dynamike času, Reflexie o slove v edukácii, Reflexie o slove v odkaze predkov, Reflexie o slove literátov – reflektuje spoločenské, pedagogické, etické a estetické problémy súčasnosti. Skepticky nazerá na dobovo zakrivené demokratické princípy a na príval spoločenských pseudohodnôt. Ostro kritizuje zárodky nehumánnosti a preferovanú konzumnosť, ktoré ovplyvňujú vývoj mladej generácie. Odmietavo sa stavia k tolerovaným podobám násilia, ale aj voči apatii, ktorá im tvorí obranný štít. Kultivované slovo je preňho kľúčom do trinástej komnaty človečenstva. Jeho priamočiare postoje provokujú, nútia čitateľa zaujať vlastný názor.
Matica slovenská, 2016, 184 strán

tamas_obalka.jpgGáspár Miklós Tamás: K filosofii socialismu


Výbor z esejů maďarského marxistického filosofa G. M. Tamáse, editor a autor předmluvy Joe Grim Feinberg, překlad Pavel Siostrzonek. Pro české vydání publikace K filosofii socialismu zvolili nejdůležitější teoretické eseje z let 2004-2014, které dohromady tvoří i určitý celek a navzájem se doplňují. Dozvíte se tam, jak nahlíží Tamás na společensko-ekonomickou povahu režimů ve východním bloku, jak by možná analyzoval rok 1989 Karel Marx (resp. uplatňuje se jeho metoda), jak se liší „rousseauovský socialismus“ od marxismu a jakou roli v tom hraje pojem třídy, dále jak se liší politická teorie marxismu od klasické politické filosofie, proč potřebujeme na troskách socialistického hnutí otevřít perspektivu komunismu a proč je filosofie příslibem štěstí a předchůdcem komunismu. Připravte se na narušení nejrůznějších ideologických klišé, levicových i pravicových, která jsou tady za posledních 27 let donekonečna různými experty omílána.
Kniha je prvním svazkem nové edice Emancipace a kritika, která v roce 2017 přinese překlady zásadních děl marxistické teorie, jež jsou u nás známa minimálně: Lukácsovo zakladatelské dílo „Dějiny a třídní vědomí“, Korschovu knížku „Marxismus a filosofie“ a Marcuseho marxistickou reinterpretaci Freuda „Erós a civilizace“.
Filosofia, 2016, 242 strán

stopy_listopadu.jpgMojmír Grygar: Stopy listopadu
 

Autor v knížce uvažuje o průběhu a důsledcích listopadových změn 1989. V kriticky zaměřených esejistických úvahách vychází z osobních zkušeností, z citací dobových materiálů i z rozboru domácích i zahraničních politických, kulturních a ekonomických studií. Vývoj u nás zasazuje do mezinárodních souvislostí; mimořádnou pozornost věnuje pádu berlínské zdi, rozpadu Sovětského svazu a vývoji americké neokonzervativní ideologie, která zásadním způsobem ovlivnila politický, ekonomický i kulturní život u nás.
Autor kriticky hodnotí složité období dějin národa a státu, odmítá fatalistické pojetí společenského procesu, vychází z možnosti hledání vlastní cesty k demokracii, k hospodářské a kulturní prosperitě. Na mysli má společnost, která neoživuje staré pořádky, nevrací kolo vývoje zpět, nepodřizuje se vnějším tlakům, nestává se kolonií bohatých mocností, ale snaží se cílevědomě vycházet vstříc zájmu všech složek české společnosti a důsledně hledat, definovat a hájit vlastní postavení v Evropě a ve světě.
Sumbalon, 2016, 128 strán

jurik_pariz.jpgĽuboš Jurík: Paríž očami dažďa
 

Je čitateľským potešením prežívať v originálnom podaní autora zdanlivo „otrepané“ pamätihodnosti metropoly na Seine a okolí. Ľuboš Jurík v knihe Paríž očami dažďa poskytuje príležitosť nazrieť do menej viditeľných zákulisí i tam, kde je láska na predaj, alebo do renomovaných scén Folies Bergere a Moulin Rouge. Čitateľ spoznáva Chrám Matky božej v sprievode tuláka, ktorý hrdo vyznáva: „Ja som tulák, kto je viac?“ Tučná Margot je fascinujúca spoveď ľahkej devy, ktorá dopriavala lásku z obdivu k umeniu. Ľuboš Jurík vstúpil aj do vysokých politických kruhov váhavo zrejúcej demokracie na Slovensku. Dostal šancu byť priamym svedkom vysoko diskrétnych rokovaní našich top predstaviteľov takmer „na pranieri“ v Paríži v období, keď si u nás Európa akoby hodila spiatočku. Zlatým klincom knihy sú exkluzívne a podnetné rozhovory, ktorými nás autor uvádza k francúzskym „kolegom od pera“ najvyššieho kalibra – Aragon, Saganová, Le Clézio...

AlleGro, 2016, 296 strán

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama