Kniháreň – jún 2016/2

Počet zobrazení: 3618

Brigita Schmögnerová: Kniha o vládnutí | Eugen Gindl: Čelom vzad, ozvena! |Paul Veyne: Foucault, jeho myšlení, jeho osobnost | Irena Žantovská: Rétorika a komunikace

schmognerova_kniha_o_vladnuti.jpgBrigita Schmögnerová: Kniha o vládnutí


Kniha ovládnutí je pokusom identifikovať, aké mocenské, stranícke, personálne, ekonomické a iné záujmy formovali vládne sociálno-ekonomické politiky počas vlády širokej koalície v rokoch 1998 – 2002. Na ich pochopenie bolo potrebné identifikovať i východiskové podmienky, v ktorých táto vláda začala na slovenskej politickej scéne pôsobiť a ktoré boli poznačené vládnutím V. Mečiara a koalície strán HZDS, SNS a ZRS.
Transformačný model, ktorý sa v tom období presadzoval, a účasť SDĽ na ňom túto sociálnodemokraticky orientovanú politickú stranu stáli podporu prevažnej časti voličstva. Sociálno-ekonomické dôsledky realizácie tohto modelu dopadali predovšetkým na jej voličskú základňu. SDĽ zaplatila za vstup do vlády širokej koalície najvyššiu daň. Kým SDKÚ účasť v prvej Dzurindovej vláde vyniesla na dve volebné obdobia na piedestál moci, SDĽ sa politicky spálila.

Prezentácia Knihy o vládnutí: autorka Brigita Schmögnerová, hostia Peter Švec, Ivan Šimko, Milan Ftáčnik

Prof. lng. Milan Šikula. DrSc.: Kniha o vládnutí z pera Brigity Schmögnerovej je mimoriadne výnimočná. Je to podmienené na jednej strane výnimočnosťou transformačného a post-transformačného obdobia a na druhej strane výnimočnosťou osobnosti autorky. Skutočnosť, že autorka prešla v tomto období funkciou podpredsedníčky vlády, poslankyne NR SR, ministerky financií, podpredsedníčky SDĽ a bola teda v centre diania, jej dala možnosť písať s dôkladnou znalosťou veci.“
Prof. PhDr. František Novosád, CSc.: Som presvedčený, že kniha p. B. Schmögnerovej patrí k najzávažnejším príspevkom k problematike transformácie na Slovensku. Určite sa stane predmetom polemík. V každom prípade bude ju musieť vziať do úvahy každý, kto sa chce o procesoch premien slovenskej spoločnosti v posledných tridsiatich rokoch vecne vyjadriť.
VEDA, 2016

Ukážky z knihy uverejnené v Slove:
Kniha o vládnutí – kapitola Spory o dane 1, Kniha o vládnutí – kapitola Spory o dane 2, Kniha o vládnutí – kapitola Spory o dane 3, Kniha o vládnutí – kapitola Spory o dane 4, Kniha o vládnutí – kapitola Spory o dane 5

Kniha o vládnutí - Nerovná cesta do OECD (1), Kniha o vládnutí - Nerovná cesta do OECD (2), Zasľúbená zem: Európska únia (1), Zasľúbená zem: Európska únia (2)

gindl_ozvena.jpgEugen Gindl: Čelom vzad, ozvena!


Kniha Eugena Gindla Čelom vzad, ozvena! sleduje tridsaťtri rokov autorovej reportérskej kariéry – od prvých textov z časopisu Život, ročník 1971, až po posledné dve, ktoré vyšli v roku 2004 ako fragmenty nedokončenej knihy o Slovensku. Turecko-bulharské hranice, Ukrajina, Krym, Kosovo, tam všade je Eugen Gindl rovnako doma, ako v obciach, ktoré mali už čoskoro naveky pochovať vody Liptovskej Mary, či v dedine Veľké Borové. S ušami, ktoré slúžia ako diktafón, s očami, ktoré zastúpia dva objektívy najlepšej Leicy a s fenomenálnou sloňou pamäťou, ktorú ani náhodou nemožno vyjadriť v megabajtoch Eugen Gindl putuje svetom a všíma si všetko. Tento prierez jasne dokazuje, že Eugen Gindl myslí v nesmierne širokých súvislostiach, k čomu pridáva aj potrebnú dávku jasnozrivosti – práve to robí z jeho knihy výbornú učebnicu pre všetkých budúcich reportérov, a zároveň dokazuje, že „gindlovská reportáž“ je svojský a nenapodobiteľný žáner, ktorý hovorí vlastnou rečou, vlastnými slovami a sám za seba.
F. R. & G. , 2015, 248 strán

veyne_foucault.jpgPaul Veyne: Foucault, jeho myšlení, jeho osobnost


Autor knihy, francouzský historik antiky, je znám českými vydáními svých knih, mezi nimiž titul Jak se píšou dějiny obsahoval část věnovanou právě Michelu Foucaultovi. V této nové knize se Paul Veyne k Michelu Foucaultovi vrací, aby ho představil jako originálního skeptického myslitele, jenž nepřestává zkoumat „hry pravdy“ vlastní každé historické epoše. Veynova kniha je rovněž svědectvím o blízkém přátelství, které ho k Foucaultovi, tomuto „samuraji s ostrým mečem“, poutalo, a v neposlední řadě představuje vlastní Veynovu filosofii.
Filosofia, 8. 12. 2015, 208 strán

Ukážky z knihy v pdf:
Obsah knihy, Úvod, Místo doslovu: Veyne - Foucault


zantovska_retorika.jpgIrena Žantovská: Rétorika a komunikace

 

Kniha Rétorika a komunikace je uceleným kompendiem provázejícím čtenáře širokým a členitým světem komunikace v minulosti i současnosti. Nejprve představí samotný pojem lidské komunikace a základní komunikační funkce, zvláštní pozornost věnuje komunikaci neverbální a komunikační situaci, včetně řečnických triků a protitriků. Ucelený blok je zaměřen na dějiny rétoriky, a to od antických počátků přes křesťanský středověk, renesanci, církevní rétoriku až po názory na řečnictví, jak je nacházíme u autorů 19. století. Následují analýzy dnešního stavu rétorické a komunikační praxe. Poslední třetina knihy se věnuje samotnému rétorickému umění, osobnosti řečníka, řečnickým žánrům, jednotlivým fázím řečnického procesu i kultuře mluveného projevu. Všímá si vztahu řečníka a publika a jeho zpětné vazby a také klade důraz na řečníkovu image a její tvorbu.
Dokořán, 2015, 288 strán

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984