Kniháreň – január 2017/2

Počet zobrazení: 5790

Martin Pollack: Americký cisár. Masový útek z Haliče | Pavol Vitko, Miroslav Minár, Jozef Žiak: AN-24 nedoletel | Jaroslav Fiala: Jak se zbavit Castra. Kuba, Spojené státy a Československo ve studené válce | Lev Demin: Beňovský. Vyhnanec a kráľ. Dobrodružstvá na štyroch kontinentoch | Jan Procházka a kol.: Ekonomická demokracie: teorie a praxe

americky-cisar.jpgMartin Pollack: Americký cisár. Masový útek z Haliče


Utečenecká kríza nie je slovným spojením, ktoré sa týka výhradne dnešných dní. Aj naši predkovia z východu rakúsko-uhorskej monarchie boli na sklonku devätnásteho storočia súčasťou exodu obrovských rozmerov. A zároveň boli výhodným obchodným artiklom pre špekulantov, prevádzačov, agentov a podvodníkov každého druhu. Na Spiši, v Bukovine, ale najmä v Haliči, v najbiednejších krajoch Rakúsko-Uhorska zostávali prázdne domy, zatiaľ čo podpalubia lodí smerujúcich do Ameriky boli prepchaté utečencami, ktorí v neľudských podmienkach snívali svoj sen o lepšom živote. Martin Pollack v knihe Americký cisár presne a do hĺbky popisuje nástroje a fungovanie obchodu, v ktorom obyčajný človek hrá iba úlohu oklamaného a okradnutého. Namiešal do nej množstvo historických faktov a podporil ich silnými príbehmi konkrétnych ľudí. Americký cisár je dôležité čítanie nielen o predvojnovom období, ale aj o dnešku.
Martin Pollack (*1944) je rakúsky reportér, spisovateľ a prekladateľ. Z poľštiny preložil celé dielo zakladateľa poľskej reportážnej školy Ryszarda Kapuścińskeho. Je autorom historicko-reportážnych kníh, ktoré sa venujú najmä regiónu strednej a východnej Európy a špeciálne územiam "kontaminovaným dejinami". V knihe Der Tote im bunker (v češtine Mrtvý v bunkru) spracoval život svojho biologického otca, príslušníka jednotiek SS Gerharda Basta, ktorý v roku 1944 operoval aj na území Slovenska. Takto sa Martin Pollack vyrovnal so svojimi vlastnými ťaživými dejinami – s nacistickou minulosťou svojich rodinných príslušníkov.
absynt, 2016, 240 strán

an-24.jpgPavol Vitko, Miroslav Minár, Jozef Žiak: AN-24 nedoletel
 

„Letuška dala pokyn pripútať sa. Cítili sme že klesáme a každý vedel, že sa blížia Košice. Prvý raz zatriaslo lietadlom iba tak trošku. Potom nás začalo strašne kmásať a stihol som si akurát uvedomiť, že sa deje niečo veľmi, veľmi zlé. Nič viac. Žiadne premietanie života. Žiadna rekapitulácia alebo lúčenie. Celé to trvalo dve tri sekundy. Počul som len pár výkrikov a stratil vedomie,“ spomína Martin Farkaš na najstrašnejšie okamihy svojho života v knihe An-24 nedoletel.  Publikácia ilustrovaná približne 500 fotografiami je venovaná pamiatke 42 vojakov a civilov, ktorí zahynuli 19. januára 2006 počas návratu z vojenskej operácie KFOR v Kosove pri leteckej havárii neďaleko maďarskej obce Hejce. Hovorí o ich živote a plánoch, no prináša aj príbehy, ako sa s tragédiou vyrovnávali ich najbližší. Napríklad manželka veliteľa slovenských vojakov a matka ich troch dcér, ktorá s ním, vždy keď boli spolu, dlhé roky od svadby zvykla piť kávu z tých istých dvoch šálok. V deň havárie jej však jedna šálka spadla a rozbila sa...
Vojenská podporná nadácia, 2016, 260 strán

castro_fiala_obalka.jpgJaroslav Fiala: Jak se zbavit Castra. Kuba, Spojené státy a Československo ve studené válce


Kniha Jak se zbavit Castra pojednává o jedné z nej­dramatičtějších kapitol moderních dějin a představu­je unikátní sondu do velmocenské politiky a průběhu „karibské studené války“, jejímž klíčovým aktérem byl nedávno zesnulý Fidel Castro a v níž nikoli nevýznamnou roli sehrálo i Českosloven­sko. Faktograficky hutná, a přitom čtenářsky přitažlivá práce českého politologa, historika a publicisty Jaroslava Fialy nejen přináší nová nebo zapomenutá fakta, ale vyniká rovněž vyváženým, nečernobílým a nepřed­pojatým pohledem na nedávnou historii. Kniha zároveň nabízí ucelený obraz pohnutých dějin moderní Kuby.
   Spojené státy americké zkoušely po mnoho let různými způsoby svrhnout nebo oslabit vládu bratří Castrů na Kubě. S pomocí tajných služeb organizovaly atentáty na Fidela Castra, teroristické útoky, invazi, uvalily na Kubu hospodářské embar­go a snažily se ostrov uvrhnout do mezinárodní izolace. A i když se američtí politici často oháněli podporou demokracie, současně neváhali spolupracovat s řadou spřátelených diktátorů a nezdráhali se spojit dokonce i s mafií. Svár mezi Washingtonem a Havanou se následně stal katalyzátorem konfliktu mezi USA a SSSR, jenž vyústil v karibskou krizi v říjnu 1962, kdy se svět ocitl na prahu jaderné války.
   Kniha líčí desítky let nepřátelství mezi USA a Kubou, dramatické peripetie a okolnosti střetu, který skončil smírem teprve v druhém desetiletí jednadvacátého století, její tematický záběr je ale daleko širší. Jaroslav Fiala mapuje, jakou úlohu v době rostoucího americko-kubánského napětí sehrálo Československo, a to především ve vojenské, zpravodajské a ekonomické oblasti. Připomíná také Che Guevarův utajovaný pobyt v Praze nebo třeba okolnosti operace Manuel, jejímž cílem bylo zajištění tranzitu kubánských partyzánů do zemí třetího světa. Zároveň ukazuje, jaký měla kubánská revoluce dopad na československou inteligenci v šedesátých letech 20. století. Kubánská revoluce totiž kdysi pro mnoho lidí na několika kontinentech, například v bývalých koloniích či sovětském bloku, představovala zrcadlo, do něhož si projektovali jiné světy. Často ztělesňovala naději na lepší budoucnost, nezávislost či sociální spravedlnost. Jak dokládají vzpomín­ky, po­stře­hy a dojmy osobností, jakými byli například Antonín J. Liehm, Adolf Hof­fmeister či František Krie­gel, v očích mnoha Čecho­slováků byla Kuba inspirativním příkladem země, kde se rodí nový typ socialismu – socialis­mu oproštěného od rigid­ní­ho byro­kratismu. Nakonec se ale většina z těch, kdo věřili, že z karibského ostrova vzejde alternativa k oběma systémům, které stály v pozadí studené války, dočkala zklamání. Co bylo důvodem, že tyto ideály selhaly?
   Fialova kniha se tedy zabývá také přitažlivostí kubánské revoluce v době, kdy se lidstvo ještě nebálo snít o jiných, lepších světech, zkoumá její emancipační potenciál i její úpadek. Hledá rovněž odpověd’ na otázku, kam dnes Kuba směřuje. Změ­ní se od základu stejně tak jako někdejší socialis­tické země východní Evropy? A pokud ano, je to dobrá, anebo špatná zpráva?
   PhDr. Jaroslav Fiala, Ph.D. (1983) je politolog, historik a publicista. Věnuje se moderním politickým dějinám a postkolonialismu a dále tématům, jako jsou sociální nerovnost, neoliberalismus a krize kapitalismu. V rámci Fulbrightova stipendia pobýval ve Spojených státech amerických, kde studoval v tamních archivech. Jako novinář či badatel procestoval řadu latinskoamerických a blízkovýchodních zemí. Překládá z angličtiny a je šéfredaktorem komentářového webu www.a2larm.cz.
Rybka Publishers, 2016, 320 strán

demin_v_benovsky.jpgLev Demin: Beňovský. Vyhnanec a kráľ. Dobrodružstvá na štyroch kontinentoch
 

Slovenský preklad knihy, ktorá sa snaží románovo zmapovať obdobie devätnástich rokov Beňovského života (1767 – 1786) až po jeho smrť na Madagaskare. Naskytá sa jedinečná možnosť pozrieť sa na slávneho Slováka z ruskej strany, na základe mnohých faktov, ktoré ešte na Slovensku takýmto spôsobom publikované neboli. Deminov román nás vtiahne do pomerov, vzťahov a atmosféry sveta v období osvietenstva. Mnohé fakty v knihe sú autentické, iné sú vymyslené autorom. V knihe nie je napríklad zmienka o deťoch manželov Beňovských, napriek tomu, že Zuzana Beňovská porodila Móricovi päť detí na troch kontinentoch. Je prirodzené, že Demin dáva väčší priestor ruským reáliám a okolnostiam boľšereckej vzbury, vrátane osudov tých, ktorí spolu s Beňovským ušli z doživotného vyhnanstva na lodi Sv. Peter a Pavol. Vzbura na Kamčatke bola pravdepodobne naozaj tou kľúčovou epizódou v jeho živote, ktorá mu neskôr umožnila ponúkať svoje služby a uchádzať sa o priazeň tých najvplyvnejších osobností a vladárov veľkých krajín sveta. Kniha obsahuje aj dve prílohy ruských historikov Vachrina a Kajdanského, ktoré sa týkajú boľšereckých spoludruhov Beňovského a ich osudov, ktoré boli v tom čase zachytené v tajných priečinkoch cárskych archívov a prinášajú svedectvo o ich realite.
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, Združenie Mórica Beňovského, 2016,  461 strán

Jan Procházka a kol.: Ekonomická demokracie: teorie a praxe
 

Autorský kolektiv připravil pro laickou i odbornou veřejnost zajímavou publikaci, zabývající se možnostmi, které pro řešení současné krize demokracie a politiky nabízí demokracie ekonomická. Lze zvrátit obecně zjevné tendence vývoje společnosti směrem ke globální korporatokracii a vládě finančního kapitálu? Pokud ano, tedy jak?
   Teoretická část publikace je věnována ukázkám prací 23 významných autorů, kteří se touto problematikou zabývají, druhá část přináší příběhy fungování ekonomické demokracie v praxi. Vedle družstevní praxe doma a ve světě si všímá prvků ekonomické demokracie i v jiných organizacích a souvislostech, představuje možnosti participativního plánování a lokální měny.
Existují sociologické limity kolektivních ekonomických aktivit? Stačí starat se sám o sebe, nebo také o své okolí a spolupracovat přitom s ostatními? Kniha nás má inspirovat, nutí nás přemýšlet a hledat i jiné alternativy možného pozitivního vývoje. Bohatá bibliografie zejména z anglosaské oblasti a řada internetových odkazů může napomoci začít už dnes.
KSLP - Česká společnost pro zaměstnaneckou participaci, 2016, 200 strán   
(Publikáciu si možno objednať na adrese: kslp@seznam.cz)

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984