Reklama
Reklama

Kniháreň – august 2017

Počet zobrazení: 2710

Dušan Kerný: Medzi riadkami | Ján Škreko: Spomienky nad Parnou | Jozef Mikloško: Ľudia a doba – z môjho života


d._kerny_medzi_riadkami.jpgDušan Kerný: Medzi riadkami
 

Publikácia Dušana Kerného je pozoruhodná najmä presahom do osudov známych a prekladaných, ale aj nepreložených autorov a slovenských súvislostí. Je to výnimočne pestrý výber, ktorý dokazuje nielen trvalý záujem, ale aj „snoričskú“, až objaviteľskú snahu autora. Medzi prednosti knihy možno považovať sústredenie sa na faktografiu, na vecnosť. V mnohom tak autor objavuje veci, o ktorých treba povedať čo najviac, lebo boli a doteraz sú širokej verejnosti neznáme alebo skryté. Medzi nekaždodenné patrí aj v slovenskom prostredí ojedinelé svedectvo o prelomovom literárnom zobrazení začiatkov masového vyvražďovania. Pútavé je doteraz nikdy nerozpovedané svedectvo o nemeckom prekladateľovi Ladislava Ťažkého, ako aj nálezy v sovietskych archívoch o roku 1968, týkajúce sa slovenských spisovateľov, či neutíchajúci ohlas zápiskov slovenského lekára MUDr. Dušana Makovického, osobného lekára Leva Nikolajeviča Tolstého. Chronologicky usporiadané texty umožňujú čitateľovi sledovať nielen kontinuitu vývoja udalostí zmeneného sveta a Slovenska v ňom, ale aj posúdiť samotného autora.
Matica Slovenská, 2017, 312 strán


jan_skreko.jpgJán Škreko: Spomienky nad Parnou


Hoci túto knižku neponúkajú „viehlasné“ kníhkupectvá, o to s väčšou úctou a príklonom na ňu upozorňujeme v tejto rubrike. Spomienky Jána Škreka (1911 – 1990) vypĺňajú medzeru, ktorú nezaplní žiadna história, o tom, ako ľudia žili, čo žili, ako sa borili so životom, žili a mreli oni aj ich deti.  O tom, ako museli chodiť za prácou do neznámeho neznáma... až sa čitateľ prichytí pri podozrení, či to tak nie je aj dnes...
Benjamín Škreko, vydavateľ a autorov syn na Facebooku nedávno napísal: „Posledné dva kusy z prvej várky knihy Spomienky nad Parnou odišli pred pár minútami Danielovi Rybovi do Bazileja. Zajtra idem do tlačiarne po ďalšiu. Tatenko by bol velice ráda. Pred 36 rokmi do úvodu svojich Spomienok napísal, že ak prinesú osoh aspoň jednému človeku, splnia svoj účel. Ocinko, spolu s koeditormi, tvojimi vnukmi Lacom a Palom Šebákovcami, hlásime plán vysoko prekročený! Maj sa tam hore na hrnčiarovských mračénkách krásne. A vy, priatelia, kto ešte chce 150 strán originálneho čítania o živote slovenského človeka a dediny od roku 1914 do začiatku 80. rokov minulého storočia, nech sa páči objednať u mňa v správe, cena 7,- €, platí sa korektne – až po doručení.“
 

j._miklosko_obalka.jpgJozef Mikloško: Ľudia a doba – z môjho života
 

Spomienky na detstvo, dospelosť a starobu, na cesty po svete, zaujímavé aj zabudnuté osobnosti. V rozhovoroch a úvahách o ľuďoch, rokoch a udalostiach Jozef Mikloško hodnotí dobu a prežitý život. Svoje poznania a skúsenosti opisuje otvorene a optimisticky, nikdy nestráca humor a neberie život ani seba príliš vážne.
Jozef Mikloško (RNDr., DrSc., Doc., 1939, Nitra), je ženatý, má 4 deti, 12 vnukov a 2 pravnukov. Absolvoval VŠP a PF UK v Bratislave, ako matematik 27 rokov vedecky pracoval na Ústave technickej kybernetiky SAV, prednášal na MFF UK. Bol podpredseda vlády, poslanec, prorektor a veľvyslanec v Taliansku. Je členom Predstavenstva Spolku slovenských spisovateľov, autor 7 kníh literatúry faktu. Vystupuje v médiách a na sociálnych sieťach, je publicista a bloger, predseda Združenia kresťanských seniorov Slovenska.
Marenčin PT, 15. 9. 2017, 256 strán

Priemer: 1 (3 hlasy)
     
Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama