Reklama
Reklama

Kniháreň – apríl 2018

Počet zobrazení: 1705

Juraj Purgat: Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom v rokoch 1946 – 1949 | Miroslav Marcelli: Myslenie v sieti | Udo Ulkotte: Koupení novináři. Jak politici, tajné služby a finanční elita Německa usměrňují hromadné sdělovací prostředky | Jan-Werner Müller: Čo je populizmus?


Juraj Purgat: Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom v rokoch 1946 – 1949


purgat_vymena.jpgVýmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom v rokoch 1946 – 1949 ako súčasť povojnovej obnovy demokratickej československej štátnosti (Od Košíc po Štrbské Pleso).
   Vo vzťahu k problému Maďari v Československu zužitkoval autor doteraz málo analyzovanú základňu informácií, získanú ako z klasických archívnych zdrojov, tak z reflexií a komentárov dobovej tlače, v nebývalom objeme. Na tejto báze vecne rekonštruoval multidimenzionálnu problematiku, v ktorej sa pretína problém bezpečnosti, zaistenia povojnovej stability, premien štátnej príslušnosti v intenciách vojnového práva a fáze prechodu od vojny k mieru, jednotlivých foriem migrácie, etc., a to ako v domácich, tak celoeurópskych súvislostiach.
   Vydanie tohto typu, aký predstavuje predložená práca, je vysoko potrebné v situácii, kedy i autori – nositelia vedeckých kvalifikácií zverejňujú k danej tematike práce, resp. usporadúvajú cykly verejných prednášok, etc., ktoré sa maskujú pod vedeckou formou, pričom znamenajú politikárske výklady v duchu ako politických záujmov, tak ideológií, mimo poľa skutočnej vedy, až po ospravedlnenie vojnových prečinov a podceňovanie až ospravedlňovanie vojnových zločinov, ktorých sa dopustili príslušníci maďarskej menšiny. To predstavuje závažný dôvod, prečo je vydanie práce Juraja Purgata obzvlášť aktuálne a mimoriadne žiaduce.
Veda, 2017, 396 strán


Miroslav Marcelli: Myslenie v sieti


myslenie_v_sieti.jpgKaždý deň vykonáme ďalší malý krok smerom k budúcnosti. Filozof Miroslav Marcelli sa vo svojej esejistickej skici Myslenie v sieti venuje fenoménu kolektívneho myslenia, a to predovšetkým v súvislosti s nástupom nových komunikačných a informačných technológií. Ide o tému, ktorá sa vo svete stáva predmetom naliehavej pozornosti a mnohých diskusií, no v slovenskom prostredí sa vyskytuje len výnimočne. Východiskom úvah Miroslava Marcelliho je fenomén stelesňujúci paradox dnešnej doby. V spoločnosti, ktorá zdôrazňuje význam ľudského indivídua a odvracia sa od dávnejších foriem kolektivizmu, začínajú pred nami vystupovať rozličné formy kolektívnej inteligencie. Ako toto kolektívne a vo svojej podstate anonymné myslenie vstupuje do našej existencie vo svete? Vzniká takto nová podoba kolektivizmu, alebo možno hovoriť skôr o ostrovčekoch myslenia, ktoré hľadajú spôsob, ako uchopiť celok prostredníctvom siete? Esejistická kniha Miroslava Marcelliho Myslenie v sieti vychádza ako súčasť edície Skica, ktorú vydáva Vydavateľstvo Absynt pod zavedenou značkou Kalligram.
Absynt, 2018, 96 strán
 

Udo Ulkotte: Koupení novináři. Jak politici, tajné služby a finanční elita Německa usměrňují hromadné sdělovací prostředky


koupeni-novinari.jpgV knize Koupení novináři se dozvíte, v jakých lobbistických organizacích jsou zastoupeni jací novináři. Autor uvádí stovky jmen a pohlédne do zákulisí těch organizací, které naše média propagandisticky jednostranně ovlivňují: Atlantik-Brücke, Trilaterální komise, German Marshall Fund, American Council on Germany, American Academy, Aspen Institute a Institut pro evropskou politiku (Institut für Europäische Politik).
Když CIA stanovuje, co se bude psát. Dovedete si představit, že v redakcích píší spolupracovníci tajných služeb texty, které pak jsou v redakční části zveřejňovány pod jmény známých novinářů? Víte, kteří novináři jakých médií byli podplaceni za svá zpravodajství? A máte alespoň přibližnou představu, jak jsou udělovány renomované „novinářské ceny“? Jestliže jste tuto knihu četli, budete se na naše noviny dívat zcela jinýma očima, častěji vypnete televizi a budete také vědět, čemu máte v rádiu ještě věřit: skoro ničemu. Neboť Ulfkotte také pečlivě napsal, jaké stanice které straně patří, a kteří novináři jsou ovlivňováni a jak. Poznáte, jak je s vámi manipulováno – a budete vědět, kým a proč. Závěrem vám bude jasné: Názorová rozmanitost je teď už jenom simulovaná. Protože naše „zprávy“ jsou často čirým vymýváním mozků.
Novináři námi manipulují v zájmu mocných. Máte i vy pocit, že vámi média často manipulují a obelhávají vás? Potom jste na tom stejně, jako většina Němců. Doposud bylo považováno za „spikleneckou teorii“, že námi, občany, vůdčí média cíleně manipulují s využitím propagandistických technik. Nyní jeden insider odhaluje, co se v zákulisí skutečně odehrává.
Novinář Udo Ulfkotte se dnes stydí za to, že 17 let pracoval pro Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ještě než autor odhalí tajné sítě moci, provede důslednou sebekritiku. Poprvé zde dokumentuje, jak byl za své zpravodajství ve FAZ podplácen a jak byla podporována korupce. A odhalí, proč tvůrci veřejného mínění informují tendenčně a jak prodloužená ruka tiskového oddělení NATO mediálně připravuje války. S naprostou samozřejmostí byl i autor přijat do sítí amerických elitních organizací, za pozitivní zpravodajství obdržel v USA na oplátku dokonce čestné občanství.
Ukážka z knihy: Tu
Naše vojsko, 2018, 368 strán


Jan-Werner Müller: Čo je populizmus?


816724.jpgČo je to? Móda? Alebo diagnóza? Jan-Werner Müller, jeden z najvplyvnejších analytikov súčasného politického myslenia, roztáča okolo výrazu populizmus výnimočnú esej, ktorá nám môže pomôcť zorientovať sa v súčasnej svetovej politike i v jej pojmoch. Ktorý z politikov dnes ešte nebol označený za populistu? A nie je v skutočnosti populizmus nevyhnutnou výbavou každého politika, ktorý chce uspieť v demokratickej súťaži? Müller poukazuje na to, že nálepku „populista“ je potrebné používať uvážlivo a presne. Len tak vieme rozpoznať tých, ktorí skutočne ohrozujú demokraciu a slobodnú výmenu názorov. Zdôrazňuje, že každý, kto chce súperiť so skutočným populistom, musí ho brať vážne a mal by správne porozumieť jeho cieľom a argumentácii. Slovenské vydanie knihy Čo je populizmus? vychádza z pôvodného nemeckého originálu, ktorý sa na rozdiel od anglickej verzie detailnejšie venuje európskemu kontextu. Vplyvná a významná esejistická kniha Jana-Wernera Müllera Čo je populizmus? je tretím zväzkom edície Skica, ktorá vychádza vo vydavateľstve Absynt pod kultovou značkou Kalligram. Knihu preložila Petra Thomay.
Absynt, 2018, 144 strán

Priemer: 3.8 (5 hlasov)
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama