Reklama
Reklama

Kniháreň Slova – knihy, ktoré by vás mohli zaujímať

Počet zobrazení: 5267

anotacie uvodFot.jpgAlbert Marenčin: Čo nevošlo do dejín Milka Zimková, Gabriela Rothmayerová: Dve v tom. Dialógy. Kontexty Laco Novomeský: Dom, kde žijem Tariq Ali: Osa naděje: Chávez – Castro – Morales – Correa Jan Rovenský a kol.: Krize a politické křižovatky. Rozhovory s českými politickými teoretiky Émile Zola: Doktor Pascal


Albert Marenčin: Čo nevošlo do dejín

„Spomienky na moje životné príbehy a na tých, čo ma pri tom sprevádzali, najmä v rokoch dospievania a mladosti, keď som sa usiloval využívať všetky svoje tvorivé schopnosti a ambície a uplatniť ich v každej činnosti, ktorá sa mi ponúkla – od básnických a výtvarných pokusov až po noviny a film. Skúšal som všetko, čo ma provokovalo a lákalo a so všetkým neznámym som si meral sily. Boli to takpovediac moje učňovské roky, ktoré sa však neskončili nijakým výučným listom, ani diplomom a trvajú dodnes – čo dokazujem aj touto knižkou, ktorá je súborom nových, aj vážnejších textov, v ktorých spomínam na svoje mnohoraké aktivity, skúsenosti a poznatky, ktoré som pri tom získal a chvíle šťastia, ktoré som nachádzal v tvorivej práci v kruhu svojich priateľov.“
     Albert Marenčin (1922, Bystré nad Topľou). Spisovateľ, básnik, surrealista, filmár, dramaturg. Vyštudoval Filozofickú fakultu na Slovenskej univerzite v Bratislave a po ukončení štúdia v roku 1944 sa aktívne zúčastnil na Slovenskom národnom povstaní. Po vojne pracoval ako redaktor v denníku Národná obroda, neskôr pokračoval v štúdiu v Paríži. V rokoch 1949 – 1972 pracoval v Československom štátnom filme. V roku 1972 bol z politických dôvodov prepustený z práce a mal zákaz publikovať. Až do odchodu do dôchodku (v roku 1987) pracoval v Slovenskej národnej galérii. Je členom patafyzického kolégia v Paríži a československej surrealistickej skupiny.
     Marenčin PT, 2012, 272 strán
     (V knihe sú aj dva rozhovory, ktoré Albert Marenčin poskytol Slovu - pozri Súvisiace)

Milka Zimková, Gabriela Rothmayerová: Dve v tom. Dialógy. Kontexty

Knižka, ktorá má dva začiatky a ani jeden koniec...

     Dialóg herečky a spisovateľky Milky Zimkovej a novinárky a spisovateľky Gabriely Rothmayerovej: Podnetom pre vznik tohto dialógu bol náš dvojrozhovor, ktorý sme uverejnili v Literárnom týždenníku. Zistili sme, že sa nám doňho všeličo nezmestilo, že si máme toho ešte veľa povedať, že v rozhovore máme prečo pokračovať a že to možno bude zaujímať aj iných ľudí, našich čitateľov a divákov. Tak sme sa zhodli, že budeme okolo toho pôvodného rozhovoru aj za jeho rámec viesť dialóg. Knižku možno čítať z ktorejkoľvek strany, ale možno bude predsa len lepšie začať Dialógom.

     Kontexty novinárky a spisovateľky Gabriely Rothmayerovej a herečky a spisovateľky Milky Zimkovej: Podnetom pre vznik Kontextov bol náš Dialóg, ktorý sme viedli na základe dvojrozhovoru uverejneného v Literárnom týždenníku. Zistili sme, že sa nám témy rozrastajú, košatia, že nám už nestačia stručné otázky a odpovede (napokon to vidno už v Dialógu), tak sme zvolili formu listov, pravda, dnes už neposielaných klasickou formou, vlastne výmenu širších textov, ktoré nám umožnili vyjadriť sa k dobe – pre nové generácie – dávno minulej, no nám sa zdá, že súčasti najsúčasnejšej súčasnosti, ktorej sa, samozrejme, tiež nevyhýbame. Knižku možno čítať z ktorejkoľvek strany, ale možno bude predsa len lepšie začať Dialógom.
     CCW, 2012, 80 + 160 strán
     (Knihu Dve v tom si možno osobne kúpiť alebo objednať na dobierku adrese vydavateľa, cena 9 eur plus poštovné: CCW, Trenčianska 47, 821 09 Bratislava, tel.: 02/5542 4683, e-mail: info@ccw.sk)

Laco Novomeský: Dom, kde žijem

Básnický cyklus Laca Novomeského Dom, v ktorom žijem vychádzal na pokračovanie v časopise Kultúrny život počas roka 1966. Zárodok budúcej básnickej zbierky však Novomeský od samostatného vydania nedotiahol, v Československu začal kulminovať reformný proces demokratizácie politického usporiadania, ktorý aktívneho Novomeského naplno pohltil.
     Neskoršie k cyklu pribudli už iba dve samostatné básne Rekviem (1969) a Rozdvojenie (1971) a nimi sa básnické dielo jedného z najvýznamnejších slovenských básnikov zavŕšilo. Básnický výber s rovnomenným názvom Dom, kde žijem je rekonštrukciou poslednej básnickej knihy, ktorú Laco Novomeský nestihol dokončiť. Knihu ilustruje Martin Tomori.
     Európsky dom poézie Košice, 2012

Tariq Ali: Osa naděje: Chávez – Castro – Morales – Correa

Bolívarská revoluce ve Venezuele obrátila světovou pozornost k Hugu Chávezovi jako čelnému odpůrci neoliberalismu a americké zahraniční politiky. Tariq Ali – někdejší dopisovatel Guardianu, čerpající své informace z první ruky a osobních setkání s Chávezem – ukazuje, jak Chávezův pohled polarizoval Latinskou Ameriku, a zkoumá americké nepřátelství vůči jeho vládě. Ali srovnává kubánský a venezuelský revoluční proces, pojednává o výrazném vlivu Fidela Castra na Huga Cháveze, bolívijského prezidenta Eva Moralese a – v tomto aktualizovaném vydání – také na ekvádorského prezidenta Rafaela Correu. Piráti Karibiku, obohaceni četnými odkazy na kulturu Jižní Ameriky, nás provázejí světem ostře rozděleným na privilegované a chudé, kontinentem, který je znovu na pochodu...
     Spisovatel, novinář a filmař Tariq Ali se narodil v Lahore (Pákistán), vystudoval Univerzitu v Oxfordu a žije v Londýně. Aktivně vystupoval proti válkám, od Vietnamu po Irák. V současnosti pravidelně přispívá do mnoha novin a časopisů, např. do The Nation, Guardian nebo London Review of Books, a je stálým redaktorem New Left Review. Napsal víc než tucet knih. Z literatury faktu např. The Clash of Fundamentalisms, Bush in Babylon, The Duel; z beletrie třeba Sultán v Palermu (česky 2005). A je autorem scénářů divadelních i filmových.
     Grimmus, 2012, 255 strán

Jan Rovenský a kol.: Krize a politické křižovatky. Rozhovory s českými politickými teoretiky

Kniha představuje vzájemně kontrastní názory významných osobností českého politického myšlení. Své názory na současnou praktickou politiku a politickou teorii vyjadřují: Erazim Kohák: Svoboda? Bez spravedlnosti a solidarity to nejde. Marek Hrubec: Počátek nové éry: Čas západocentrické politiky a ekonomiky je u konce. Vladimíra Dvořáková: Nejde o výsledek, ale o způsob jak k němu dojít. Jan Keller: Pokud se nezbavíme spekulantů, zbavíme se demokracie. Miloš Havelka: Politika musí přebírat zodpovědnost i za příští generace. Miloslav Bednář: Centrálně řízená harmonie je utopická představa. Jiří Pribáň: Demokracie je proces neustálé sebakorekce. Pavel Barša: Příští revoluce přijde bez mesiáše. Josef Šíma: Intervence přetváří kapitalismus v systém politických privilegií. Milan Znoj: Zklamání z demokracie je největší nebezpečí, kterému čelíme. Petra Guasti: Společnost musí mít v souhře s trhy navrch.
     Filosofia, 2012, 220 strán

Émile Zola: Doktor Pascal

Émile Zola (1840 – 1902) – jeden z najznámejších francúzskych románopiscov, publicistov, lyrických dramatikov a umeleckých kritikov druhej polovice 19. storočia, ktorý sa zapísal do dejín literatúry ako teoretik a hlavný predstaviteľ literárneho naturalizmu, autor románov Thérese Raquinová, Madeleine Fératová, dvadsaťzväzkovej románovej fresky Rougonovci- Macquartovci, trilógie Tri mestá a nedokončenej tetralógie Štyri evanjeliá. Posledný zväzok románovej fresky Doktor Pascal možno vnímať aj ako spoveď, do ktorej autor zakomponoval vlastné skúsenosti a pocity; ústredná postava Pascal Rougon, brat Eugena a Aristida Saccarda, lekár, vášnivo zaujatý vedou, študuje zákonitosti dedičnosti na vlastných predkoch a príbuzných, postupne zhromažďuje a triedi vedecké poznatky, objasňuje choroby jednotlivých členov, oživuje ich zážitky, tragické tajomstvá a zároveň zaťahuje oponu za Rougonovcami-Macquartovcami, prírodovednou a spoločenskovednou históriou jednej rodiny za druhého cisárstva. Ide o prvé slovenské vydanie tejto knihy.
     Vydavateľstvo SSS, 2012, 400 strán

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama