Kniháreň Slova – január 2014

Počet zobrazení: 3047

Slavomír Michálek, Miroslav Londák a kol.: Gustáv Husák – Moc politiky, politik moci | Miroslav Londák, Slavomír Michálek: 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky | Lenka Pavlíková, Ladislav Vrtel: Klenoty slovenských archívov | Vladimir Nabokov: Pamäť, prehovor | Michael J. Sandel: Co si za peníze nekoupíte | Carmen M. Reinhartová, Kenneth S. Roggof: Tentokrát je to jinak. Osm století finanční pošetilosti | Edmund Husserl: Filosofie jako přísná věda

gustav-husak-moc-politiky-politik-moci.jpgSlavomír Michálek, Miroslav Londák a kol.: Gustáv Husák – Moc politiky, politik moci
Sto rokov od narodenia osobnosti býva dobrým dôvodom na zamyslenie sa nad jej životom, osudom či výsledkami. Gustáv Husák osobnosťou nesporne bol. Ako o ňom napísal historik Ľubomír Lipták, Husákovým problémom bolo, že z niekoľkých možností, ktoré pred sebou mal, si nevybral cestu advokáta a demokratického politika, ale išiel cestou presadzovania komunizmu a totalitnej ideológie. Publikácia je výsledkom tímovej práce mladých i skôr narodených historikov. Hľadá odpovede na viaceré otázky: Bol Husák suverénnym vodcom komunistickej strany či len bábkou v sovietskych rukách? Zmiernil dosahy augustovej invázie 68 v čase normalizácie? Čo prežíval od mladosti? Ako sa zapísal do dejín Slovenského národného povstania? Čo prežíval vo väzení v divokých 50. rokoch? Viedlo nakoniec jeho kroky niečo iné než fascinácia mocou. Jeho aktuálna storočnica je vhodnou príležitosťou nielen pre historikov, ale aj pre záujemcov o históriu hlbšie sa zamyslieť nad politikom a dobou, ktorej bol spolutvorcom a symbolom.
Veda 2013, 1070 strán

londak-michalek_20-rokov-sr.jpgMiroslav Londák, Slavomír Michálek: 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky
Publikácia je výpoveďou širšieho kolektívu slovenských i zahraničných vedeckých pracovníkov historikov, sociológov, politológov, ale aj priamych účastníkov dnes už historických udalostí spojených so vznikom samostatnej demokratickej Slovenskej republiky. Mapuje dlhú a zložitú cestu, ktorou naša krajina musela prejsť- od rôznych úskalí spojených s turbulentným 20. storočím cez studenú vojnu i pád východného bloku až po vznik samostatného demokratického štátu v roku 1993. Koncepcia diela sa dlhodobo pripravovala na pôde Historického ústavu SAV v súvislosti s 20. výročím vzniku Slovenskej republiky. Prináša zaujímavé, originálne pohľady a nové informácie o vývoji mladej Slovenskej republiky v ich širšom interdisciplinárnom kontexte. Ambíciou autorov diela nebola adorácia historického výročia, ale hlbšia historická i sociologická analýza spoločenského vývoja, ktorým Slovenská republika prechádzala v uplynulom dvadsaťročí.
Veda 2013, 680 strán

vrtel_klenoty-slovenskych-archivov.jpgLenka Pavlíková, Ladislav Vrtel: Klenoty slovenských archívov
Táto výnimočná a atraktívna publikácia prezentuje kľúčové ikonické dokumenty histórie krajiny. Historické archívy príslušnej krajiny predstavujú najvzácnejšie národné vlastníctvo a ako také by sa mali aj chrániť. Nemožno ich však chápať ako inštitúcie slúžiace výlučne záujmom úzkeho okruhu historikov či amatérskych bádateľov. Aj široká laická verejnosť má právo pochopiť ústredné postavenie archívov a zároveň má aj právo dozvedieť sa, čo sa v archívoch nachádza a aký môžu mať význam pre každodenný život.
Veda 2013, 232 strán

v.nabokov.pamat_prehovor.jpgVladimir Nabokov: Pamäť, prehovor
Kniha Vladimira Nabokova Pamäť, prehovor patrí  k najlepším autorovým opusom a je majstrovským dielom vo svojom žánri. Je hodnotená ako jedna z najgeniálnejších autobiografií. Charakteristikou autorovej práce je presnosť a umelecká presvedčivosť. Nabokova často hodnotili ako najprecíznejšieho štylistu doby. Je zaujímavé sledovať fázy jeho života, jeho pocity, ktoré viedli k náhlym zmenám v jeho zmýšľaní. Na jednej strane je jeho trojjazyčná výchova v láskyplnom, kultivovanom, liberálnom prostredí bohatej petrohradskej rodiny, idylické pobyty na južných plážach Európy. Na druhej strane sú to bolestivé straty, ktoré nasledovali: bieda, exil v Európe (Berlín, Paríž), vražda otca, dlhé vdovstvo matky, následný exil v USA v novom kultúrnom prostredí. Nabokov rezignuje na bolestné myšlienky o svojej minulosti, ktoré sa stali pre jeho osud charakteristické a  memoáre okoreňuje svojim úžasným humorom. Toto sa dielo sa k slovenskému čitateľovi dostáva prvýkrát.
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2013, 280 strán

sandel.jpgMichael J. Sandel: Co si za peníze nekoupíte
Žijeme v době, kdy můžeme koupit či prodat téměř vše. Za poslední tři desetiletí došla situace tak daleko, že nám trhy a tržní hodnoty vládnou více než kdykoli předtím. Do této situace jsme se nedostali žádným vědomým rozhodnutím. Jako by se nám to přihodilo zčista jasna? Věděli jste například, že můžete: - zaplatit za předbíhání ve frontě; - koupit služby lékaře, aby vám byl k dispozici 24 hodin denně; - koupit právo imigrovat do Spojených států Amerických; - pojistit se proti placení pokut; - koupit právo na zastřelení mrože či nosorožce; - uzavřít jménem nemocného či starého člověka životní pojištění, platit ji a po smrti onoho člověka shrábnout tučnou pojistku? Přijde vám normální dávat místo dárků peníze? Nechat si platit za „darování“ krve? Kam se poděly tradiční hodnoty? Chceme opravdu žít ve společnosti, ve které je všechno na prodej? Nebo stále existují určité morální a občanské statky, které si za peníze nelze koupit?
Michael J. Sandel je profesor na Harvardově univerzitě, také byl hostujícím profesorem na pařížské Sorbonně a zúčastnil se diskuzí Tanner Lectures on Human Values na Oxfordské univerzitě. Jeho knihy byly přeloženy do osmnácti jazyků a jeho přednášky na Právnické fakultě Harvardovy univerzity sledovali lidé online či na televizních obrazovkách po celém světě. V roce 2010 byl časopisem China Newsweek jmenován „nejvlivnějším cizincem roku“ v Číně.
BizBooks 2013, 208 strán
Slávne prednášky M. J. Sandela o spravodlivosti sú k dispozícii v češtině na http://www.sandel.cz/

krizy_jinak.jpgCarmen M. Reinhartová, Kenneth S. Roggof: Tentokrát je to jinak. Osm století finanční pošetilosti
Publikace předních amerických univerzitních ekonomů C. M. Reinhartové a K. S. Rogoffa si klade otázku, proč státy již řadu století opakovaně procházejí různými typy finančních krizí, jako jsou neschopnost splácet dluhy, bankovní paniky, znehodnocování či krachy měn, či přímo komplexní finanční krize, mnohdy globálního rozsahu. Odpověď na tuto otázku pramení z lidské povahy - lidé mají tendenci si ustavičně myslet, že „tentokrát je to jinak“. Domnívají se, že lidstvo je nyní chytřejší, že jsme se poučili z chyb minulosti, že aktuální ekonomický růst bude trvat navždy, že ceny aktiv (například akcií či nemovitostí) budou jen ustavičně stoupat... Pod vlivem této mylné představy si lidé (ale i státy) stále více vypůjčují a zvyšují svou zadluženost. Pokaždé se ale ukáže, že po růstu přijde pokles, po boomu recese, cenové bubliny prasknou a dluhové bří-mě začne být k neunesení... Autoři podrobně mapují osm století státních či mezinárodních finančních krizí v jejich rozličných variantách a převlecích. Značná pozornost je věnována nedávné globální krizi, která se nezrodila z ničeho jiného než z výše popsaného přesvědčení, že „tentokrát je to (určitě) jinak“.
Argo / Dokořán, 360 strán
Ukážka z knihy Tentokrát je to jinak, o knihe tiež na StřípkyZeSvěta.cz

husserl.jpgEdmund Husserl: Filosofie jako přísná věda
Po více jak sto letech poprvé do češtiny přeložený text Filosofie jako přísná věda je klíčový pro založení a pozdější zformování Husserlovy fenomenologie. Vznikl narychlo na přelomu roků 1910/11 a šlo o první větší Husserlovu publikaci od vydání Logických zkoumání (1900/01). Fenomenologickou metodu zde vymezuje proti „exaktně vědecké“ naturalistické filosofii na straně jedné a proti populární filosofii světového názoru na straně druhé. Programový a konfrontační charakter Husserlova textu slouží jako nejlepší uvedení do fenomenologie. V tomto textu se též objeví známá maxima „k věcem samým!“, jež platí za bojové heslo nejen husserlovské fenomenologie. Pozoruhodná je shodná situace, ve které se i po sto letech filosofie nachází, kdy na jedné straně čelí „exaktně vědecké“ evoluční psychologii a na straně druhé populární kulturologii a antropologii, jež nejsou nic než dědici filosofie světového názoru.
Togga 2013, 96 strán

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984