Reklama
Reklama

Kniháreň Slova – december 2014

Počet zobrazení: 4297

anotacie_uvodfot_2.jpgMária Bátorová: Medzi ideálom a ničotou | Peter Kaššák, Pavol Kršák, Ľuboš Tupý: Bomby nad Bratislavou. 70 rokov od tragédie | Kopat do žuly motykou. Rozhovory s Michaelem Hauserem | Jan Rovenský a kol.: 25 let poté. Klaus, Pithart, Rychetský a Zeman v rozhovorech o společnosti a politice | Ernesto Laclau, Chantal Mouffe: Hegemonie a socialistická strategie: za radikálně demokratickou politiku

m.batorova.medzi_idealom_a_nicotou.jpgMária Bátorová: Medzi ideálom a ničotou

Zbierka publicistických útvarov poprednej literárnej vedkyne, komparatistky, pedagogičky a publicistky predstavuje nielen kvantitatívny, ale aj kvalitatívny príspevok k spoločenskému a kultúrnemu zmapovaniu súčasnosti. Jednotlivé štylistické celky sa zameriavajú na rozličné aspekty, spoločenské javy, teritoriálno-historické zvláštnosti a zaujímavým štýlom odkrývajú hĺbku nosnej témy. Čitateľsky atraktívne sú najmä eseje, ktoré informačne rozširuje rozhľad čitateľa. Spomeňme esej Nitraua, ktorá cez plátno romantickej prechádzky starobylou Nitrou preniká do hĺbky histórie tohto územia. Okrem esejí zbierka zahŕňa trefné fejtóny, úderné úvodníky, zaujímavé rozhovory, ale aj recenzie z oblasti kultúry: posúdenia kníh, divadelných predstavení, výstav a filmových predstavení. Tieto žánre sú spoločenským vkladom do zaznamenania kultúrnych podujatí, čím sa tieto umelecké počiny informačne zvečňujú nielen pre súčasníkov, ale aj nasledujúce generácie čitateľov. Kniha je určená odborným i laickým záujemcom o umenovednú literatúru a žurnalistiku, ako aj milovníkom informačne zaujímavej literatúry faktu a esejistiky z kultúrno-spoločenského prostredia.

Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2014, 599 strán

bomby_nad_bratislavou.jpgPeter Kaššák, Pavol Kršák, Ľuboš Tupý: Bomby nad Bratislavou. 70 rokov od tragédie

Územie Bratislavy zasiahlo počas druhej svetovej vojny až šesť náletov amerických a dvoch náletov sovietskych leteckých síl. Najznámejšie je hneď to prvé americké: dňa 16. júna 1944 lietadlá USAAF zbombardovali rafinériu Apollo, pričom zasiahli aj viaceré ďalšie oblasti mesta. Zahynulo niekoľko stoviek ľudí, rafinéria a množstvo budov bolo zničených. Aj počas neskorších bombardovaní hynulo mnoho ľudí, mesto utrpelo veľké materiálne škody.

Táto kniha je najmä podrobným obrazovým materiálom, zachytávajúcim takmer všetky zbombardované miesta Bratislavy v rokoch 1944 – 1945 (pre porovnanie ako lokality vyzerajú dnes, sú pri jednotlivých historických fotografiách aj súčasné zábery). Pre čitateľa je preto publikácia unikátnym svedectvom o takmer zabudnutých udalostiach spred sedemdesiatich rokov, v takomto rozsahu a forme spracovaná vôbec prvýkrát. Až pri jej prezeraní si najmä Bratislavčan môže uvedomiť, že miesta, po ktorých dennodenne kráča, či domy, ktoré míňa, majú za sebou zaujímavú históriu, ktorú stojí za to si pripomínať.

Ottovo nakladatelství 2015, 192 strá

kopatdozulymotykou.jpgKopat do žuly motykou. Rozhovory s Michaelem Hauserem

Kniha rozhovorů s filosofem Michaelem Hauserem se zabývá závažnými otázkami naší doby, ve které se vyhrocují rozpory současného socioekonomického a kulturního systému. Rozhovory, vznikající mezi lety 2007 a 2014, jsou svědectvím o nesnadném narušování různých podob dogmatismu a ideologických příběhů, podle nichž se kapitalismus jeví jako přirozený řád společenského světa a postmodernismus představuje poslední kapitolu kulturních dějin. Pokusy o radikální kritiku a formulaci alternativ v podobě emancipačních projektů (komunismus) jsou stále vnímány jako nebezpečné a scestné, anebo jako donkichotské kopání motykou do žuly. Přestože jsme svědky postupného vyčerpávání postmoderních podnětů, k nástupu nové myšlenkové a kulturní konfigurace dosud nedošlo a nevidíme ani její určitější obrysy či jasné pojmy.

Michael Hauser (nar. 1972) je filosof působící ve Filosofickém ústavu AV ČR a na Univerzitě Karlově v Praze. Je autorem odborných studií, esejů a politické publicistiky. Ústředním téma tem jeho myšlení je filosofická kritika postmodernismu a kapitalismu v éře globalizace, přičemž podněty nachází u autorů Frankfurtské školy, Fredrica Jamesona a představitelů postmarxismu. Věnuje se dílu Theodora W. Adorna, Alaina Badioua či Slavoje Žižka, z českých filosofů reflektoval podněty Karla Kosíka a Milana Machovce. Dosud vydal mimo jiné tyto publikace: Adorno: moderna a negativita (Praha, Filosofia 2005), Prolegomena k filosofii současnosti (Praha, Filosofia 2007), Cesty z postmodernismu. Filosofická reflexe doby přechodu (Praha, Filosofia 2012) a Kapitalismus jako zombie neboli Proč žijeme ve světě přízraků (Praha, Rybka Publishers 2012) a je rovněž autorem knihy rozhovorů se Slavojem Žižkem Humanismus nestačí (Praha, Filosofia 2008).

Rybka Publishers, 2014, 180 strán

25-let-pote-logo.jpgJan Rovenský a kol.: 25 let poté. Klaus, Pithart, Rychetský a Zeman v rozhovorech o společnosti a politice

Čtyři čeští státníci, čtyři jedinečné pohledy na české moderní dějiny a politiku. Při příležitosti čtvrtstoletí od sametové revoluce vydává nakladatelství Filosofia knihu rozhovorů Jana Rovenského s Václavem Klausem, Petrem Pithartem, Pavlem Rychetským a Milošem Zemanem s názvem 25 let poté.

Publikace představuje čtenářům názory čtveřice na události listopadu 1989 a na klíčové milníky posledního čtvrtstoletí (ekonomická transformace, rozpad Československa, vstup do Evropské unie, posuny ve stranickém systému, role Václava Havla, atd.) a přináší i zamyšlení, co nám 25 let svobody přineslo i vzalo. Knihu doprovází rozsáhlý poznámkový aparát s biografickými i faktografickými údaji.

Jan Rovenský je redaktorem deníku Právo a spolupracovníkem Oddělení morální a politické filosofie Filosofického ústavu Akademie věd ČR. Jeho knihu rozhovorů s jedenácti politickými teoretiky Krize a politické křižovatky vydalo v roce 2012 nakladatelství Filosofia.

Filosofia 2014, 328 strán

laclau_mouffe.jpgErnesto Laclau, Chantal Mouffe: Hegemonie a socialistická strategie: za radikálně demokratickou politiku

Publikace knihy Hegemonie a socialistická strategie zpřístupní čtenářům a čtenářkám politické teorie další zásadní práci, která v minulých třiceti letech podstatně formovala toto pole. Obsahuje výklad všech zásadních pojmů, se kterými Laclau a Mouffeová později pracují a rozvíjejí je. Objasňují zde aspekty toho, co nazývají sociální logikou a poskytují antiesencialistický výklad sociálna (nikoliv společnosti).
Hegemonie a socialistická strategie je situovaná do marxistických a postmarxistických diskusí své doby a rozvíjí spory a pojmy v této oblasti. Současné diskuse o levicových politických strategiích však vycházejí víc z teorií nových sociálních hnutí, globální spravedlnosti, diskusí o deliberativní a participativní demokracii než z úvah o přeměnách sociálnědemokratických stran v Evropě 19. a 20. století. Čtenářská obec pro genealogie pojmu hegemonie v takovémto pojetí je tedy v Česku a na Slovensku poměrně omezená, ale časem si může získat příznivce z oboru intelektuální historie. Čtenářská a intelektuální veřejnost potom bude asi umět ocenit, že historický vývoj levice není třeba chápat jako nevyhnutelnou cestu k zániku, ale i na základě výkladů, jako je ten v Hegemonii a socialistické strategii, pochopí levici jako hegemonizující politickou sílu přeměňující oblast politična, vztahů mezi státem, stranou a jednotlivcem vůbec.

Karolinum 2014, 234 strán

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama