Reklama

Kniháreň 2021 – apríl

Počet zobrazení: 2283

Michal Záleta: Tohoročné slnko vás už nezahreje | Emil Višňovský: Filozofia v kontextoch. Roztratené texty 1990 – 2020 | Miro Lysý: Slovenské právne dejiny I. Vývoj ústavného a správneho práva na Slovensku od najstarších čias po súčasnosť | Milan Stano: Ženy a muži v anekdotách


zaleta_slnko_ram.jpgMichal Záleta: Tohoročné slnko vás už nezahreje
 

Spoločensko-psychologický román Tohoročné slnko vás už nezahreje sa začína znepokojujúcim snom rozprávača v jednom z bratislavských sídliskových bytov a stanovením nesprávnej diagnózy jeho matke-vrchárke z dedinky Streľné v Pohorí kdesi na severovýchode Slovenska. Tým sa začína aj sugestívny románový príbeh, v ktorom čitateľ od začiatku tuší, ako sa skončí, obáva sa ho a spolu s postavami románu prežíva drámu odchodu človeka z tohto sveta, stále však dúfajúc, rovnako ako nositelia príbehu v šťastných chvíľach nádeje, že všetko sa napokon na dobré obráti, hoci nie dni, ba ani hodiny, ale iba minúty oddeľovali nádej od beznádeje. A v takomto explozívnom čase autor rozvíja bohato vrstvený, umelecky a psychologicky dramatický príbeh rodiny, ktorý vyúsťuje nielen do celistvého obrazu nezameniteľných ľudských hodnôt, ale aj do prenikavej rozlíšenej diagnózy spoločnosti.
V príbehu autor hľadá a objavuje ponornú rieku ľudskosti, jej bilančnú, mravnú a emocionálnu obnaženosť v hraničných a nezvratných okamihoch bytia. Je to vlastne odhaľovanie a oživovanie prameňov ľudskej dôstojnosti ako kľúčového zmyslu jestvovania človeka vo svete odsudzujúceho sa na odcudzenie.
IRIS 2021, 368 strán


visnovsky_obalka.jpgEmil Višňovský: Filozofia v kontextoch. Roztratené texty 1990 – 2020


Kolekcia Filozofia v kontextoch. Roztratené texty 1990 – 2020 ponúka čitateľovi výber z „roztratených“ textov prof. PhDr. Emila Višňovského, PhD., vysokoškolského učiteľa Univerzity Komenského, prekladateľa, esejistu, publicistu, uverejňovaných samostatne v priebehu troch desaťročí v rozličných periodikách a médiách. Ich knižné vydanie dotvára profil autora o ďalšie dimenzie. Texty nie sú len svedectvom doby, ale nestrácajú na aktuálnosti ani z hľadiska reflexie súčasnej Covid-19 krízy.
IRIS 2021, 440 strán
 

lysy_pravne_dejiny.jpgMiro Lysý: Slovenské právne dejiny I. Vývoj ústavného a správneho práva na Slovensku od najstarších čias po súčasnosť


Učebný text smeruje k sumarizácii ústavných dejín a dejín verejnej správy na území Slovenska. Opúšťa prísne chronologický rámec narácie a smeruje k jednotlivým inštitútom a inštitúciám, ktorých historický vývoj je opísaný samostatne. Tak je predstavený vzťah medzinárodného práva a ústavného vývoja, najvyššie štátne orgány (parlament, hlava štátu, vláda), orgány súdnej moci a orgány miestnej správy.
Zuzna Mlkvá Illýová: Dlho očakávaná učebnica vypĺňa medzeru v právno-historických skriptách. Osobitne treba oceniť, že obdobie sa nekončí rokom 1945, ale historickú matériu spracováva až do súčasných dejín. Novú, modernú koncepciu učebnice vidieť v štruktúrovaní textu podľa jednotlivých právnych inštitútov, resp. inštitúcii a nielen výlučne na základe chronologického kritéria.
Ondrej Podolec: Publikácia podáva v syntetickej podobe vývoj jednotlivých inštitútov ústavného práva na Slovensku. Autor sa tak úspešne zhostil náročnej úlohy uchopiť rozsiahlu problematiku právnych dejín Slovenska v kompaktnej, logickej a prehľadnej štruktúre. Odborný text je napísaný živým štýlom, na ktorom sa odzrkadľuje autorova odborná erudícia v oblasti histórie a práva i dlhoročná pedagogická skúsenosť.
Heuréka 4/2021, 192 strán
 

stano_zeny_a_muzi.jpgMilan Stano: Ženy a muži v anekdotách


V knihe je zachytená večná téma „ženy a muži“, vzťahy medzi nimi v rôznych podobách. Keďže vydavateľstvo ŠHS je predovšetkým humoristické, téma je spracovaná veselo a humorne v anekdotách a karikatúrach. Ženy a muži sa navzájom priťahujú, alebo medzi nimi vzniká odpor. Táto téma je večná a stará ako ľudstvo samo. Už od biblických čias Adama a Evy vznikali a stále vznikajú anekdoty. Lebo vždy je lepšie sa zasmiať na vtipoch a pozerať sa na život z nadhľadu. Kniha je rozčlenená do desiatich kapitol, kde sú rozdelené anekdoty na rôzne sféry humorných stretnutí žien a mužov v láske, v erotike, na svadbe, v manželstve, v rodine so synom, s dcérou, so svokrami, pri manželských neverách, či veselým vzťahom so šéfom a sekretárkou... Odporúčame konzumovať anekdoty a humor každý deň a uvidíte, že budete zdravší a bude sa vám lepšie dariť.
Vydavateľstvo ŠHS 2021, 296 strán

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     

Blogy a statusy