Reklama
Reklama

Kniháreň 2018 – november 2

Počet zobrazení: 2156

Tomáš Černák, Marek Syrný: Husák. Vrcholy a pády 1945 – 1951 | Karol Lovaš, Alojz Lorenc: Je štátny prevrat, na víkend domov neprídem... | Brigita Schmögnerová: Vieme odkiaľ, nevieme kam | Stanislav Suja, Ivana Sujová: Hledání v čase


cernak_syrny.jpgTomáš Černák, Marek Syrný: Husák. Vrcholy a pády 1945 – 1951


Osudy Gustáva Husáka – Husák. Vrcholy a pády 1945 – 1951 – od konca druhej svetovej vojny až po jeho zatknutie vo februári 1951, teda z časového hľadiska šesť rokov, počas ktorých prešla ČSR i sám Husák mnohými zásadnými zvratmi. V tomto období žil Husák naplno politikou, zastával dôležité štátne a stranícke funkcie a bol tak spoluzodpovedný za vývoj na Slovensku. Ako povereník dopravy sa zaslúžil o rýchlu obnovu vojnou zničeného Slovenska, vo veku tridsaťtri rokov sa stal predsedom Zboru povereníkov a teda slovenským premiérom, patril k vedúcim funkcionárom KSS a intenzívne robil všetko preto, aby komunistická strana dobojovala svoj zápas o absolútnu moc do konca. Stál pri hladkom priebehu februárového prevratu na Slovensku aj následnej kriminalizácii politických oponentov. Musel však znášať intrigy vo vedení strany a zákulisný mocenský boj. Netrvalo dlho a sám sa dostal do pozície, kedy sa ho vzdala vlastná strana. Ostro kritizovaný prišiel o všetky dôležité funkcie a po pár mesiacoch aj o vlastnú slobodu.
PhDr. Tomáš Černák, PhD. (1984), vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor história. Doktorandské štúdium absolvoval na Historickom ústave SAV v roku 2014 obhajobou dizertačnej práce Počiatky komunistického režimu na Slovensku – formovanie mechanizmu moci, ktorá sa venovala politickému vývoju na Slovensku po februári 1948.
PhDr. Marek Syrný, PhD. (1977), odborný pracovník v Múzeu SNP. Vyštudoval učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, špecializácia geografia-história na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde ukončil doktorandské štúdium v odbore slovenské dejiny. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa zaoberá najmä politickými aspektmi odbojového hnutia v rokoch 2. svetovej vojny na Slovensku, problematikou Demokratickej strany na Slovensku (1944 – 1948) a politickými aspektmi vývoja slovenskej spoločnosti po 2. svetovej vojne.
Marenčin PT, 2018, 384 strán
 

k.lovasa.lorenz.je_statny_prevrat.jpgKarol Lovaš, Alojz Lorenc: Je štátny prevrat, na víkend domov neprídem...
 

Karol Lovaš sa s Alojzom Lorencom stretol prvýkrát v roku 1998 ako novinár. Po dvadsiatich rokoch sa zišli znovu: Je štátny prevrat, na víkend domov neprídem. Spoločný rozhovor katolíckeho kňaza, ktorým sa Lovaš medzitým stal, a bývalého 1. námestníka federálneho ministra vnútra ČSSR, ktorý bol v rokoch 1986  ‒  1989 zodpovedný za československú Štátnu bezpečnosť, reflektuje dobu minulú i súčasnú. Lorencove spomienky na Gustáva Husáka, Vasila Biľaka alebo Alexandra Dubčeka sú dôležitým svedectvom o dobe spred roku 1989. Lorenc stál ako jeden z hlavných aktérov pri jej konci. Nie je bežné, aby presvedčený ateista pristúpil na rozhovor s kňazom a rozprával sa s ním napríklad o viere, Bohu, cirkvi, o živote a smrti, vine a treste, o odpustení a zodpovednosti. Dramatik a spisovateľ Ján Solovič po prečítaní rukopisu napísal: „Ani jeden nepoužíva prázdne slová. Za prázdne slovo sa dá chytiť. To však nie je tento prípad.“
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2018, 176 strán


schmognerova.jpgBrigita Schmögnerová: Vieme odkiaľ, nevieme kam


Vieme odkiaľ, nevieme kam... Druhá najväčšia kríza kapitalizmu a bezprostredné obdobie po nej nám v ostrejšom svetle predstavili i súčasnú tvár kapitalizmu, ktorý si vyslúžil nelichotivý názov kasínový. Jeho dôsledky na spoločnosť pápež František lakonicky zhodnotil tak, že táto ekonomika zabíja. Jednou z jej čŕt je narastajúca oligarchizácia politiky. Neodráža sa iba v domácich korupčných škandáloch, no i v prerastaní ekonomickej a politickej moci na obidvoch stranách politického spektra. Možno si preto položiť otázku, kto nám v skutočnosti vládne, ale aj existenčnejšiu otázku: Kam smerujeme?
Brigita Schmögnerová (1947), vysokoškolská učiteľka, neskôr vedecká pracovníčka v Ekonomickom ústave SAV a vedúca oddelenia pre hospodársku politiku v Kancelárii prezidenta SR. V roku 1994 bola podpredsedníčkou vlády pre hospodársku politiku za SDĽ, v rokoch 1998 – 2002 ministerkou financií. Bola výkonnou tajomníčkou Európskej hospodárskej komisie OSN v Ženeve a v rokoch 2005 – 2010 viceprezidentka Európskej banky pre obnovu a rozvoj v Londýne. Je autorkou vedeckých publikácií, zbierky básní Svetlo sa rodí za tmy, kníh Cúvanie napred, Európsky sociálny model, Na dohľad či v nedohľadne a Kniha o vládnutí.
Marenčin PT 2018, 480 strán


hledani_v_case.jpgStanislav Suja, Ivana Sujová: Hledání v čase


Knihou Hledání v čase přibližují autoři řadu důležitých událostí a jejich aktérů v dějinách mezinárodních vztahů a diplomacie. Přitom nejde o pouhé líčení faktů, ale o zdůraznění zajímavých souvislostí, jež si čtenář i lépe zapamatuje. Autoři uvádí též mnohé epizody, perličky nebo výroky, které mohou obohatit rozhled studujících, adeptů nebo vůbec zájemců o tyto významné společenské obory.
Ukázky:
... „Nejlepší je ta válka, která nezačala. Znáš-li nepřítele i sám sebe, můžeš bez obav svést sto bitev. Pokud znáš sebe, ale nikoliv nepřítele, jednou vyhraješ a podruhé prohraješ. Jestliže neznáš ani sebe, ani nepřítele, prohraješ v každé bitvě“ – tyto a mnohé další myšlenky vyjádřil čínský filozof a stratég mistr Sun-c´ již před téměř dvěma a půl tisíci lety.
... V zájmu dosažení absolutní protokolární rovnosti na jednáních o míru ve Vestfálsku (1648) do hlavní jednací místnosti každý vysoký hodnostář vstupoval vlastním vchodem. Ke stolu museli všichni přistoupit v přesně dohodnutý čas a shodným tempem chůze, aby se nikdo necítil dotčen, že ten druhý je tam dříve.
... V první světové válce bojovali tři pokrevní bratranci: pruský král Vilém II., proti ruskému carovi Mikuláši II. a britskému králi Jiřímu V.
... Stalin označil rozdíl mezi Rooseveltem a Churchillem s jemu vlastním sarkasmem: „Churchill je takový typ, že když si u něj nedáš pozor, vytáhne ti z kapsy poslední kopějku. Roosevelt takový není. Ten ti vytáhne z kapsy jen velké mince.“
... Churchill byl považován za vtipného muže. Když letěl do Lucemburska, začalo se letadlo povážlivě propadat. Churchill projevil nespokojenost, načež se jej pilot zeptal: „Je vám zle, sire?“ „To ne, ale teče mi inkoust z plnicího pera.“
JUDr. Stanislav Suja je členem Unie českých spisovatelů a Spolku slovenských spisovateľov. Napsal jedenáct knih, zejména z oblasti mezinárodních vztahů a diplomacie. Další tři knihy přeložil z angličtiny. Působil v diplomatické službě, mezi jiným jako velvyslanec - stálý představitel při Organizaci spojených národů v New Yorku a posléze velvyslanec ve Washingtonu.
Mgr. Ivana Sujová absolvovala vysokoškolské studium mezinárodních vztahů a legislativy Evropské unie. Obhájila diplomovou práci na téma „Koncepční protiteroristické přístupy a nástroje Evropské unie“. Deset let pracovala na odborném úseku v Evropském parlamentu v Bruselu a ve Štrasburku.
Orego, 2018, 752 strán

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama