Reklama

Klub ekonómov S.P.O.S.: Platiť odvody sa neoplatí?

Počet zobrazení: 3674

V tieni masívnej diskusie k očakávaným prvým dôchodkom z druhého piliera ostáva pripravovaný návrh úpravy minimálnych dôchodkov v 1. pilieri.

Samotná myšlienka minimálneho dôchodku je dobrá. Konečne je tu prvá vláda, ktorá sa so súčasným nastavením dôchodkov chystá niečo urobiť. Za jednoznačné pozitívum je možné považovať takýto krok najmä u tzv. starodôchodcov, ktorých postihla „Kaníkova“ reforma v roku 2004, u ktorých  niekedy i rozdiel v dátume narodenia jeden deň pri jej zavedení znamenal desiatky eur v priznanej výške. Je na škodu, že sa tak deje až dnes.

Na druhej strane sa toto opatrenie dotkne i dôchodcov, ktorí vedome prispievali do dôchodkových fondov len z minimálnej mzdy a popritom úspešne podnikali. Mnohí z nich sú vlastníkmi nehnuteľností, bytov i luxusných áut, a ich podnikanie prinieslo im a ich rodinám nadpriemernú životnú úroveň a majetok. Je v ich prípade takáto štedrosť bez zmapovania ich skutočných príjmov a  majetkových pomerov namieste?

Je známe, že tlak firiem na mzdové náklady spôsobil, že na Slovensku narástla skupina fiktívnych živnostníkov, ktorí tiež (niekedy z donútenia) využívali túto formu znižovania odvodov. Nejde o malé sumy, ktoré takto unikali a unikajú z dôchodkového systému, keďže ide o desaťtisíce prípadov. Rovnako tak je známe, že platby miezd „na ruku“ a zamestnávanie „načierno“ znižujú platby daní a odvodov u desiatok tisíc zamestnancov samotných a, najmä, ich zamestnávateľov. Aj v tomto prípade sa tak deje väčšinou v dôsledku tlaku zo strany firiem.

Pripravované dorovnanie dôchodkov bude štát stáť desiatky miliónov eur. Treba položiť otázku, z akých zdrojov bude štát toto veľkorysé dorovnanie hradiť. Budú to peniaze štátneho rozpočtu, z daní, alebo sa opäť siahne na „nadpriemerné“ dôchodky, ktorých výška je v európskom porovnaní už dnes nízka, a nad ktorou na západ od nás krútia hlavou? Opäť budú solidárni dôchodcovia s dôchodcami? Okrem toho, mnohí, ktorí špekulovali s nízkym základom pre odvody, rovnako špekulovali s daňovým základom – optimalizovali ho, využívali paušál nákladov, lebo bol výhodnejší, súkromnú spotrebu realizovali na úkor nákladov podnikania a z nej tiež neplatili odvody... Ako by vyzerali ich platby odvodov, keby toto nebolo možné? A aké by boli ich dôchodky?

Jedným z dôsledkov solidarity dôchodcov s nadpriemernými dôchodkami je súčasný systém valorizácie, keď sa prijala téza, že v zásluhovosti sme zašli príliš ďaleko, a preto je potrebné ju znížiť. To sa v súčasnosti uskutočňuje valorizáciou dôchodkov fixnou sumou, čím sa rozdiely medzi podpriemernými dôchodkami a nadpriemernými dôchodkami znižujú. V januári roku 2015 sa všetky dôchodky zvýšili rovnako – o 5 EUR. Pre niekoho zvýšenie predstavovalo viac percent, pre iného pol percenta. Tí, ktorí prispievajú, sú často bývalí zamestnanci služieb, verejnej správy, ktorí zo zákona nemohli podnikať. Na druhej strane tí, ktorí mali vysoký (skutočný) príjem, „optimalizovali“ ho a znižovali si základ pre dane a odvody, ťažia z tejto pochybnej solidarity. Pripravované zmeny môžu túto – v podstate nemorálnu – solidaritu ešte zväčšiť na úroveň absurdity. Nie je načase po zavedení minimálnych dôchodkov zároveň prehodnotiť i tento čudesný spôsob valorizácie dôchodkov?

Upraviť nízke dôchodky je zrejme nutné. Je však otázka, komu a z akých prostriedkov. Veľkorysosť na úkor tých, ktorí do dôchodkového systému prispievali často v nádeji na slušný dôchodok, môže znamenať nielen zmarenie tohto oprávneného očakávania, ale aj signál pre budúcich dôchodcov: platiť sa neoplatí.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     

Komentáre

Obrázok používateľa PeterPeter
#1
Peter Krumpál
08. február 2015, 09:03

Som rád, že otvárate diskusiu na túto tému. Patrím k tým, ktorí tiež na túto richterovčinu doplácajú. Takáto tzv. dôchodcovská solidarita, ako ju nehanebne nazval terajší minister PSVR, je výsmechom, tých, ktorí uverili v proklamovanú zásluhovosť pri výpočte a platení odvodov.

Obrázok používateľa PeterPeter
#2
Peter Krumpál
08. február 2015, 09:04

Oprava

Som rád, že otvárate diskusiu na túto tému. Patrím k tým, ktorí tiež na túto richterovčinu doplácajú. Takáto tzv. dôchodcovská solidarita, ako ju nehanebne nazval terajší minister PSVR, je výsmechom, tým, ktorí uverili v proklamovanú zásluhovosť pri výpočte a platení odvodov.

Obrázok používateľa PeterPeter
#3
Peter Krumpál
08. február 2015, 09:04

Oprava

Som rád, že otvárate diskusiu na túto tému. Patrím k tým, ktorí tiež na túto richterovčinu doplácajú. Takáto tzv. dôchodcovská solidarita, ako ju nehanebne nazval terajší minister PSVR, je výsmechom, tým, ktorí uverili v proklamovanú zásluhovosť pri výpočte a platení odvodov.

Obrázok používateľa Juraj Janošovský
#4
Juraj Janošovský
08. február 2015, 11:10

Myslím, že diskusiu o dôchodkovom systéme zanešvárili pojmové nejasnosti. Podvodom je  tzv. II.pilier interpretovať ako dôchodkové opatrenie. Je to premena dôchodkového zabezpečenia na investičné sporenie. Dôchodkový systém je spoločnosťou ( štátom) organizovaný systém umožňujúci prežiť ľuďom po strate schopnosti ( vekom, invaliditou a pod.) pracovať a získavať zdroje na obživu. Investičné sporenie je odkladanie si prostriedkov na rôzne ciele ( kúpa domu, dovolenka, staroba a pod.)

Už oddelenie "sociálneho" poistenia od dane bolo krokom na likvidáciu dôchodkového systému. Vytvoril sa demagogický vzorec čo do systému dávam na to mám nárok. Ak by sa tentom princíp uplatnil vzniká otázka prečo platia bezdetní dane z ktorých sa financujú školy, neveriaci cirkve, nešoféri dopraqvnú políciu, pacifisti armádu?

Chcem podčiarknuť : môžeme starých ľudí, ktorí pracovali a už nevládzu a nemajú bankové kontá vyhnať na zimu do lesa nech ich vlci roztrhajú.... alebo akceptovať, že spoločnosť má humánne pravidlá a vie nielen nakupovať luxusné SUV ale aj zabezpečiť dôstojnú starobu starcom.....

Obrázok používateľa Peter Zajac-Vanka
#5
Peter Zajac-Vanka
09. február 2015, 11:42

Takmer som s textom súhlasil, že ide o nutnosť zdôvodniť zmysel odvodov. Potom som to prečítal ešte raz, a prečítal znova  a prečítal ešte znova a pýtam sa: Na akej "frontovej línii" vlastne bojujete, predstavitelia SPOS? Prečo manévrujete starých dôchodcov do boja proti novým?

Príčinou nie je "neplatenie" dostatočných odvodov prichádzajúcimi dôchodcami, že spoločnosť musí vynakladať nové financie na podporu aspoň ako-tak slušného (je ten dôchodok vôbec "slušný"?) minimálneho dôchodku.

Veci stoja inak: V poslednej dekáde sa mzdové náklady zvrhli na niečo, čo chce každý "podnikateľ" vygumovať a práve na Slovensku sa to darilo mimoriadne - vytláčaním pracovnej sily za štatút zamestnanca formou "outosurcingu" do živnosti, alebo minimálnych odvodov pri dohodároch či formou minimálnej mzdy v riadnom pracovnom pomere a výplaty "služobných ciest" ako nenárokovateľných náhrad na mzdu v agentúrach dočasného zamestnania. Minister Richter síce zúfalo robí čo môže, ale chýba mu ešte niečo: schopnosť zrozumiteľne vysvetliť, že zamestnávatelia už dobrú dekádu "vyhadzujú mzdu" zo svojich účtovnictiev a stláčajú dolu náklady na pracovnú silu pod demagógickým objasňovaním, "že je práca drahá"...isteže, z pohľadu nadnárodného investora je každá tu vynaložená nákladová položka "zbytočná a drahá", pretože jeho nezaujíma, čo budú "externality" - teda ľudia po skončení pracovného procesu v jeho firme, mať usporené v kategórii "odložená časť mzdy" v dôchodkovom a zdravotnom systéme Slovenska. Jeho zaujíma iba súčasná, tohoročná položka "náklad na prácu" kým vyrába svoju produkciu na Slovensku... a toto nevie minister Richter komunikovať...

S Jurajom sa už cítime osamelo, ak stále dookola musíme argumentovať, že pôvodným zlom a príčinou súčasného stavu v dôchodkoch je "sociálny experiment" neoliberálov - druhý dôchodkový pilier. Ten treba rázne jednoducho zrušiť a ponechať na svoju iba a výhradne komerčnú existenciu rovnako ako sú životné poistenia.

A každý ekonóm, ak si poriadne naštuduje systém prerozdeľovania hospodárskeho výsledku v podniku, musí jednoznačne vidieť, že mzda je cenou za pracovníka prítomného v pracovnom procese a nie cena za hodinu "použitia" nahraditeľného ľudského zdroja - teda zo mzdy si pracovník časť berie priamo v čistom a časť si odkladá do sociálneho systému vo forme odvodov na zdravotnícke výdavky,i  na sociálne zabezpečenie.Tento pohľad bol u nás vymazaný z pamäte mzdárom i robotníkom, pretože sa už netvoria dlhoročné zamestnanecké vzťahy a podnikatelia už dávno nie sú "Baťami, Čubom, či aspoň starým Rosinom"...

A podobne:

Nie je vinou živnostníka, že si platí iba minimálne odvody, páni z SPOS: živnostník na rozdiel od zamestnaneca totiž musí platiť tie odvody i v čase, keď nič nezarobil - a dnes je to dosť rozšírená situácia tisícov živnostníkov - niektorí majú zárobok iba "v sezóne" pár mesiacov, niektorí s hrôzou zistia, že nezarobili nič možno i viac ako sedem-osem mesiacov v roku:  ba dokonca je veľa i tých, čo pracovali celý rok , fakturovali - a dodnes nič nedostali, lebo odberateľ skrachoval, nevypláca, dlží - na to sa SPOS už nezameriava.  Nuž, najľahšie je demagogicky hlásať, že "noví dôchodcovia berú starým "...ozaj neoliberálne a pravicové, páni zo S.P.O.S.

Reklama

Blogy a statusy

Reklama