Klimatický summit OSN

Počet zobrazení: 1460

V Glasgowe sa v nedeľu začal klimatický summit OSN, ktorý potrvá do 12. novembra. Na konferencii sa očakáva účasť približne 20 000 politikov, diplomatov a aktivistov. Tak si kladiem otázku, čo prinesie Glasgowská klimatická konferencia (COP26 Glasgow), pretože bez hlavných znečisťovateľov je to zase polovičaté. Ja osobne pokladám klimatické zmeny za globálny problém ľudstva.

Mám obavu, že tí, čo najviac škodia klíme, sa aj tak nezmenia. Chudobne štáty  majú dodržiavať úsporné opatrenia a bohaté to často ignorujú.

cop26_2.jpg

Kresba: Ľubomír Kotrha

Vzhľadom na to, že som za profesionalizmus, požiadal som o stanovisko docenta Petra Urbana z Fakulty prírodovedných vied UMB. Môže alebo nemôže problém klimatických zmien  viesť k zániku civilizácií a či  nie je najväčším ohrozením slepota, teda neschopnosť vnímať signály úpadku a ohrozenia?

Docent Urban mi odpísal, že s kolegom Petrom Sabom pripravujú poster na budúcotýždňovú konferenciu v Prahe na tému "The World after 2020, from Crisis to Biodiversity Conservation" a kladú si presne rovnakú (bohužiaľ, veľmi trefnú) otázku.

Okrem odlesňovania pralesov za účelom výsadby palmových plantáží a podobných "barbarských" akcií je to aj „propaganda" o ekonomike s "nulovými uhlíkovými emisiami", ktorá proste nemôže fungovať. Jej výsledkom je masívne a nezmyselné spaľovanie lesov v elektrárňach a teplárňach. Celé to súvisí s  redukciou príčin zmien klímy viac-menej na problém rastu koncentrácie CO2 a ďalších skleníkových plynov, ako aj s vytrhnutím tohto problému z oveľa širšieho kontextu súčasnej globálnej výraznej environmentálnej krízy (od úbytku biodiverzity, narušenia biogeochemických cyklov, znečistenia – v čom už boli prekročené planetárne hranice, ale aj zmien a fragmentácie krajiny a pod.)

Zdá sa, že táto „ideológia" je vhodnou živnou pôdou pre masívne spaľovanie lesov v elektrárňach a teplárňach (v  EÚ sa to už masívne deje).  Pritom aktuálne výrazné zmeny zemského povrchu sa pravdepodobne podieľajú skôr na otepľovaní planéty ako na jej ochladzovaní. Nuž a jedným z kľúčov k adaptáciám na klimatickú zmenu by mala byť najmä obnova a striktná ochrana zelenej a modrej infraštruktúry v krajine, ozdravenie poľnohospodárskej pôdy a podobné aktivity. Skutočne udržateľná spoločnosť chráni, udržiava a obnovuje svoje prirodzené ekosystémy a minimalizuje entropizáciu zemského systému človekom – my robíme presný opak.

Ľudstvo, zdá sa, je nepoučiteľné a čoraz viac si podpiľuje konár, na ktorom sedí a ktorý je už taký krehký, že sa môže aj bez ďalšieho pílenia zlomiť.

Aj preto sme si dovolili do posteru zaradiť niečo ako výzvu Európskej komisii a COP26 Glasgow, týkajúcu sa revízie smernice o energii z obnoviteľných zdrojov (navrhnutej EK v júli 2021), v ktorej treba  jasne uviesť, že biomasa nie je uhlíkovo neutrálny zdroj – samozrejme okrem prípadov veľmi špecifických podmienok. Treba zastaviť dotácie EÚ na priemyselné spaľovanie lesnej drevnej biomasy v „bio“ elektrárňach a „bio“ teplárňach. Nuž a tiež treba prehodnotiť celý koncept biopalív a zastaviť dovoz palmového oleja do EÚ na účely výroby bionafty.

Podľa môjho laického názoru je paradigma nespútaného konzumu, ktorý nerešpektuje zákon zachovania energie a fakt, že všetky zdroje sú limitované, všeobecne škodlivá. Kľúčom k posunu vpred je politika, dbajúca na zvyšovanie vzdelanosti.

Nemožno povedať, či alebo kedy sa systém zrúti, ale určite možno povedať, že nie je funkčný.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984