Reklama
Reklama

Katastrofické prognózy verzus ekonomická demokracia

Počet zobrazení: 6895

p1140224a_600x400.jpgp1140242a_600x400.jpg


Inštitút ASA (analýzy, stratégie, alternatívy) v spolupráci s Klubom Nového slova  pripravil  diskusné fórum na tému: Katastrofické prognózy verzus ekonomická demokracia. Na podujatí, ktoré bolo 29. januára 2015, vystúpil h. prof., Dr., Ing. Ivan Haluška, DrSc.

Z podujatia ponúkame audiozáznam prednášky I. Halušku.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     

Komentáre

Obrázok používateľa Andrej Sablič
#1
Andrej Sablič
31. január 2015, 08:06

Katastrofa. Pán profesor by si mal ujasniť pojmy ako pridaná hodnota, hospodársky výsledok a ich vzájomný vzťah. Stanovením % miezd z pridanej hodnoty môže nasmerovať podnik ku strate a konkurzu alebo k obmedzeniu obnovy technologickej a bezpečnostnej vybavenosti pracovisk (limitovať odpisy, úvery a pod.).

Nedá mi aby som znova a znova neupozornil, že je načase zabudnúť na marxistický spôsob skúmania kapitalizmu cez protirečenie medzi kapitalistom a pracujúcim. Toto nie je kardinálny problém kapitalizmu a naviac to nemusí byť vôbec problémom. Kapitalista neokráda svojich pracujúcich priamo ale okráda spoločnosť ako celok (pracujúcich, deti, dôchodcov, mamičky na materskej, invalidov a pod.) a touto cestou môže ale nemusí okrádať aj svojich zamestnancov. Treba otvorene povedať, že dokonca s nakradnutými prostriedkami sa môže celkom seriózne deliť so svojimi zamestnancami či družstevníkmi.

Ako to majú pochopiť občania aby poslali kapitalizmus na smetisko dejín ak to nechápu páni profesori či akademici.

Alebo sú platení za údržbu kapitalizmu a preto vynášajú na svetlo sveta riešenia ktoré nikam nevedú?!!!

 

Obrázok používateľa andrejszolgay
#2
Andrej Szolgay
31. január 2015, 09:54

Toto ma zaujíma, pán Sablič. Píšete o tom v svojej knihe? Mohli by ste prosím aj mne poslať kópiu?

Obrázok používateľa Andrej Sablič
#3
Andrej Sablič
31. január 2015, 21:12

To čo som napísal vystižne tu, dozrievalo postupne. Knihu som zostavil v roku 2003 a podstata týchto myšlienok dozrela cca v rokoch 2012-13. Komplexne tento názor vratane dôkazov som prezentoval  v blogu  http://http://www.noveslovo.sk/prispevok-v-blogu/Virtualny_svet_versus_clovek_4_alebo_kastracia_vedy_a_jej_premena_na_impotentnu

Pokiaľ budete mať záujem aj o knihu oznamte mi adresu cez redakciu určite ju pošlem.

S pozdravom

Andrej Sablič

 

 

Obrázok používateľa Vladimír Manda
#4
Vladimír Manda
31. január 2015, 21:55

So záujmom som si vypočul záznam prednášky prof. Ivana Halušku „Katastrofické prognózy verzus ekonomická demokracia“. Nie som ekonóm, ale aj tak ma zaujal návrh, ako by bolo možné odstrániť svetovú biedu a nezamestnanosť.

Žiaľ nebol som prítomný na prednáške a tak nemám predstavu o následnej diskusii a je teda možné, že niektoré moje poznámky budú len opakovaním tých, ktoré v nej odzneli.

Jadro prednášky, tak ako som ho ja pochopil spočíva v názore, že ak vlastník výrobných prostriedkov nebude rozdeľovať pridanú hodnotu sám, ale na jej delení sa dohodne so zamestnancami (presne povedané s námezdnou pracovnou silou), tak sa nový spôsob delenia pridanej hodnoty stane jednak spravodlivým delením, ekonomika sa demokratizuje a ekonomický mechanizmus sa nasmeruje k plnej zamestnanosti a prekonaniu biedy vo svete. Ak hľadám odpoveď na otázku, prečo by zmena spôsobu delenia pridanej hodnoty mala viesť k takým ohromným pozitívny výsledkom, tak u autora nachádzam fakticky len jednu, veľmi všeobecnú odpoveď. Podľa jeho názoru túto zmenu vyvolá fakt, že nový mechanizmus delenia pridanej hodnoty spôsobí to, že všetci zúčastnení na delení pridanej hodnoty budú mať záujem na jej zväčšení a tým pádom na rozvoji reálnej ekonomiky vedúcej k zvýšeniu zamestnanosti a tá povedie postupne k odstráneniu biedy.

Ponechám stranou ako teoretické, tak praktické otázky spojené s realizáciou nového spôsobu delenia pridanej hodnoty a vyjdem s predpokladu, že sa uvedená zmena nejako realizovala a dokonca sa realizovala nie len na Slovensku, ale na celom svete. Koniec koncov, autor v rámci prednášky nemal na mysli len našich biednych a nezamestnaných, ale ich bral v celosvetovom meradle.

Prvým problém, ktorý však autor nijako neobjasnil spočíva v tom, ako záujem vlastníka a záujem námezdnej pracovnej sily ako účastníkov nového spôsobu delenia pridanej hodnoty, povedie k väčšiemu záujmu o rozvoj výroby než tomu bolo v pôvodnom modely delenia pridanej hodnoty, t.j. keď vlastník sám rozhodoval o jej delení. Predsa jediný záujem, ktorý môže za inak vhodných podmienok priniesť nové ekonomické príležitosti je záujem kapitalistu, ktorý má k tomu prostriedky a nie záujem námezdnej pracovnej sily. Na strane námezdnej pracovnej sily môže byť len túžba a želanie, aby vznikali nové pracovné príležitosti. Ako však vieme z vlastnej domácej skúsenosti, ani túžba 300 000 nezamestnaných nie je dostatočne silná k tomu, aby sa tu našli podnikatelia, ktorí by ich zamestnali. Ak námezdná pracovná sila nájde pre svoju pracovnú schopnosť kupca, potom jej skutočným záujmom sa stáva výška mzdy a nie zvyšovanie veľkosti pridanej hodnoty. Zvyšovanie pridanej hodnoty je vždy spojené či už so zvyšovaním množstva, intenzity alebo zložitosti jej vlastnej práce. Ak by teda mala záujem na zvyšovaní pridanej hodnoty, mala by záujem o zvýšené využívanie svojej vlastnej pracovnej sily, čo by ale nemuselo byť v súlade s veľkosťou jej mzdy a ani v jej záujme. Námezdná pracovná sila má teda eminentný záujem na mzde a nie na pridanej hodnote. Ale zvyšovanie mzdy, pokiaľ to nevedie k celkovému zvyšovaniu nákladov na výrobu, musí nutne viesť na strane druhej k znižovaniu zisku podnikateľa a tým aj k jeho zníženému záujmu o dané podnikanie, lebo jeho vlastným záujmom je zisk.

Druhý a z môjho pohľadu vážnejší problém spočíva v tom, že nech už záujem kapitalistu a záujem námezdnej pracovnej sily sú v jednote alebo si odporujú, uvedený záujem nie je postačujúci k rozvoju výroby, ale predstavuje len subjektívnu podmienku rozvoja samotnej výroby. K tomu, aby sa záujem kapitalistu o výrobu a skrze ňu o zisk stal reálne pôsobiacim záujmom, k tomu tu musí jestvovať okrem iného kúpyschopný dopyt po danom tovare. Nepochybujem o tom, že aj v dnešných podmienkach, bez zmeny spôsobu rozdeľovania pridanej hodnoty, by kapitalisti podnikali v ďaleko väčšej miere, ak by pre ich tovar jestvoval kúpyschopný dopyt, t.j. dopyt, ktorý by im umožňoval dosahovať zisk. A keďže bedári a ľudia žijúci na hranici chudoby predstavujú len malý kúpyschopný dopyt, napriek tomu že ich ľudské potreby sú obrovské, tak tu niet ani záujmu podnikateľa o výrobu a uspokojenie ich potrieb. Kapitalista nie je žiadny samaritán, on nevyrába tovar pre skutočné potreby človeka, ale len pre tie jeho potreby, ktoré si môže kúpiť. Tak že nevidím nijaký dôvod, ktorý by pri navrhovaných zmenách v podmienkach delenia pridanej hodnoty mal viesť k odstraňovaniu nezamestnanosti a biedy. Predsa nový spôsob delenia pridanej hodnoty nedáva kapitalistovi nijaký nový dôvod pre výrobu než ten, ktorý má od samotných počiatkov vzniku kapitalizmu, t.j. záujem o výrobu pre zisk a predsa tento záujem ani za celé stáročia nespravil nič ani s nezamestnanosťou a ani s biedou. Rovnako nový spôsob delenia pridanej hodnoty, či ho nazveme „demokratizáciou ekonomiky“ alebo „ekonomickou slobodou“ nedáva námezdnej pracovnej sile nijakú reálnu moc na smerom pohybu kapitálu a ani nijakú reálnu ekonomickú slobodu.

Obrázok používateľa Silvia Okaliova
#5
Silvia Okaliova
31. január 2015, 23:01

Precitajte si clanok Yannisa Varoufakisa, dnesneho uz ministra financii Grecka, vtedy len profesora ekonomiky a uvidite, ako to vyzera realne v praxi. Ide hlavane o malych podnikatelov, u tych sa takato ekom=nomicka demokracia moze uplatnit. A kedze v Grecku je vecsina malych podnikatelov, mozno sa veci v tomto smere pohnu dopredu aj v realnom svete. Uz dnes.

Obrázok používateľa Peter Zajac-Vanka
#6
Peter Zajac-Vanka
01. február 2015, 11:47

Zatiaľ som nemal možnosť zoznámiť sa s referátom profesora Halušku. Ale rozhodne reagujem na podnet našej plodnej diskutérky:

Dúfam, že si konečne porozumieme, že isteže, v Grécku nastala šanca uviesť prvky ekonomickej demokracie do praxe. Povedzme vytvorením verejnej banky, ktorá bude spravovať fondy určené na financovanie verejných priorít, a teda i tvorby zamestnaneckých miest a na financovanie grantov na verejnú infraštruktúru. Možno, možno i malí podnikatelia z toho môžu mať úžitok: ak zavrú svoje živnosti a združia sa do zamestnaneckej samosprávy, vytvoria teda družstvo alebo podnik, ktorý bude schopný poskytnúť svojim členom rovné demokratické právo pri rozhodovaní o fungovaní podniku a ktorý bude ochotný spravodlivo rozdeľovať hospodársky výsledok medzi svojich členov. Teda -žiadny majiteľ a "pridelí" mzdu, ale členská schôdza na ktorej sa rozdelí hospodársky výsledok (aj záporný, prirodzene).

Inak, nezdá sa mi korektné na základe diskusného príspevku pána Mandu reagovať na referát profesora Halušku. Web noveslovo.sk nie je rádio a tak ocením textovú formu alebo videozáznam prednášky. Som presvedčený, že niekto tú prácu vynaložil... :)

Obrázok používateľa Silvia Okaliova
#7
Silvia Okaliova
01. február 2015, 12:56

Mali podnikatelia v Grecku nemozu zavriet svoje zivnosti a zdruzovat sa do vecsich celkov, pretoze ich podnikatelska cinnost je lokalna a zamerana na maly okruh zakaznikov (hlavne turizmus, lokalna vyroba potravin, komunalne sluzby, vyplnanie skar v skulinach monopolov). Takze, ak podnikatel potrebuje zamestnat niekoho, dvoch troch ludi, ale nema na to, aby im vyplatil plat vo vyske minimalneho platu, moze sa s nimi jednocucho podelit o svoj zisk. A aj na to ludia pridu. A tak sa vlastne dostanu zamestnanci k ekonomickej demokracii v praxi cez kapitalsitcke okno. Vsetky cesty k pokroku su otvorene. Aj druzstva su dobra vec a tiez sa uz v Grecku rozmahaju.

Obrázok používateľa Silvia Okaliova
#8
Silvia Okaliova
01. február 2015, 13:02

A mali obchodnici v Grecku jednoducho zbankrotovali... Budu si musiet hladat ine polia posobnosti, nez len nieco predavat a parazitovat. Kedysi sa to volalo potreba inovacie.

Obrázok používateľa Milan Antal
#9
Milan Antal
01. február 2015, 18:29


Súhlasím s uvedenými námietkami. Ja vidím problém súčasnej koncepcie ekonomickej demokracie hlavne v tom, že jeden model chce uplatniť na všetkých úrovniach ekonomiky a zrejme v jednotnej podobe. Lenže podieľať sa na riadení malého obecného podniku je niečo iné, ako podieľať sa na riadení veľkej celoštátnej firmy, alebo nadnárodnej firmy. Už sme tu o tom raz diskutovali.

Áno, záujmy zamestnávateľa a zamestnancov sa môžu dostať do súladu a povedú k zvýšeniu produkcie. Lenže sa môžu dostať do ostrého rozporu s celospoločenskými zájmami, ak zústane celoštátne pôsobiaca firma v súkromných rukách. Už sme tu dávnejšie spomínali napr. príklad Národného onkologického centra, či iných firiem. Súlad zamestnancov a zamestnávateľa sa môže diať aj na pozadí vysokého obchádzania ekologických hľadísk, pretože u súkromných firiem práve šetrenie na podobných nákladoch zvyšuje zisky. Ak pôjde o súkromnú a nie štátnu firmu, v ktorej sa budú zamestnanci podieľať na riadení firmy, aj na rozdeľovaní zisku, dokážu zároveň zohľadniť sociálne, ekologické dopady na krajinu? Keď to zníži ich zisky?

Obrázok používateľa Peter Zajac-Vanka
#10
Peter Zajac-Vanka
01. február 2015, 21:16

...no nemôžem byť ticho, musím reagovať:  Milan, ale veď sem nepíšeme a noveslovo.sk nečítame po prvý raz v živote ! ... nereagujem na prednášku, lebo ju nepoznám, ale hovoril pán profesor Haluška niečo o tom, že existuje nejaký jeden a ucelený model ekonomickej demokracie? Alebo zas a zas iba vkladáme do diskusií svoju predpojatosť a hodnotíme veci bez znalosti problematiky? ...?

Zas mi bude posielať "šéfredaktor" webu škaredý mail, že urážam diskutujúcich, ale dočerta všimnite si, že ja sa bránim diskutovať či zaujať stanovisko ku prednáške profesora Halušku, ak ju nepoznám, lebo som tam nebol a MP3 si nepúšťam...ale vy si kľudne trepnete svoju predpojatosť bez znalostí základného diela!

Ale zato prosím aj Vás,  preštudujte si aspoň v slovenskom jazyku vydanú knihu Po kapitalizme - ekonomická demokracia od D.Schweickarta (vyd.VSSS 2011) a až keď si ju naštudujete, posudzujte:

pretože už od vydania knihy v slovenčine, od 2011, všetci tu diskutujúci, a bolo ich dosť aj okrem mňa, hovoríme o POTREBE MODELOVAŤ KONCEPCIU a FILOZOFICKÝ KONCEPT spoločensko-ekonomickej formácie ekonomická demokracia a dokonca v 2011-2012 existovala aj pracovná skupina pri Inštitúte ASA, ktorá sa modelovaniu charakteristických čŕt ekonomickej demokracie na rôznych úrovniach ekonomiky zaoberala.

Neviem, ale minimálne v zborníku Svet v bode obratu - systémové alternatívy kapitalizmu (P.Dinuš - L.Hohoš) vyd.Veda, 2012, na stránkach 132-140 v stati nejakého Zajaca-Vanku "Otázky ekonomického modelovania nástupníckej teórie ekonomickej demokracie" sa dočítate o modelovaní fungovania ekonomickej demokracie, a to na úrovni globálnych inštitúcií a štátov,na úrovni regiónov, štátu a miestnej komunity a na úrovni podniku až po jednotlivca žijúceho v ekonomickej demokracii. 

A keďže to bola výzva na možnosti rozvinúť tieto modely, určite nájdete veľa inšpiratívneho predovšetkým v Schweickartovej knihe...

...lenže ako keby človek hrach na stenu hádzal... ak by som bol profesorom, u mňa by ste skúšky z ekonómie neurobili, kedže ani nečítate základné zdroje a už vynášate posudky...

Obrázok používateľa Peter Zajac-Vanka
#11
Peter Zajac-Vanka
01. február 2015, 21:24

...a to je aj preto, lebo tu nie je text prednášky, rovnako ako u študentov "stačí nám susedov konspekt" však?

všímam si, že diskusie o závažných veciach sa začínajú diať na úrovni "všetkému rozumiem, všetko viem, preto to odsudzujem"....

Vladimírovi miernejšie: vážne neviem čo hovoril pán Haluška, ale rozhodne viem podľa Schweickartovej koncepcie a môjho výskumu, že ľudia pracujúci na princípoch ekonomickej demokracie budú mať iný záujem na rozvoji výroby ako námezdní pracovníci a kapitalisti. INÝ! To je to podstatné:

Pretože makroekonomickým kritériom nebude "večný" rast ekonomiky a zisku pre kapitál za každú cenu, ale budú sa riešiť (a niekde vo svete sa už aj riešia) iné makroekonomické kritériá - napríklad ROZVOJ hospodárstva a spoločnosti. Takže cieľom podniku nebude "rast zisku" za každú cenu, ale rozvoj podľa cieľov regionu, komunity, štátu, celej globálnej spoločnosti, takže aj podľa zásad trvalo udržateľného života...študujte, neuľahčím Vám to: kniha nestojí tak veľa...

Obrázok používateľa Peter Zajac-Vanka
#12
Peter Zajac-Vanka
01. február 2015, 21:50

No a ešte odpoveď na Milanovu otázku a končím:

Otázka: "Ak pôjde o súkromnú a nie štátnu firmu, v ktorej sa budú zamestnanci podieľať na riadení firmy, aj na rozdeľovaní zisku, dokážu zároveň zohľadniť sociálne, ekologické dopady na krajinu? Keď to zníži ich zisky?"

...nechcem už prosiť o preštudovanie Schweickarta, to by malo byť prirodzenou bázou pre diskutovanie, ale verím, že i dielo profesora Halušku by Vám veci ozrejmilo:

Odpoveď čo najstručnejšia:

1.Je tam definované nejaké to prechodné obdobie pri implementovaní ekonomickej demokracie ako ekonomicko-spoločenského systému.Viď dielo.

2.V jednom z tých období sa "stretnú" vedľa seba kapitalistické podniky a podniky fungujúce na zásadách zamestnaneckej samosprávy. To by mohlo byť kľudne i dnes a u nás, ak bankrotujúce fabriky budú chcieť ich finanční vlastníci zavrieť - a vtedy bude kolektív zamestnaneckej samosprávy celkom rád rozvíjať výrobu ani nie tak pre zisky ako pre udržanie pracovných miest v prvom roku a pre kladný hospodársky výsledok. Konkurenciu kapitálových podnikov pocítia až vstupom na zahraničné trhy a ten moment je v tom období dosť ďaleko. Produkujú pre vlastný región a vo vlastnej ekonomike. Zatiaľ stop...

3. Nebudú ľudia v podnikoch vo vlastníctve zamestnaneckej samosprávy veľmi príjemne prekvapení ku koncu hospodárskeho roka, ak aspoň trochu zaprú do výkonov,  rozdeľovaním hospodárskeho výsledku ? Niekto z nich dúfam bude poučený či vzdelaný v účtovníctve a vysvetlí im, že musia prerozdeliť financie i do daní, do budúcich nákladov, ale podstatné je, že okrem záloh vyplácaných vo forme mesačnej výplaty dostanu po ročnom zúčtovaní pekný peniaz, pretože predsa sú vlastníkmi a rozdeľujú si nejaký podiel na zisku! A žiadny utajený či zahraničný vlastník či akcionár od nich nečerpá dividendy a zisky mimo podniku!

4. Tak ako sme zažili "transformáciu centrálne plánovanej ekonomiky na slobodno-trhovú" spolu s postupným budovaním inštitúcií, ten istý prechod sa začne odohrávať na štátnej a obecnej úrovni (bohvie, možno i na EU-úrovni, ak nejaká EU ešte bude!) proces tvorby inštitúcií systému ekonomickej demokracie, a to predovšetkým tvorba verejných bankových inštitúcií, tvorba regionálnych až štátnych či celoeurópskych inštitúcií, ktoré budú podľa štátmi a regiómni dohodnutých kritérií definovať hospodárske priority a otvárať grantové fondy pre rozvoj ekonomiky podľa odsúhlasených makroekonomických priorít a cieľov.

Takže podniky budú mať kam rásť, ak budú cielene svoju produkciu zameriavať na požadované ciele a priority a budú ich vedieť naplniť...

...

...už len perličkou na záver: vo svojej chystanej knihe píšem o tom, ako podnik fungujúci na princípoch ekonomickej demokracie začal vyrábať a opravovať po dohode s obcami snehové frézy, dokonca v tomto prípade nebolo ešte žiadnej inštitúcie, z ktorej by na to čerpali financie - ale vďační zákazníci platili a podniková výroba sa rozrastala...v podstate by boli i dnes k 1.februáru 2015 víťazmi na trhu i bez podpory inštitúcií ekonomickej demokracie, pretože tie záľahy snehu rovnako ako kedysi dnes niet čím odhŕňať... tu už patrí :)  úsmev)

Obrázok používateľa Milan Antal
#13
Milan Antal
01. február 2015, 21:52

Nuž, pri jednej diskusii si pamätám, že Juraj položil otázku, či sa rovnaký  model použije aj na konkrétnu veľkú firmu (už si nepamätá presne ktorú) a odpvoeď znela, že áno. Všeobecne sa zrejme konštatuje, že je to inak, ale z diskusií o konkrétnych otázkach sa mi to tak nejaví. Ale nechcem o tom rozvíjať diskusiu, preto som sa do tejto témy ani nejako nezapájal.

Obrázok používateľa Peter Zajac-Vanka
#14
Peter Zajac-Vanka
02. február 2015, 00:28

Milanovi od Petra:

Díky že ste trpezlivo pochopili moje rozhorčenie, :) , pokračujem v nadhodenom smeči:

Áno, Juraj sa zdôveril tu na jednej z diskusií, že si nevie predstaviť, že by družstvo - zamestnanecká samospráva, riadila atómovú elektráreň... no, chvíľu ma to "rozhodilo" ale pochopil som, že takto nás budú chcieť "trhať v zuboch" aj pravičiari...a preto mu doteraz ďakujem za inšpiráciu, pretože to bola "dobrá otázka" a už ju môžem uviesť ako dobrý argumentačný príklad... ale nie tu a teraz v nedeľu o polnoci... ten argumentačný postup mám už finálny, ale prepáčte,neuvediem ho, aj nejaké know-how si musím ponechať, ... úsmev :) ...lebo čo ak sa Fico spamätá a bude chcieť dokončiť AE Mochovce ako prvý slovenský podnik zamestnaneckej samosprávy? ...:) úsmev.

Prvotne ma však vtedy napadol protiargument: A čo sme všetci naľavo od stredu takí vysr... z toho, že by mohli sami zamestnanci formou samosprávy riadiť také dôležité podniky? Ako keby sme neboli žili v socialistickom Československu, kde veľké a kapitálovo mocné výrobno-hospodárske jednotky neriadili naši otcovia, vyštudovaní a dosadení stranou? Kde dodnes pretrváva národný podnik Budvar České Budějovice, na ktorý si netrúfla siahnuť žiadna poprevratová vláda a ani len nemôžu odvolať jeho správcu, generálneho riaditeľa, keďže si ho vyberajú z vedenia podniku sami zamestnanci? To je bomba! To ste asi nevedeli...

A mimochodom, milí ľavicoví diskutéri, prečo by sa nám nemalo páčiť, že našu atómovku budú riadiť zamestnanci, čo tam robia? Teda odborníci funkčne na to kvalifikovaní? Nebudem urážať nejaký ENEL, ale pýtam sa:

...a to vo Fukušime, v tej súkromnej akciovej spoločnosti, ktorej patrila atómová elekráreň, to vám boli lepší špecialisti čo rozhodli i výške vlnolamov a dostatočnosti betóvových krytín, keď sa to tam po...?! Alebo o tom rozhodovali súkromní investori, ktorí sa radi podelili s verejnosťou o možné riziko - teda im zisky a Japonsku straty a náklady z katastrofy? Prečo dôverujete súkromnému kapitálu, ktorý si rád privatuzuje zisky a nechá znárodniť vysoké náklady na odstránenie katastrofy?

...no, a sme doma...nebohý Drucker povedal, že každý podnik, dvojčlenný či tisíc-hlavý, sa riadi tými istými princípmi... 

Obrázok používateľa Peter Zajac-Vanka
#15
Peter Zajac-Vanka
02. február 2015, 00:46

...a záleží iba na vlastníkovi, ako múdro ho riadi a ako sa dokážu vlastníci podeliť... preto je dnes zamestnanecká samospráva pokrokom oproti rozdrobenému akciovému vlastníkovi či anonymným ajťákom z finančných korporácií rozhodujúcich v mene tých pár suprbohatých rodín... 

Obrázok používateľa Vladimír Manda
#16
Vladimír Manda
02. február 2015, 15:17

Vážený kolega, súhlasím s vami, že ľudia pracujúci na princípoch ekonomickej demokracie by mohli mať iný záujem na výrobe ako ho má dnes kapitalista a námedzná pracovná sila. Som ochotný pripustiť, že motívom ich ekonomickej aktivity nebude zisk. V histórii už bolo viacero ekonomických systémov (napr. otrokársky, feudálny), ktorých princípom nebol zisk, a napriek tomu sa produkovali predmety a služby pre uspokojovanie ľudských potrieb. Okrem toho aj v bežnom živote, t.j. mimo ekonomickej sféry všetci produkujeme rôzne užitkové hodnoty - obrábame záhradku, staviame si dom, varíme si obed a podobne, pričom naša pracovná aktivita nie je vedená ziskom , ale uspokojením našich potrieb. 

Neviem čo píše pán D. Schwieckart vo svojej práci o ekonomickej demokracii (tento nedostatok sa pokúsim odstrániť), ale poučený diskusiou o otázkach ekonomickej demokracii, ktorá u nás bola populárna v 60-tych rokoch a vedená najmä O. Šikom a ktorú sa V. Komárek pokúšal v 80-tych rokoch využiť pre reformy našej ekonomiky, som toho názoru, že cesta demokratizácie ekonomiky je možná len v podmienkach spoločenského vlastníctva výrobných prostriedkov. Len potom môžu byť účastníci výrobného procesu v rovnom postavení a môžu rovnocenne rozhodovať o základných otázkach použitia a využitia spoločne vlastnených výrobných prostriedkoch, alebo inak povedané, môžu v ekonomickej sfére uplatniť demokraciu. Predsa jadrom demokracie je rovnosť. Dnes sa v ekonomických subjektoch, dokonca aj v štátnych rozhoduje nie na základe rovnosti, ale na základe veľkosti vloženého kapitálu, čo je fakticky prirodzené a aj spravodlivé v rámci ekonomického systému opierajúceho sa súkromné vlastníctvo výrobných prostriedkov. 

Pán profesor sa v prednáške venoval len otázke delenia pridanej hodnoty dosahovanej na báze princípov buržoázneho spôsobu výrobu. Nevenoval sa nejakému novému ekonomickému systému. To, že robotníci alebo zamestnnci si vydobyjú väčší podiel na pridanej hodnote nijako podstatne nemení celý ekonomický systém a ani ich záujmy v rámci daného systému. K vážnej a temer revolučnej zmene by prišlo, ak by získali moc nad celým použitím pridanej hodnoty, ale to už by sme sa pohybovali v inom ekonomickom systéme a nie v buržoáznom.

Podporujem diskusie zamerané na hodnotenie, vylepšovanie alebo premenu jestvujúceho ekonomického systému na lepší aj za cenu všelijakých omylov a ilúzií. Ale pri tejto diskusii by sa podľa môjho názoru mala viac využívať praktická ako aj teoretická skúsenosť naakumulovaná historickým vývojom. Diskutovať o týchto veciach bez ohľadu na jestvujúce poznanie, nie je najefektívnejšou metódou. 

 

 

 

Obrázok používateľa Milan Antal
#17
Milan Antal
02. február 2015, 15:30

Nuž, nechápem, prečo by atómová elektráreň, SPP, Gazprom, Národné onkologické centrum, ap. nemohli byť v štátnom vlastníctve? A zamestnanci by sa podieľali na rozhodovaní o tých otázkach,ktoré nemajú vplyv na strategické funkcie a dosah podniku, ale sú smerované viac k ich životu. Prečo sa presadzuje jedna dogma, dnes súrkomné vlastníctvo, zajtra zamestnanecká samospráva, hocina rôznych úrovniach ekonomiky sa vyžaduje pružnejší prístup.

Ja som zástancom princípu Každý podľa svojich schopností, každému podľa jeho potrieb. Liberálno-komunistického princípu, ktorý dáva dôraz na rešpektovanie individuaty ľudí, aby sa práca stala pre ľudí naplnením vnútornej potreby realizovať svoje ja, hrou. Preto podporujem koncepciu ekonomickej demokracie, bez dotiahnutia demokracie do ekonomickej sféry nemožno dnes hovoriť o demokratickej spoločnosti. Lenže netrpím utopickou predstavou, že to bude bezvýhradne platiť vo všetkých podnikoch,a vo všetkých rovinách firemnej politiky, najmä tých, kde je dôležité ustrážiť strategickú polohu, funkcie a dopady firmy. A netrpím naivitou, že to zamestnanecká samospráva dokáže ľavou-zadnou.

Podľa mňa by bolo lepšie sa zameriavať sprvu na menšie firmy, overiť si fungovanie ekonomickej demokracie experimentálne na malých firmách a postupovať ďalej, upravovať. Nezavádzať ju hneď plošne.

Obrázok používateľa Andrej Sablič
#18
Andrej Sablič
02. február 2015, 16:01

"...no, a sme doma...nebohý Drucker povedal, že každý podnik, dvojčlenný či tisíc-hlavý, sa riadi tými istými princípmi..."  tak toto si prosím pekne preložte do logiky a z toho Vám vypadne tento záver: „Nezávisle na tom či podnik bude riadiť jeden vlastník, stovky družstevníkov, alebo tisícky jeho pracovníkov budu sa riadiť princípom dosiahnuť maximálny zisk a túto spoločnosť teda okradnúť čo najviac. Nuž a mi čo do daného podniku či družstva nepatríme sa môžeme isť pásť na horské lúky. Ďakujem za takúto ekonomickú demokraciu, NECHCEM!!!

Súhlasim s pánom Mandom.

Obrázok používateľa Peter Zajac-Vanka
#19
Peter Zajac-Vanka
02. február 2015, 17:24

Andrej, Andrej, ... ako Vás neuraziť? Veľkosť organizácie, o ktorej hovoril Peter F.Drucker, je jedna vec. Tam patrí ten fakt konštatujúci, že každý podnik, "dvojčlenný či tisíc- hlavý sa riadi tými istými princípmi...

Dávať na jednu úroveň vlastníctvo súkromníka (tak ste to mysleli), družstevníka (ted KOLEKTÍVNEHO VLASTNÍKA) a pracovníkov (mysleli ste - nájomnú pracovnú silu?) do jedného vreca a potom z toho definovať tú blbinu, čo ste uviedli, na to treba "gule"...ale Vy máte Vysokú moskovskú, ja nie...

...ale nemôžem Vám odporúčať doštudovať si základy ekonómie, kde kedysi Joseph Schumpeter (1883-1950), toť náš takmer rodák od Viedne, hlásal, že "neexistuje žiadny "zisk" s výnimkou krátkodobého zisku inovátora, ktorý prichádza s prevratnou novinkou na trh.... všetko sú to len budúce náklady v časovom rozlíšení ...a toto konštatovanie zas Peter F.Drucker rozpracoval v 90.rokoch a nájdete v knihe Cestou k zítŕku (v češtine!) z vydavateľstva Management Press Praha 1992...

Aká škoda, že ste nebol prizvaný do modelovania ekonomickej demokracie, Vy by ste nám to "nandal"...my sme zatiaľ len skromne skonštatovali a overil som si to, že podnik fungujúci na princípe ekonomickej demokracie celkom normálne svoju produkciu predáva na trhu a z tržby vytvára ( inak by ani v roku 2015 nemohol, lebo by bol ministrom financií SR a daniarmi považovaný za podvodníka krátiaceho daňové priznanie) zisk, ktorý musí ako hospodárska jednotka pôsobiaca ešte v KAPITALIZME v účtovníctve dokladovať a až tento "zisk" môže deliť medzi podiely vyplácané členom zamestnaneckej samosprávy z hospodárskeho výsledku a na pokrytie všetkých budúcich nákladov na svoju činnosť.

Teda úprimne, myslel som, že ste väčší frajer v ekonomike, keď tak drzo kritizujete ekonómiu a píšete hanlivo o ekonómii, lenže - fakt ste študoval? A ekonómiu?

 

Obrázok používateľa Peter Zajac-Vanka
#20
Peter Zajac-Vanka
02. február 2015, 17:41

Milanovi: a prečo by nemohli byť v štátnom vlastníctve a byť spravované zamestnaneckou samosprávou?

To je predsa práve jeden z možných prípadov pre riadenie atomovej elektrárne - aj ja pochybujem, že sa nájde desaťtisíc ochotných chlapíkov bezplatne betónujúcich dva roky veže a systém chladení a potom tisíc energetikov "podpaľujúcich" skúšobne tri roky urán a regulujúcich energiu a že na to budú finančne mať: Lenže štát a teda my ako celá spoločnosť sa môžeme rozhodnúť, že  namiesto darovania dotácií zahraničným investorom dáme nazhromaždiť investíciu práve do tej AE a pred jej spustením zmluvne dať prevádzku do správy kolektívu zamestnaneckej samosprávy...štát bude mať z toho dane, ktoré použije podľa štátneho rozpočtu, zamestnanecká samospráva bude spravovať elektráreň a normálne pracovať za podmienok podielov na hospodárskom výsledku...

...bože, ľudia, vy si neviete už predstaviť SOCIALIZMUS?

Milan,  k tomu dodatku o tom, že "Podľa mňa by bolo lepšie sa zameriavať sprvu na menšie firmy, overiť si fungovanie ekonomickej demokracie experimentálne na malých firmách a postupovať ďalej, upravovať. Nezavádzať ju hneď plošne" ... ale veď to nie JA som tu začal o problémoch veľkých podnikov, tu sa len bránim, že existuje veľa modelov na rôznych úrovniach.

Máme iný problém:  Po 26 rokov trvalého vymývania mozgov dennou propagandou a po náhlom zblbnutí národa, ktorý chcel bezprácne pre všetkých "švajčiarske dôchodky" (ktoré sa tvorili mimochodom niekoľko storočí) tu na Slovensku nenájdeme politickú silu, ktorá by si do programu dala rozvíjať aspoň tie malé zamestnanecké samosprávy...ani Smer SD na to "nemá gule".. a ľudia sami, ak sa im povie, že budú spoluvlastníkmi, už snívajú o tom, ako do roka zbohatnú a potom si na svoju prácu najmú "nejakých muklov", toť vizitka nášho národa....

Stránky

Reklama
Mobilné telefóny a príslušenstvo
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama