Reklama
Reklama
www.svetla.sk

K novičoku

Počet zobrazení: 4076

Už toho naozaj začína byť trochu priveľa. Odporúčam pánu prezidentovi a ďalším našim politikom, aby si prečítali – alebo ak sa im nechce, aby si nechali prečítať – jeden článok v Chemických listoch; Chem. Listy 105, 323-333 (2011) Referát 323 POTENCIÁLNÍ BOJOVÉ CHEMICKÉ LÁTKY od autorov EMIL HALÁMEK a ZBYNĚK KOBLIHA.

Chemické listy sú verejne prístupný odborný časopis, vydávaný Čs. spoločnosťou chemickou. Som chemik a od čias štúdií na vysokej škole som ho sám veľmi, veľmi často využíval. Na strane č. 330 je v spomínanom článku kapitola 13. Sloučeniny projektu FOLIANT/NOVIČOK. Začal na tom v ZSSR bádať a vyrábať ho V. Mirzajanov, ktorý po rozpade ZSSR odišiel do USA a pracuje a publikuje teraz tam. Odkaz na armádny zdroj USA: Hoenig S. L.:Compendium of Chemical Warfare Agents.Springer, New York 2007. Je to vidieť i z ďalších literárnych odkazov na konci článku.

S touto bojovou chemickou látkou pracuje americká i britská armáda, vzorky má i česká armáda a teda možno i slovenská. Rozhodne nezodpovedajú pravde tvrdenia i mnohých našich politikov, že to vedia vyrobiť iba Rusi. Prosím nepovažujte nás za hlupákov a neklamte vlastným občanom, ktorých vraj reprezentujete, páni politici.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama