Reklama
Reklama

Jubilejná výstava Mikuláša Palka

Z kultúrneho diania v Banskej Bystrici
Počet zobrazení: 5178

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici sídli v historickej budove župného domu, ktorá poskytuje pestré možnosti multikultúrneho využitia. Priestory v nej našla aj Galéria v podkroví, ktorá si získala medzi výtvarníkmi dobrú povesť pre svoje profilovanie –prezentuje najmä umeleckú tvorbu domácich autorov. Začiatok tohto roka sa niesol v znamení životného jubilea (75. narodenín) banskobystrického sochára Mikuláša Palka.

m._palko.jpgvernisaz_m._palka.jpgsarvas_a_petransky.jpgAkademický sochár Mikuláš Palko. Účastníci vernisáže v Galérii v podkroví. Juraj Sarvaš a Ľudovít  Petránsky.

Akademický sochár Mikuláš Palko (1941), rodák z Detvy, po absolvovaní ŠUP-ky (rezbárstvo u prof. Ludwika Korkoša)  pokračoval v štúdiu na VŠVU – odbor figurálneho sochárstva pod vedením prof. Jozefa Kostku. V rokoch 1959 – 1979 pôsobil ako pedagóg na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici. Stále žije a tvorí v meste pod Urpínom, venuje sa komornému a monumentálnemu sochárstvu, ako aj kresbe.

Prof. Ľudovít Petránsky v bulletine k výstave uvádza, že tvorba Mikuláša Palka ... vyrastá najmä z jeho bytostne zrasteného puta s prírodou a jej fluidom. A rovnako príbuzná je jeho lyrická interpretácia námetu, ktorý však po ikonickej analýze prináša hlbšie vrstvy autorovho posolstva. Podnetom nie sú len konkrétne prvky, ale aj asociatívne premeny ročných období, drevo, či človek pri práci, ďalšie figurálne motívy atď. Vnímateľ získava pri vnímaní toho-ktorého diela priestor pre vlastnú aktivizáciu. Stáva sa jeho súčasťou. 

otec.jpgOtec, bronz, 1981.  

Mikuláš Palko je vyše polstoročia neodmysliteľne prítomný v umeleckej komunite stredoslovenského regiónu, popri komornej práci v ateliéri si nachádza množstvo spôsobov na priateľské stretnutia v prírode (je vášnivý hubár a turista) ako aj v meste. Bezprostredná povaha mu prináša priazeň milovníkov umenia, čoho výsledkom je napr. aj aktuálna výstava k životnému jubileu (podieľali sa na nej Mgr. Peter Kubaško a Ing. Marián Mikloš). Mnoho jeho generačných spolupútníkov však odišlo už do večnosti, z nich najmä básnik Mikuláš Kováč...  

Palkove sochárske artefakty (komorná plastika, reliéfy, plakety, medaily a i.) sa nachádzajú nielen v zbierkach galérií a múzeí, ale aj v urbánnom priestore Banskej Bystrice; je autorom bronzovej plastiky Fontána v Dolnej ulici, invenčných pamätných tabúľ Viliamovi Figušovi- Bystrému, Jánovi Cikkerovi, Dominikovi Skuteckému, početných skulptúr s námetom SNP popri výpadovkách na Donovaly a Zvolen atď.

Prof. Ľudovít Petránsky na vernisáži 21. januára uviedol, že napriek nesporným hodnotám nie je tvorba Mikuláša Palka spravodlivo zhodnotená a začlenená do vývinového kontextu nášho sochárstva; jeho talent, skromnosť, tolerancia k iným – avšak hodnotným – názorovým polohám, vysoká úroveň jeho výtvarných realizácií, pevná kontinuita umeleckého programu, ktorý nepodliehal dobovým nátlakom. Napokon najdôležitejšia z celej umelcovej cesty je tvorba. A tá zostala pevná.   

palko_-_paganini.jpegpaganini.jpg

smrt_allendeho.jpg
Hore: Paganini, bronz, 1980. Paganini, kresba, 1980.


Smrť Allendeho, bronz, 1973.Výstava akademického sochára Mikuláša Palka potrvá do 19. 2. 2016.

Foto: Dušan Jarina, ŠVK Banská Bystrica


 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama