Reklama
Reklama

Jednota a spolupráca v budovaní zdravého a bezpečného ľudského spoločenstva

SUN Lijie, veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike
Počet zobrazení: 1140

sun_lilie_3_uz.jpgEpidémia pneumónie nového typu koronavírusu prestavuje najnákazlivejšiu a najškodlivejšou hrozbu v oblasti verejného zdravia, ktorej čelilo ľudstvo v uplynulom polstoročí. To ešte viac zvýrazňuje úzke prepojenie a zdieľanie ľudského osudu v ére globalizácie. Budovanie komunity zdieľanej budúcnosti je jediný správny smer rozvoja ľudskej spoločnosti. Čína, ako zodpovedná svetová veľmoc, dodržiava filozofiu dôležitosti života a globálnej integrácie a podieľa sa spolu s ľuďmi všetkých krajín na svete na spoločnom boji proti epidémii. Čínska vláda nedávno vydala príručku s názvom Opatrenia Číny na boj proti epidémii pneumónie nového typu koronavírusu, v ktorej predstavuje úsilie Číny v boji proti epidémii a prínos Číny k medzinárodným protiepidemickým opatreniam.

Držíme sa koncepcie komunity zdieľanej budúcnosti a sme pevne odhodlaní prekonávať ťažkosti. Po vypuknutí epidémie v Číne prezident Si Ťin-pching osobne nariadil rozmiestnenie prác na prevencii a kontrole epidémie a opakovane zdôrazňoval, že ochrana života a zdravia ľudí sa musí robiť za každú cenu. V súlade s koncepciou ľudia na prvom mieste, život nadovšetko, čínska vláda rozhodne prijala najkomplexnejšie a najprísnejšie preventívne a kontrolné opatrenia, aby zaručila neodkladný výkon poskytovania liečby a zabezpečenia kontroly a karantény. K 31. máju Čína investovala 162,4 miliárd RMB do prevencie a kontroly epidémie. Kumulatívna miera vyliečenia potvrdených prípadov novej koronárnej pneumónie v Číne je 94,3 % a liečba je bezplatná. Vzhľadom na pokračujúce šírenie epidémie vo svete Čína súcití aj s inými krajinami a v súlade s koncepciou komunity zdieľanej budúcnosti je zodpovedná nielen za bezpečnosť a zdravie svojich vlastných ľudí, ale tiež poskytuje humanitárnu pomoc podľa svojich najväčších možností a spolupracuje so všetkými krajinami na zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdravia celého ľudského spoločenstva v snahe posilniť obrannú líniu proti epidémiám a vybudovať zdravé a bezpečné ľudské spoločenstvo. Čína poskytla materiálnu pomoc viac ako 150 krajinám vrátane Slovenska a 4 medzinárodným organizáciám, vyslala protiepidemické skupiny lekárskych odborníkov do 27 krajín a čínske miestne vlády, podniky, súkromné inštitúcie a jednotlivci poskytli viac ako 150 krajinám, regiónom a medzinárodným organizáciám zdravotnícke materiály.

Sme za plné využívanie podpornej úlohy vedy a techniky, ktoré majú schopnosť pomôcť v globálnych protiepidemických opatreniach. Prezident Si Ťin-pching zdôraznil, že veda a technológia sú významnou zbraňou v boji ľudstva proti chorobám a že ľudstvo nemôže prekonať veľké katastrofy bez vedeckého rozvoja a technologických inovácií. Čína bude aj naďalej pokračovať, pri plnom využívaní hromadných údajov, umelej inteligencie, 5G a ďalších nových technológií, v prijímaní vedy ako sprievodcu na výskum a posudzovanie epidemických trendov, vykonávanie epidemiologických vyšetrení a poskytovanie konzultácií na diaľku. Budeme pokračovať v organizovaní posilňovania vedeckého a technologického výskumu v popredných oblastiach na celonárodnej úrovni v záujme urýchliť výskum, vývoj a aplikáciu liečiv, očkovacích látok, nových detekčných činidiel a aktívne uskutočňovať medzinárodné výmeny a spoluprácu v oblasti vedeckého výskumu. Čína okamžite po zistení zdieľala informácie o celej sekvencii genómu nového koronavírusu s WHO a príslušnými krajinami a regiónmi, vydala šesť verzií Smernice prevencie a kontroly a sedem verzií Smernice diagnostiky a liečby. Zorganizovala viac ako 180 odborných videokonferencií s viac ako 170 krajinami a medzinárodnými organizáciami a poskytla odbornú lekársku a zdravotnícku podporu krajinám pri reakcii na epidémiu. Čína, v spolupráci s príslušnými krajinami, Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), Koalíciou pre inovácie epidemickej pripravenosti (CEPI), Vakcinačnou alianciou GAVI (GAVI) a ďalšími, uskutočnila vedecký výskum s cieľom urýchliť vývoj očkovacích látok a umožniť klinické skúšky liekov. V súčasnosti bolo na klinické skúšky schválených 5 očkovacích látok.

Na základe príslovia v jednota je sila aktívne podporujeme medzinárodnú spoluprácu v období po epidémii. Prezident Si Ťin-pching opakovane zdôraznil, že jednota a spolupráca sú najsilnejšou zbraňou medzinárodného spoločenstva na prekonanie epidémie. Prezident Si Ťin-pching na slávnostnom otvorení 73. videokonferencie Svetového zdravotníckeho zhromaždenia uviedol, že Čína do dvoch rokov poskytne medzinárodnú pomoc vo výške 2 miliárd USD, bude spolupracovať s OSN pri zriaďovaní globálneho humanitárneho pohotovostného skladu a uzla v Číne a zriadi 30 čínsko-afrických nemocničných mechanizmov vzájomnej spolupráce. Po dokončení výskumu a vývoja vakcíny proti novému typu koronavírusu a po jej schválení na použitie, bude vakcína slúžiť ako globálne verejný produkt. Čína bude spolupracovať s členmi skupiny G20 na implementácii série hlavných iniciatív na podporu globálnych protiepidemických opatrení, ako je iniciatíva odloženého splácania dlhu najchudobnejších krajín. Čína vyznáva hodnoty, na základe ktorých sa sľuby musia dodržať a konanie musí priniesť výsledok, preto v súčasnosti aktívne podporuje implementáciu uvedených opatrení.

Budúci úspech alebo neúspech závisí od toho, čo robíme už dnes. Či už ide o zastavenie šírenia vírusu, alebo odolanie globálnej hospodárskej recesii, vyžaduje si to solidaritu a spoluprácu medzinárodného spoločenstva a potrebu dodržiavania multilateralizmu. Všetky krajiny by mali spolupracovať a vzájomne si pomáhať v spoločnom budovaní komunity zdieľanej budúcnosti. Pokiaľ bude medzinárodné spoločenstvo sebavedomé a jednotné v spolupráci, bude určite schopné preklenúť toto zložité obdobie a pripraviť lepší zajtrajšok pre rozvoj ľudskej spoločnosti.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama