Reklama
Reklama

Ján Jánoška - neprávom zabúdaný umelec

Počet zobrazení: 6168

j._janoska_-_foto.jpgGrafik, maliar a pedagóg doc. Ján Jánoška patril ku generácii, ktorá sa narodila po prvej a do aktívneho profesionálneho života vstupovala po druhej svetovej vojne.

Narodil sa 24. 9. 1923 v Kamenci pod Vtáčnikom a tam na Hornej Nitre sa ako talentovaný dospievajúci mládenec zapájal do ilegálnej činnosti kreslením a písaním protifašistických a protivojnových plagátov či hesiel. V tejto aktivite celkom prirodzene pokračoval aj počas SNP. Po celý život si v sebe niesol étos hrdinstva prostých ľudí, ktorí nezostali ľahostajní voči nespravodlivosti a útlaku v tej exponovanej a ťažkej dobe.

Po vojne študoval kreslenie a maľovanie na Slovenskej vysokej škole technickej a na Pedagogickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave, kde jeho učiteľmi boli Ján Mudroch, Koloman Sokol a ďalší významní umelci. Zapájal sa do aktivít mladej výtvarnej generácie, ako zväzák a brigádnik sa zúčastňoval na viacerých stavbách mládeže na Slovensku i v bývalej Juhoslávii. Vzdelanie si doplnil na Akadémii krásnych umení v Krakove a od roku 1949 sa stal propagačným výtvarníkom na niekoľkých pracoviskách.

janoska_-_grafika.jpgNapokon v roku 1960 našiel trvalý priestor pre realizáciu v Banskej Bystrici na katedre výtvarnej výchovy Pedagogického inštitútu, neskôr Pedagogickej fakulty. Výchove výtvarného dorastu sa venoval so zanietením (vyučoval kresbu, dekoratívnu kompozíciu a maľbu), nezabúdal pritom aj na vlastnú tvorbu. Vystavoval doma i v zahraničí, úspešne sa zúčastňoval na celoslovenských súťažiach, vytvoril viacero intarzných diel pre architektúru. Zaoberal sa aj voľnou maľbou, užitou a knižnou grafikou, tvorbou politického plagátu. Bol prirodzene spoločensky aktívny na Pedagogickej fakulte, vo Zväze slovenských výtvarných umelcov, v komisiách Slovenského fondu výtvarných umení  či v národných výboroch. Rád pomáhal aj Slovenskému zväzu protifašistických bojovníkov návrhmi diplomov, uznaní a iných artefaktov.

Popri iných rôznorodých motívoch vlastnej tvorby vytvoril napr. cyklus Vdovy (1967 – 1968) na počesť žien, ktorých najmilší padli v SNP, či cyklus Banská Bystrica heroická (1974). Do vedomia sa osobitne zapísal grafický list Pamätník SNP. Jeho diela sa nachádzajú v zbierkach slovenských múzeí a galérií. Za svoju činnosť získal niekoľko ocenení – bol mu udelený titul Zaslúžilý učiteľ ako aj ďalšie medaily a vyznamenania.

Akademický maliar Ján Jánoška zomrel 13. 2. 1996 v Banskej Bystrici vo veku 72 rokov, pochovaný je na mestskom katolíckom cintoríne. Pri príležitosti jeho nedožitých 90. narodenín je na mieste otázka, či nám v rýchlom slede domácich i svetových udalostí a škandálov neuniká cit pre úctu a pozornosť voči osobnostiam, ktoré sa svojím životom vložili do rozvíjania našej krajiny v čase nedávno minulom. Aj doc. Ján Jánoška by si zaslúžil spomienku formou výstavy či katalógu, nehovoriac o opatere jeho umeleckého diela.  

Vyšlo v Bojovníku č. 19/2013

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama