Reklama
Reklama

Husák v odboji a SNP 1938 – 1945

Úvodné slovo na prezentácii knihy Tomáša Černáka a Martina Mocka
Počet zobrazení: 4275

Prezentácia knihy Husák v odboji a SNP 1938 – 1945 bola za účasti autorov 4. mája 2017 v priestoroch Inštitútu ASA, s ktorým ju spolu pripravil Klub Nového slova. Úvod k prezentácii si pripravil a podujatie moderoval Jozef Schwarz.
 

husak_uvod.jpg
Zľava: Martin Mocko, Jozef Schwarz a Tomáš Černák.

Rozpamätávanie. Tento výraz považujem za kľúčové slovo. Obnovujeme pamäť, a to nielen o dojmy, ale o pojmy. Pojmy ako hodnotiace fakty, ktoré skutočnosť umožnia vidieť kvalitnými okuliarmi. Je to dôležité pre našu historickú a prepytujem dokonca národnú, slovenskú pamäť. Tá existuje. Aj keď robíme všetko možné i nemožné, aby sme si pamätali čo najmenej. Preto vítam aj toto rozpamätávanie, v jeho zložitosti a najmä celistvosti.

Začítajte sa do prezentovanej knihy. Prelistujte register. Pred vami definujú mená, ktorých niektorí nositelia boli nedávno ešte medzi nami. Mnohým sú trochu povedomé, širokej verejnosti neznáme. Čo vieme o Ľudovítovi Benadovi, Júliusovi Ďurišovi, Michalovi Falťanovi, Milošovi Hrušovskom, Jánovi Imrovi, Ottovi Krajňákovi, Jánovi Osohovi, Jánovi Púllovi, Pavlovi Stahlovi, Štefanovi Szabóovi, Júliusovi Viktorym? A to spomínam pár mien takmer z jednej strany politického spektra, ktoré majú v knihe odkazy viac ako v dvoch riadkoch. O to viac ďakujem autorom knihy za „vyhrabanie“ týchto a ďalších mien zo smetiska minulosti a zanesenie na mapu slovenských dejín. Naša dejinná amnézia si však vyžaduje podrobnejší poznámkový aparát. Prečo? Nuž, skúste si nájsť tieto a ďalšie mená v príručnej knižnici každého občana – v internete. Mnohé nenájdete, tie, čo nájdete, sú skreslené. Priznám sa, najviac pomáha Encyklopédia Slovenska. Socialistická...

Druhý rozmer (úzko previazaný s obdobím skúmania) dnešného rozpamätávania je ideový. Prvých a pritom všetkých sto rokov existencie Slovenska je krišťáľovo čistých jedine v memoároch a oficiálnych učebniciach. Určite aj preto, že každý editor správneho výkladu dejín zásadne používa čistiaci prostriedok, ktorý odškvrňuje špinu históriu výberovo. Nie tak v tomto prípade.

Voľakedy som spomenul, že poznám len poltucta slovenských štátnikov. Ostatní „proSlováci“, ak boli, tak boli najviac politici. Slovenskí štátnici (ten nepatrný počet) neboli nikdy doma prorokmi. Jedine M. R. Štefánik, aj ten vstúpil na slovenské dejinné nebesá až momentom smrti. Spomeňte na mená (štátnikov podľa mňa): Vavro Šrobár, Milan Hodža, Alexander Dubček a náš dnešný Gustáv Husák. Azda len Dubček veľmi opatrne, mnohí pritom škrípu zubami, sa dostáva do procesu slovenského národného blahorečenia. Veď na „Západe“ ho uznávajú. Škoda, že bol komunista. A Vavro Šrobár? Prečítajte si Wikipédiu, budete sa čudovať, ako len mohla zem slovenská zrodiť také niečo…! V tejto súvislosti poznámka. Chystajúc sa priblížiť Šrobára, v lete bude svätiť 150 rokov narodenia, zašiel som na Šrobárovo námestie v Petržalke. V tej Petržalke, ktorú aktívne pripojil k republike. Je to pekná (za slnečného počasia) potemkiáda, len názov na mape. Šrobárovo námestie nemá jediný dom, vchod, bránu. Len stromy a tráva. Ale pokosené. A žiadne označenie, tabuľku, doštičku, sprejový nápis. Nič. Aspoň že má pamätnú tabuľu na rodnom dome v Liskovej. Gustáv Husák v Dúbravke ani to nie.

Teším sa na ďalšie pokračovania spoznávania Gustáva Husáka. Predpokladám ešte štyri diely. Od oslobodenia do uväznenia. Väznenie a nový reštart (do roku 1968). Od januára 1968 do prezidenta. Prezidentovanie. A možno ešte jeden zväzok spomienok a dokumentov.

Želám vám chuť do tejto práce a dostatok prostriedkov.

* * *

Ukážka z knihy: „Machau“

Anotácia
tomas-cernak-martin-mocko-husak-v-odboji-a-snp-1938-1944-nestandard1.jpgSlovenské národné povstanie vynieslo mladého právnika Gustáva Husáka prvýkrát do sfér vysokej politiky, v ktorej sa s prestávkami udržal až do decembra 1989. Jeho životné osudy v rokoch 1939 –1945 i cesta k organizácii Povstania boli plné zvratov či splnených i nenaplnených ambícii. Kniha Husák v odboji a SNP 1938 – 1945 je príbehom ambiciózneho advokátskeho koncipienta, ktorý sa v rokoch druhej svetovej vojny musel vyrovnávať s nástrahami ilegálnej činnosti a nepochopením vo vlastných radoch, čo viedlo až k jeho dočasnému rozchodu s komunistickým odbojom. Husákov profesijný rast i kontakty s predstaviteľmi vládnuceho režimu a návrat k ilegálnej činnosti vyvrcholili prípravami Povstania. Stal sa jednou kľúčových postáv SNP, čo mu prinieslo pozornosť i rešpekt predstaviteľov zahraničného odboja a po skončení vojny vysoké štátne a stranícke funkcie. Po potlačení Povstania odchádza do hôr Nízkych Tatier, kde takmer prišiel o život a len s veľkou dávkou šťastia sa dostal do kontaktu s Červenou armádou.
Marenčin PT, 2016

Martin Mocko (1986, Myjava) venuje sa komunistickej ilegalite počas druhej svetovej vojny a osobnosti Gustáva Husáka. Študoval archívne fondy v Česku a na Slovensku, zúčastnil sa viacerých odborných konferencií. K danej problematike publikoval sériu vedeckých štúdií a článkov.

PhDr. Tomáš Černák, PhD. (1984, Bratislava), vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor história. Interné doktorandské štúdium absolvoval na Historickom ústave SAV v roku 2014 obhajobou dizertačnej práce Počiatky komunistického režimu na Slovensku – formovanie mechanizmu moci, ktorá sa venovala politickému vývoju na Slovensku po februári 1948. Je autorom monografie Husák – mladé roky Gustáva Husáka 1913 – 1939..

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama