Horúce otázniky pred sčítaním obyvateľstva

Počet zobrazení: 2646

Nadchádzajúci týždeň sa má v SR začať zisťovanie údajov pre sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 (ďalej len „sčítanie“), konané pravidelne v desaťročných intervaloch.

Tohtoročné sčítanie sa vyznačuje dvomi novými podstatnými novinkami: uskutoční sa elektronicky a bude možné uvádzať si dve národnosti.

scitanie.jpg

Prvá novinka je iba technického charakteru. Druhá novinka je vecná – má vzťah k definovaniu identity človeka.

Zavedenie možnosti uvádzať si dve národnosti sa stretlo s rozporuplnými názormi, bolo spochybnené a „definitívne“ sa o ňom rozhodlo až 8. februára – týždeň pred začatím sčítania.

Otáznik, či si budeme môcť uvádzať jednu alebo dve národnosti, zmizol.

Ostal však podstatný otáznik nad budúcim spôsobom uplatňovania výsledkov. Tu zotrváva nemalý problém, týkajúci sa nielen príslušníkov národnostných menšín, ale majúci dopad aj na väčšinové obyvateľstvo.

Diskusie v minulých dňoch rozoberali dva možné varianty uplatňovania výsledkov sčítania:

     a. Národnosť uvedená na prvom mieste je podstatná a údaj o druhej národnosti je podružný, iba doplňujúci.

    b. Obe súčasne uvádzané národnosti sú rovnocenné a plnohodnotné, teda majú jednotkovú (nie polovičnú) hodnotu pri tvorení súčtov určujúcich počet obyvateľov oboch národností.

Ktorý z uvedených dvoch variantov sa bude v praxi uplatňovať, doteraz ešte nebolo rozhodnuté (uf!)... Zanedbanie tohto nedostatku sa v budúcnosti môže vypomstiť – môže viesť k vážnym svárom.

Zvolenie variantu uplatňovania výsledkov sčítania má kľúčový význam pri realizácii práva menšinového obyvateľstva na používanie ich jazyka v úradnom styku. Takéto právo má národnostná komunita, ku ktorej sa prihlási minimálne pätnásť percent obyvateľov.

O čo ide, objasníme ilustratívnym príkladom na virtuálnej obci T, majúcej tisíc obyvateľov:

Vo virtuálnej obci T s 1 000 obyvateľmi si 550 obyvateľov uvedie len jednu národnosť – slovenskú; 450 obyvateľov si uvedie dve národnosti a z nich slovenskú vždy na prvom mieste, pričom na druhom mieste si 150 obyvateľov uvedie národnosť maďarskú, 150 národnosť rómsku a 150 národnosť rusínsku.

Pri uplatňovaní výsledkov sčítania podľa variantu a) žiadna z národnostných menšín právo na používanie jazyka svojej národnostnej menšiny v úradnom styku by nemala.

Pri uplatňovaní výsledkov sčítania podľa variantu b) by v tejto obci príslušníci až troch národnostných menšín mali právo na používanie jazyka svojej národnostnej menšiny v úradnom styku.

Treba si všimnúť, že uvedené výrazné rozdiely pri uplatňovaní výsledkov sčítania sú významné nielen pre národnostné menšiny, ale aj pre väčšinové obyvateľstvo – pre plnenie povinností väčšinového obyvateľstva voči národnostným menšinám (zabezpečovanie tlmočníckej a prekladateľskej činnosti)!

K uvedeným dvom diskutovaným variantom uplatňovania výsledkov sčítania tu navyše možno dodať ešte aj variant c), ktorý má nemenej logické opodstatnenie než prvé dva varianty: príslušník národnostnej menšiny uvedením dvoch národností sa ani počtársky nestane dvomi ľuďmi, ale rozpolí sa. Ostane aj počtársky jedným človekom. „Slovenský Maďar“ je na pol Maďar a na pol Slovák. V našom ilustratívnom príklade by preto v obci T bolo 775 Slovákov (= 550 + 3x75), 75 Maďarov, 75 Rómov a 75 Rusínov. Príslušník žiadnej národnostnej menšiny by tu nemal právo na používanie jazyka svojej národnostnej menšiny v úradnom styku.

Takto to vychádza z uverejnených záznamov z predmetných diskusií, z ktorých niektoré sú citované na konci tohto článku.

Zohľadňujúc uvedené možno konštatovať, že by nebolo korektné začínať sčítanie, u ktorého sú možné zásadne rôzne varianty uplatňovania jeho výsledkov. Pri sčítaní príslušník národnostnej menšiny uvedením dvoch národností teraz nevie, či tým svoju národnosť posilní, alebo oslabí (možný je i variant c) uplatňovania výsledkov sčítania, ktorý sa ponúka logicky) – keďže spôsob uplatňovania výsledkov sčítania teraz nie je definovaný a rozhodne sa o ňom až niekedy v budúcnosti. Je teda tesne pred začiatkom sčítania stav neistoty, až chaosu...

Preto sa tu ponúka uplatniť ešte inú možnosť – odložiť začiatok sčítania. Nebolo by to niečo strašné: V Maďarsku iba pred niekoľkými dňami tamojšia vláda ohlásila odsun sčítania až na jeseň 2022, a to kvôli korona-kríze (poznámka autora článku: korona-krízu máme aj na Slovensku). Pre odklad sčítania na rok 2022 sa rozhodli aj v Škótsku.

Bolo by lepšie urobiť sčítanie dôkladne s odsunutým termínom, než rozporuplne v pôvodne stanovenom termíne. Za povšimnutie stojí i skutočnosť, že v USA dotazník na sčítanie obyvateľstva schvaľuje Kongres.

Na dôvažok možno dodať i to, že odkladom sčítania získaný čas by bolo možné využiť na širšiu i hlbšiu diskusiu k predmetným otázkam – napríklad i o prihlasovaní sa k tej-ktorej cirkvi.
 

Informačné pramene:

https://www.aktuality.sk/clanok/863287/madarska-vlada-odlozila-scitanie-obyvatelov-planovane-na-rok-2022/
https://www.ta3.com/clanok/1202633/vlada-uz-o-detoch-nerozhoduje-slovenske-tango-pri-scitani.html
https://www.ta3.com/clanok/1202422/mensiny-sa-sporia-o-dve-narodnosti.html
https://plus.sme.sk/c/22584356/kto-sa-boji-asimilacie-bojuje-s-vlastnou-obmedzenostou.html
https://svet.sme.sk/c/22579739/v-britanii-sa-prvykrat-pri-scitani-objavi-otazka-o-rodovej-identite.html
https://www.aktuality.sk/clanok/577492/amerika-ocakava-kontroverzne-scitanie-obyvatelstva/

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984