Reklama

Hodnota života, hodnota smrti

Počet zobrazení: 2821

Téma zomierania nie je v línii záujmov mocenskej elity, je ešte stále malo otvorená a nevenuje sa jej priestor a váha, ktorá jej prináleží. Možno je to aj preto,  že  sme súčasťou systému bez  hodnôt, ktorý  nám vtláčajú  do hláv, ale nie všetci sa mu podriadia. Možno je v tom aj kus strachu pred sebou samým. Ľudia, ktorí nemajú silné vnútorné hodnoty, ktorí nie sú vyrovnanými osobnosťami, sa boja dávať si ťažké otázky a potom na ne aj hľadať odpovede. So smrťou sa nedokáže každý vyrovnať, a tak sa radšej tvária, akoby sa ich netýkala.  Narodenie je radosť a očakávanie, smrť je koniec.

Pre neveriacich „bez hodnôt“ to bude na hodnotenie života ako takého, výkonu a diela a zosnulý bude predmetom spomienky. Pre neveriacich „s hodnotami“ to bude nielen hodnotenie života ako takého, výkonu a diela alebo bude to aj hodnota dobra, morálky, skutkov – bude to hodnota života. Pre veriacich to bude súčet oboch hodnotení plus hodnota človeka ako takého, s dušou, s prechodom do večnosti bude to hodnota per se. A zomieranie je bránou k otvoreniu týchto hodnôt.

Čo takto sa pozrieť na tému zomierania aj z inej, nielen tej smutnej strany. V rôznych tradičných systémoch i náboženstvách sa vyskytuje idea pokračovania života po fyzickej smrti. V niektorých i idea života pred fyzickým životom. Som presvedčený, že zomieranie je zaujímavá téma, dokonca kľúčová, veď keby skutočne existovala migrácia vedomia, tak by sa zrútila dogma myslenia v intenciách jedného, a to náhodilého života. Aké konsekvencie by to malo? Ohromujúce. Človek by si uvedomil, že tá márnivosť a bezmysluplnosť náhodnej jednorazovej epizódy života zrazu zmizla.

Nastala by ďalšia otázka: ak život nie je náhodná jednorazová epizóda, aký zmysel má táto migrácia vedomia? Nie je to náhodou obohatenie o skúsenosti z jednotlivých migrácii, ktoré sa do vedomia zapisujú? Prečo si ich teda my ľudia nepamätáme? Alebo predsa? Existuje podrobnejší výskum na tuto tému, napr. v prácach Dr. Ian Stevensona na vzorke 2 500 prípadov. Dr. Brian Weiss ako ortodoxný lekár vyštudovaný na prestížnej americkej univerzite prichádza taktiež k záverom, že  jav reinkarnácie je reálny. Údajne sa v sedemdesiatych rokoch robili tajné výskumy vedomia na prestížnej americkej univerzite, kde sa zistilo, že vedomie je nelokálne a dokáže sa oddeliť, vnímať a existovať mimo fyzického tela... ale veď to je v skutočnosti presne ten jav, o ktorom hovoria tradície prípadne rôzne náboženstvá.

Ak dokážeme manipulovať s vlastným vedomím tak, že ho dokážeme oddeliť od fyzického tela, ide vlastne o exitus. Ak sa dokážeme i z tejto situácie vedome vrátiť do fyzického tela, znamená to, že sme v skratke skopírovali proces reinkarnácie, teda schopnosti vedomia migrovať mimo a späť do fyzického tela. Tento jav je dokonca už i bežne známy ako OBE – Out of body experience, teda mimotelový zážitok. Ak sa vedomie odpojí od tela, je to exitus, ak vedomie vstúpi do tela, je to začiatok života, veď  toto je opisované v knihách daných tradícii. Samozrejme, že pre mnohých je  teória prenosu vedomia z mŕtveho na živého neprijateľná. Niečo iné je prenos informácií medzi živými – hypnóza, telepatia, sugescia. Ja som sa len snažil urobiť hlbší ponor do tak vážnej reality.

Dnešná veda hovorí, že existuje zákon zachovania energie a informácie, čo znamená, že tieto dve sú nezničiteľné, resp. večné! Teda suma sumarum: tradície rôznych civilizácii, náboženstvá, tajný výskum na tému vedomia, niekoľko tisíc prípadov podrobených drobnohľadom vyštudovaných lekárov i zákony modernej fyziky hovoria unisono jedným hlasom, že tento jav je možný až reálny. Myslím, že stojí za to podrobnejšie preskúmať práce rôznych moderných kredibilných autorov na tuto tému a zaujať k nej postoj samostatne mysliaceho jedinca, pretože téma ho môže veľmi posunúť v rámci osobného náhľadu na svet a tým zmeniť postoj v praxi k rôznym životným situáciám. Som presvedčený, že len my sami sme schopní prekročiť prah všedného uvažovania pri použití zrelého samostatného myslenia. Nie je nám treba potvrdzovačov a vyvracačov.  Snažil som sa spracovať a podať moju úvahu tak, aby vyvolala množstvo otázok a pochybností v každom jednom čitateľovi bez ohľadu na svetonázor. Osobne som presvedčený, že  Slovensko by malo lepšie uchopiť  túto tému  a vložiť  ju do agendy niektorých politických strán  a vyvolať nutnú diskusiu k tomu na obrazovkách za okrúhlym stolom za prítomnosti serióznych vedcov...

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama

Blogy a statusy

Reklama