Reklama
Reklama

Grécko-rímsky zápas

Počet zobrazení: 2662


zastavy_ruska.jpg

Ľudo Zeljenka v Detvianskej náture popísal športovú skúsenosť svojho podpolianskeho hrdinu pri návšteve Prahy niekedy koncom päťdesiatych rokov. Uvidel plagát s textom – Grécko-rímsky zápas: vstupné desať korún... Neodolal, vstúpil. Uprostred pajty taký stokilový, druhý slabší. Zdalo sa, že víťaz je jasný. A ono, čerta. Keď sa jeden poriadnejšie rozohnal, sudca ich odtisol od seba. To, že je vychýrený zápas? Veď je to obyčajná a to ešte nepodarená bitka! To u nás pod Poľanou, ako sa tlčú a pritom ani vstupné nevyberajú...

Minulý týždeň som natrafil na úvahu Michala Havrana ml.: „A ty si čo zdedil od Konštantína a Metoda?“, v ktorej som sa dočítal „ ... rozhodnutie pozvať byzantských intelektuálov má oveľa väčší zmysel, aký mu prisudzujú strany účastné polemiky o ich pôsobení. Konštantín a Metod neboli Putinovými agentmi, ani überSlovákmi a Frankovia a Íri, pôsobiaci na Veľkej Morave, neboli Američanmi. Ich cesta bola výsledkom imperiálnej doktríny postavenej na predstave, že medzinárodný vplyv sa dá dosiahnuť aj bez použitia armády. Tento starý grécky koncept  napríklad Rusko, čiastočný politický dedič Byzancie, nechápe dodnes“. Fíha! Rusko „nechápe“ grécky koncept hry na svetovládu. Tak mu treba!

Zato dnešný Západ ho chápe veľmi dobre, ale ho nepoužíva. On sa hlási k druhému rímskemu konceptu založenému na použití vojenskej sily (pravidelné vojsko, divide et impera). On sa hlási za viac ako len čiastočných politických dedičov Ríma. Najmä USA nepúšťajú zo zreteľa, že medzinárodný vplyv sa nedá dosiahnuť bez použitia armády. Predovšetkým preto, lebo ciele západných „demokracií“ už dávno nepatria k ľahko osvojiteľným demokratickým hodnotám a cnostiam. (A asi nikdy ani nepatrili!) Aj tí Palestínci, skoro 70 rokov ich to učíme, nie a nie pochopiť! Nevedia si ich osvojiť ani ľudkovia z Afganistanu, Iraku či Sýrie! Však my ich k demokracii privedieme, aj keby to neprežili! Sem tam sa nám to nepodarí (Kuba, Indočína, kde tu v Afrike), ale je nám jasné, kto to zapríčinil. Rusko! Nezáleží, či sa volá cárske Rusko, Sovietsky zväz alebo Ruská federácia. Rusi to majú asi v génoch. Nevedia, že grécko-rímsky zápas o svetovládu má jasné pravidlá, naše „demokratické“! Aj rozhodca je (musí byť) z našich radov.

Dnešná zápasnícka aréna na Ukrajine je vyzdobená podobnými reklamnými sloganmi. Populárno-vedecký časopis (Tajemství české minulosti) si v tohtoročnom letnom čísle (azda uhorková sezóna) neodpustil aktualizovať historické paralely v grécko-rímskom duchu. Nedostatočnú spoločnú obranu kresťanskej Európy voči islamskej vojenskej agresii v 16. storočí pri Moháči šéfredaktor využíva na zdvíhanie varovného prsta v súčasnosti. Po „páde komunizmu“ sa vraj mnohým dobovým komentátorom zdalo, že NATO sa môže rovnako rozpustiť ako Varšavská zmluva. A pokračuje: skutočne dnes Európe nehrozí potenciálne nebezpečenstvo? „Osobne sa nepovažujem za žiadneho militaristu, no často diskutované problémy českej armády, ma trochu znervózňujú. Áno, nie sme Ukrajina, ktorá sa aktuálne vyrovnáva s ruskou rozpínavosťou, ale kto vie, čo prinesie budúcnosť.“ Dodávam, aj náš súčasný prezident volá po naplnení našich dvojpercentných záväzkov...

Nemám celkom pravdu vo svojom tvrdení, že Rusko je prapríčina nedosiahnutia večného demokratického raja slobodného trhu, konca dejín či absolútneho, trvajúceho (priam orgazmového) zisku ako ekonomickej kategórie. Pri pripomínaní si storočnice Veľkej vojny sa ukázal ešte jeden nehodný dedič Byzancie. Srbi! Ostatné roky sa pomáha na svet jednoduchej, vraj vedeckej téze, že Srbi boli, ba ešte sú bytostnými násilníkmi a iniciátormi vojen, ktoré v 20. storočí trápili Európu. Samozrejme, ako predĺžená ruka Ruska a Rusov. V článku M. Hekrdlu „Návrat námesačných dejín“ v LN 7/2014 sa môžete dočítať: „Na rozdiel od Versaillskej zmluvy, v ktorej je vyslovene formulovaná ,klauzula viny‘ nemeckého imperializmu (článok 213), a oproti názoru mnohých historikov revizionisti dejín prvej svetovej vojny označujú Srbsko a Rusko za hlavných vinníkov konfliktu a zdôrazňujú ich zodpovednosť za ,dotlačenie Európy k bratovražednej vojne‘.“ A ak ste doteraz nevedeli, tak vám prezradím ďalšiu „vedeckú“ tézu, za rozpútanie druhej svetovej vojny môže pakt Ribbentrop – Molotov. (Molotov bol minister zahraničných vecí ZSSR.) Čiže opäť Rusi.

Voľakedajšie trpké vtipkovanie, že za všetko môžu Židia a bicyklisti, možno dnes doplniť o Rusov.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama