Globálna bezpečnostná iniciatíva a presadzovanie trendu mierového rozvoja

Počet zobrazení: 2134

boao_logo.jpgTéma mierového rozvoja čelí v súčasnosti vážnym výzvam. Prelínanie sa rôznych rozporov, výziev a rizík narúša stabilitu mieru, bezpečnosti a oslabuje dôveru v správu vecí verejných. Táto búrlivá a neustále meniaca sa situácia vo svete naliehavo potrebuje pevné smerovanie.

Dňa 21. apríla predniesol čínsky prezident Si Ťin-pching na otváracom ceremoniáli výročnej konferencie Ázijského fóra Boao 2022 hlavný prejav s názvom „Spoločne čeliť výzvam a spolupracovať na vytváraní budúcnosti“, v ktorom predstavil Globálnu bezpečnostnú iniciatívu.

baoforum.jpg

Systém Globálnej bezpečnostnej iniciatívy je komplexný a bohatý na obsah. Predstavuje plán Číny ako vyrovnať deficit mieru medzi ľuďmi a vyriešiť medzinárodné bezpečnostné výzvy. Táto iniciatíva predkladá základnú podstatu v „šiestich oblastiach vytrvania“:

– po prvé, dodržiavať koncepciu spoločnej, komplexnej, kooperatívnej a udržateľnej bezpečnosti a spoločne udržiavať svetový mier a bezpečnosť;

– po druhé, trvať na rešpektovaní suverenity a územnej celistvosti každej krajiny, nezasahovať do vnútorných záležitostí iných krajín a rešpektovať cestu rozvoja a sociálny systém, ktorý si nezávisle vyberajú ľudia každej krajiny;

– po tretie, dodržiavať ciele a princípy Charty OSN, opustiť mentalitu studenej vojny, postaviť sa proti unilateralizmu a zdržať sa blokovej politiky a táborovej konfrontácie;

– po štvrté, venovať pozornosť primeraným bezpečnostným záujmom všetkých krajín, podporovať princíp nedeliteľnosti bezpečnosti, budovať vyváženú, efektívnu a udržateľnú bezpečnostnú štruktúru a postaviť sa proti založeniu národnej bezpečnosti na neistote iných krajín;

– po piate, trvať na mierovom riešení rozdielov a sporov medzi krajinami prostredníctvom dialógov a konzultácií, podporovať všetko úsilie, ktoré vedie k mierovému riešeniu kríz, nepraktizovať dvojitý meter a postaviť sa proti zneužívaniu jednostranných sankcií a „jurisdikcie dlhej ruky“ (long-arm jurisdiction);

– po šieste, dodržiavať celkové plánovanie na udržanie bezpečnosti v tradičných i netradičných oblastiach a spoločne riešiť regionálne spory a globálne problémy, ako je terorizmus, zmena klímy, kybernetická bezpečnosť a biologická bezpečnosť.

Iniciatíva zdôrazňuje, že ľudstvo je nedeliteľnou bezpečnostnou komunitou, a objasňuje základné pojmy, základné a dôležité princípy, dlhodobé ciele a realizovateľné nápady na udržanie a realizáciu globálnej bezpečnosti, ako aj nové možnosti prínosu k presadzovaniu reformy systému globálneho bezpečnostného riadenia a riešenie dilemy bezpečnosti ľudstva.

Globálna bezpečnostná iniciatíva reaguje na naliehavú potrebu medzinárodného spoločenstva zachovať svetový mier a predchádzať konfliktom a vojne. V súčasnosti, keď sa ľudia ešte nedostali z oparu epidémie, naberá ukrajinská kríza stále väčšie rozmery. Rôzne tradičné a netradičné bezpečnostné hrozby sa objavujú jedna za druhou a témy mieru a rozvoja čelia vážnym výzvam. Globálna bezpečnostná iniciatíva čelí zmenám vo svete a odpovedá na otázku doby: „Akú bezpečnostnú koncepciu svet potrebuje a ako môžu krajiny dosiahnuť spoločnú bezpečnosť?“. Poskytuje nový smer odstraňovania základných príčin medzinárodných konfliktov na dosiahnutie dlhodobej stability vo svete.

Globálna bezpečnostná iniciatíva presadzuje skutočný multilateralizmus, pevne presadzuje základné normy medzinárodných vzťahov založené na cieľoch a princípoch Charty OSN a víta všetky strany vrátane Slovenska, aby sa zapojili do tejto iniciatívy, otvorili cestu k trvalému mieru a všeobecnej bezpečnosti, a spolupracovali na budovaní komunity zdieľanej budúcnosti ľudstva.

Prezident Si Ťin-pching vo svojom prejave poukázal na to, že bezpečnosť je predpokladom rozvoja a ľudstvo je nedeliteľnou bezpečnostnou komunitou. Ľudské dejiny dokázali, že bez mieru je rozvoj ako voda bez zdroja, bez istoty je prosperita ako strom bez koreňov. Globálna bezpečnostná iniciatíva je ďalším medzinárodným verejným statkom, ktorý Čína poskytuje svetu prostredníctvom spoločnej výstavby iniciatívy „Jedno pásmo, jedna cesta“ a Globálnej rozvojovej iniciatívy. Ako zakladateľ tejto iniciatívy je Čína ochotná spolupracovať so všetkými mierumilovnými a rozvojovo orientovanými krajinami a ľuďmi na svete, aby spoločne podporili realizáciu iniciatívy a prehĺbili mier, bezpečnosť a prosperitu vo svete.

SÚVISIACE:
https://www.tasr.sk/ots/ots-cgtn-cina-zdoraznuje-ulohu-a/30188-clanok.html

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984