Generál Štefánik sa vracia do Spišskej Belej

Počet zobrazení: 6702

Práve keď som dokončoval rozhovor S Pavlom Kanisom o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi ako jednom z horúcich kandidátov na titul Najväčší Slovák, zatúlal som sa do Spišskej Belej. Náhodou som sa dozvedel, že tam kedysi stála socha tohto nášho národného hrdinu, no v čase normalizácie nadobro zmizla. O niekoľko dní mu tam však odhalia celkom novú.

1_socha_mr._r._stefanilka_z_roku_1939_stala_medzi_radnicou_a_zvonicou.jpgPôvodná socha M. R. Štefánika z roku 1939.

Podarí sa tak dotiahnuť občianska iniciatíva za znovuobnovenie sochy generála Štefánika, ktorú roku 2015 rozbehli Milan Vdovjak a Juraj Pisarčík. A skutočne – v parčíku pri evanjelickom kostole som našiel stavbu základov nového pomníka, ktorý by mali slávnostne verejnosti predstaviť na prelome mája a júna tohto roku.

Pôvodnú Štefánikovu socha od Pavla Bána odhalili 21. mája 1939 v centre mesta, v priestore medzi radnicou a zvonicou. Samotné dielo bolo vysoké 2,3 metra, s podstavcom meralo štyri metre. Na slávnostnom akte sa vtedy zúčastnilo okolo 10-tisíc ľudí z celého Spiša. Usporiadateľom bola miestna Hlinkova garda, preto na zhromaždení rečnil náčelník politického štábu HG Karol Murgaš a mladý poslanec Snemu Pavol Čarnogurský, ktorý pochádzal z blízkej dediny na Zamagurí Malej Frankovej. Socha sa stala významnou dominantou tohto mestečka, dlhé roky bola dejiskom významných spoločenských a kultúrnych podujatí.

Pomník prežil druhú svetovú vojnu, Víťazný február, ale následné 50. roky už nie. Najprv odstránili ideologicky chybný text na podstavci, potom zhodili aj sochu, ktorú neodborne uskladnili v pivnici pod mestským úradom. Politický odmäk na konci 60. rokov bol aj voči nej vľúdnejší.

2_v_roku_1968_zrestaurovanu_sochu_postavili_v_parciku_pred_evanjelickym_kostolom.jpgV roku 1968 zreštaurovanú sochu postavili v parčíku pred evanjelickým kostolom.

Dielo opravili akademickí sochári Imrich Svitana a Ivan Lipták a v roku 1968 ju znova postavili, ale na inom mieste – v parku pri evanjelickom kostole. Tentoraz na slávnosti viali okrem slovenských aj československé zástavy a nechýbali ani pionieri s červenými šatkami. Na pôvodnom mieste v tom čase už stál pamätník padlým v druhej svetovej vojne od Arpáda Račku (po roku 1989 sochu partizána presunuli na menej čestné miesto na rušnej ulici pod mestským úradom).

Dejiny sa znovu obrátili. Rada MsNV v Spišskej Belej 25. októbra 1972 rozhodla, že socha musí ísť preč. Neuskutočnil sa však návrh, aby ju previezli do depozitu krajského archívu KSS v Starej Ľubovni. Skončila vo vtedajšom vojenskom výcvikovom priestore Javorina-Záľubica, kde bola zrejme zničená a niekde zakopaná. Tentoraz si komunistickí funkcionári dali záležať. Napriek vynaloženému úsiliu po novembri 1989 sa jej zvyšky nepodarili objaviť. Kópia sochy v malom prevedení (asi pol metra) sa našla na pôjde mestského úradu a dnes stojí v kancelárii primátora.

Roku 1992 premenovali Leninovu ulicu vedúcu popri evanjelickom kostole znovu na Štefánikovu. V roku 2016 úspešnú školu na tejto ulici pomenovali čestným názvom Základná škola M. R. Štefánika.

3._akademicky_sochar_peter_kolcak_pri_praci_na_miniature_novej_sochy_stefanika.jpgPeter Kolčák pri práci na miniatúre najnovšej sochy Štefánika.

V decembri 2016 sa uskutočnilo úvodné pracovné stretnutie vtedajšieho primátora Spišskej Belej Štefana Bieľaka a ďalších zástupcov mestského úradu s iniciátormi myšlienky znovupostavenia Štefánikovej sochy, ako aj s akademickým sochárom Štefanom Húdzikom, ktorý predstavil model novej sochy M. R. Štefánika. V apríli 2017 však ako 63-ročný náhle zomrel. Mesto sa potom obrátilo na mladého umelca Petra Kolčáka, ktorý predložil vlastný návrh bronzovej skulptúry, ktorý po odobrení komisiou aj zrealizoval vo vlastnej zlievarni. Dielo je teda už pripravené, čaká sa na dokončenie pozemných prác.

Náklady na zhotovenie a osadenie sochy, ako i jej podstavca a na úpravu okolitého terénu sa predpokladajú na 50-tisíc eur. Peniaze z verejnej zbierky nestačili, preto sa vtedajší primátor obrátil na úrad vlády. Úspešne.

Takže keď sa ktosi v lete vyberie do Tatier a bude obdivovať aj historické pamiatky v tomto regióne, iste by mal nasmerovať kroky i do Spišskej Belej. Okrem krásne zrekonštruovaného gotického rímsko-katolíckeho Kostola sv. Antona Pustovníka z polovice 13. storočia, renesančnej zvonice z roku 1598 a jedinečného kaštieľa či skôr malého zámku s vystavovanými obrazmi svetoznámeho maliara Ladislava Medňanského, bude môcť obdivovať aj po tretí raz odhalenú sochu Štefánika, hoci tentoraz od iného autora.

zaklady_pomnika_s_a_podstavcom_caka_na_dokoncenie.jpgZáklady pomníka s podstavcom čakajú na dokončenie.

kostol_sv._antona_pustovnika_a_renesancna_zvonica_v_spisskej_belej.jpg
Gotický Kostol sv. Antona Pustovníka a renesančná zvonica v Spišskej Belej.

rackov_pamatnik_partizana_po_prestahovani.jpg
Račkov pamätník partizána po presťahovaní.

Foto: Martin Krno a archív MsÚ v Spišskej Belej

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984