Reklama
Reklama

Dve faktické poznámky k rétorickému cvičeniu prezidentky Čaputovej v Mníchove

Počet zobrazení: 3619

Prvá poznámka sa vzťahuje k jej tvrdeniu, že: „Ako keby sme zabudli, že demokracia – a dovolím si povedať, že aj celá Európa a koncept západu – je najmä o duchu slobody, spravodlivosti, tolerancie a solidarity, ktorého obranným valom je právny štát.“ Toto tvrdí Čaputová s vážnou tvárou, hoci každý, kto má akú takú skúsenosť s našim každodenným životom vie, že „duch slobody“, ktorý k nám prišiel zo západu a ktorý vládne v Európe, do ktorej sme vstúpili, bol hneď od počiatku „posadnutý“ túžbou po bohatstve a zisku a táto posadnutosť ziskom ho dodnes neopustila a tak neustále prehlbuje majetkovú a tým aj sociálnu nerovnosť medzi občanmi, nerovnosť, ktorá dnes dosahuje obrovské rozmery aj v našich domácich pomeroch. Okrem toho sme dnes konfrontovaní aj s ekologickými dôsledkami dlhodobého pôsobenia tohto „ducha slobody“, dôsledkami, ktoré siahajú na samotnú existenciu človeka. Fakty teda ukazujú, že tento „duch“ nie je ani duchom spravodlivosti, ani tolerancie a ani solidarity. Čaputová má však pravdu v tom, že „obranným valom“, ktorý chráni „ducha“ zisku, nespravodlivosti a sociálneho egoizmu je existujúci právny štát, ktorý ochranu súkromného vlastníctva, ochranu súkromného záujmu povýšil nad ochranu skutočnej slobody človeka, spravodlivosti a solidarity.

v1_59_1_.jpeg
Zuzana Čaputová (President, Slovak Republic) setting the scene for the panel discussion „Eurovision Contest: A Europe That Protects“. Quelle: MSC / Müller • Bilder zur publizistischen Verwendung unter Nennung der jeweiligen Bildquelle

Druhá faktická poznámka sa týka tvrdenia, že: „Esenciou právneho štátu je v prvom rade rešpekt k pravde. Právny štát dbá na fakty a poskytuje ochranu pred klamlivými tvrdeniami, ak zasiahnu do našich práv.“ Čaputová nám tu chce nahovoriť, že „esenciou“, t.j. podstatou právneho štátu nie je zákon, ale „rešpekt k pravde“. Toto tvrdí napriek tomu, že každý dospelý človek vie, že zákony sa neprijímajú na základe pravdy, ale na základe vôle väčšiny poslancov. Okrem toho sme práve v poslednom období konfrontovaní s tým, ako poslanci svojím hlasovaním prepisujú historickú pravdu jednoducho podľa vôle väčšiny poslancov a nemajú žiadny rešpekt k pravde, ako napríklad europoslanci pri „deformovaní“ historickej pamäte Európy vo vzťahu k druhej svetovej vojne. Ale s takýmto parlamentným vzťahom k pravde sme konfrontovaní často.

Ak by bola Čaputová oboznámená s názormi prvých predstaviteľov liberalizmu, tak asi by ostala zaskočená napríklad názorom J. Locka, ktorému bolo jasné, že aj keby všetci ľudia zastávali v určitej veci jeden a ten istý názor, tak by z toho nijako neplynulo, že daný názor je pravdivý. Pravda nie je vecou dohody alebo názoru väčšiny.

V druhej časti svojho tvrdenia Čaputová konštatuje, že: „Právny štát dbá na fakty a poskytuje ochranu pred klamlivými tvrdeniami.“ Je možné, že toto právny štát skutočne robí, len nie je jasné, prečo Čaputová slovne právny štát podporuje, ale súčasne obsahom svojich tvrdení, v ktorých nerešpektuje fakty a ani pravdu, svoju ideu právneho štátu odmieta.

(Status na FB, 16. 2. 2020, titulok Slovo)

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama