Dielo zavŕšené: akad. sochár Stanislav Mikuš

Počet zobrazení: 3175

stanislav_mikus_o.jpgPo krátkej ťažkej chorobe skonal dňa 7. decembra 2021 v Bratislave akad. sochár Stanislav Mikuš (nar. 22. novembra 1953 v Handlovej). Bol známy aktívnou účasťou na aktivitách Matice slovenskej ako autor pomníkových diel k cyrilo-metodskému odkazu, aj portrétov národných dejateľov, spomenúť treba jeho účasť na náročnej pamiatkovej obnove pamätníkov k protifašistickému odboju.

Stanislav Mikuš študoval na Strednej umelecko-priemyslovej škole v Kremnici so zameraním na oblasť priemyselného dizajnu. Na Vysokej škole výtvarných umení bol žiakom prof. R. Pribiša na oddelení reliéfneho sochárstva. Od ukončenia štúdií pôsobil vo voľnom povolaní. Realizoval rozsiahly súbor sochárskych diel v architektúre, v oblasti pomníkovej a pamätníkovej tvorby, ako aj v oblasti voľnej tvorby – s osobitným dôrazom na figurálne ženské torzo, akt, resp. kompozíciu. Venoval sa tiež netradičným vrstveniam dekoratívneho sochárstva, koncipovaniu architektonických objektov, žánrových kompozícií, ale aj úžitkovým aspektom voľnej sochárskej tvorby určenej do záhradného prostredia, a tiež interiérovej dekoratívnej sochárskej tvorbe v oblasti skla, keramiky, v bronze, v kameni, resp. v kujných a liatych materiáloch a štruktúrach kovov.

pomnik_sv._cyrila_a_metoda_v_prievidzi.jpgpamatne_tabule_a._bernolaka_a_s._moyzesa_-_pesia_zona_v_petrzalke_o.jpg
 

Pamätné tabule A. Bernoláka a Š. Moyzesa, pešia zóna, Petržalka.Pomník sv. Cyrila a Metoda v Prievidzi.

objekt_integracia_pesia_zona_-_petrzalka.jpgrekreativna_socharska_kompozicia_klauni_pesia_zona_-_petrzalka.jpg

Objekt Integrácia, pešia zóna, Petržalka. Vedľa: Rekreatívna sochárska kompozícia Klauni, pešia zóna, Petržalka.

Pozoruhodné sú výtvarné a umelecké iniciatívy, koncepčné aktivity, a najmä dosiaľ realizovaný súbor a diapazón rôznorodých a pôsobivých sochárskych kreácií, ktoré ako autor netradičných a invenčných diel uplatnil pri tvorbe životného prostredia Petržalky. Stanislav Mikuš bol naozaj vitálnym, „radostným“ sochárom. Zo smutných klaunov českých výtvarných tradícií spravil to, čo znamená hravosť a vtip klaunov. Takéto postavy a postavičky možno nájsť v Petržalke na pešej zóne, na detskom ihrisku. Autor má však v tomto prostredí aj ďalšie dielo rozvíjajúce možnosti sochárskeho diela a tvaroslovia. Ide o bránu, o previs tvarov, o architektonický objekt. Dal mu názov Integrácia. Dlhé roky pracoval na monumentálnom zavŕšení tohto súboru diel, na soche Krista, ktorú mal vytvoriť k výročiu návštevy Jána Pavla II. v Petržalke. Jedno z takýchto diel k téme mu dokonca ukradli a dodnes chýba.

Pamätník 2. čs. paradesantnej brigády v Dolnej Lehote–Krpáčovo.

pamatnik_2._cs._paradesatnej_brigady_v_dolnej_lehote_-_krpacovo_2021_-_01.jpg
 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984