Reklama
Reklama

Démoni dejín

Prolegomena k Hitlerovmu okultizmu
Počet zobrazení: 2990

Mnohí považujú Hitlerov sklon k okultizmu a iným vedám ezoterickým za patologický úlet. Bola táto führerova črta naozaj dôkazom jeho chorého mozgu? – Pravdaže, ako to už často býva, všetko je obvykle trochu inak. Tzv. svätá ríša rímska národa nemeckého zanikla prehratou vojnou r. 1918. – Cisára Wilhelma II. internovali ako vojnového zločinca v Holandsku. A zhasla fajka! Pravda, nie úplne – ponechala si fluidum záhrobných energií. Záhrobné energie sú v novom pojatí energie, riadiace beh dejín. Nie je náhoda, že sa dejiny odvíjajú od jedného zásadného historického zlomu k historickému zlomu novému (taktiež zásadnému), a to v pomerne/relatívne presných intervaloch 3 x 70 = 210 rokov. ––– Heglovo konštatovanie, že dejiny sa „opakujú“ – palpitare historiae (pulzujúce dejiny) – po akejsi abstraktnej špirále, je nepresné, no samozrejme na úrovni 18. a 19. storočia dostačujúco výstižné. Vychádza totiž z vedeckej intuície, reflektujúcej oných 210 rokov, pričom Hegel nevedel túto pravidelnosť exaktne vysvetliť. ––– Pokúsim sa, lebo vlastne ani mi si nie sme načistom, v jednoduchej tabuľke objasniť, o čo ide:

70x1.jpg

Samozrejme, tieto pulzujúce procesy nebežia podľa hodiniek – sú za nimi niekedy temné, inokedy jasné historické energie, pohybujúce masami. Niekedy sú viac viditeľné (ako napríklad oheň – energia par excellence), inokedy menej viditeľné (ako napríklad EMG žiarenie). Oboje má však v prírode – i v tej ľudskej – svoje miesto. ––– To nie je mýtus. Energia, ako iná forma hmoty, určuje spolu s hmotným svetom všetky udalosti, nie iba na Zemi, ale aj v kozme. Dokonca niektoré historické udalosti majú svoje podenkové expozé (svoj dramatický, ale navonok indiferentný úvod), sú akoby skryté. Takou dejovou expozíciou bola Francúzska revolúcia z roku 1789, vrátane hrôzovlády jakobínskeho Termidoru (1794). Čas palpitare historiae sa v tomto prípade začal paradoxne (?) odvíjať až po nástupe Napoleona Bonaparta. Opäť, dovoľte, ilustračnú tabuľku:

70x2.jpg

Hitlera, než mu stúpla sláva do hlavy, nemôžeme podceňovať. Dokonca ani v jeho vzťahu k okultizmu či úpornémulogo_spiritisti.jpg hľadaniu dôkazov o konkávnosti Zeme. Hitlerove nesporné vojenské úspechy sú na začiatku 40. rokov jednoznačné – až po paradoxné ušetrenie britskej armády v Dunkerque. Aby mal s kým čestne vybojovať Britské ostrovy?… Ale možno len predpokladaný/plánovaný diktát pri mierových rokovaniach s Britmi, ktorí na začiatku štyridsiatych rokov naozaj už mleli z posledného. Inými slovami: Akési gesto dobrej vôle. Veď diplomatické archívy z toho obdobia dnes jednoznačne potvrdzujú zbabelosť, ba vlastizradu časti vlády i užšieho vojnového kabinetu Británie. Churchillove šediny… ––– Rovnako – tak trochu skepticky, ale predsa – Hitler veril na historické energie. Jednou z nich bola jeho osobná Prozreteľnosť. Že tieto energie mali príchuť okultizmu nie je nič zvláštne: Okultizmus vládol v 30. rokoch Európe nemilosrdnou rukou. Zvlášť silné korene mal v Československu – množstvo spolkov, množstvo experimentov s médiami, množstvo špecializovaných prístrojov. Guru okultizmu Karel Sezemský z Kadane bol mimoriadne populárny (lebo aj tak trochu záhadný) tiež medzi nešpiritistickou populáciou. ––– Ale poďme k Hitlerovmu okultizmu. Predovšetkým astrológia, horoskopy. Bez nich údajne nedal ani ranu. Možno aj vojensky nekompetentná akcia v Dunkerque pochádzala z tohto súdka. Ale napokon, čo je na tom až také čudné? Koľkí z nás veria horoskopom? – Dokonca aj tým primitívnym, z bulváru… ––– Ďalšou z energií, ktorú si Hitler pestoval, bola jeho nová (prísne tajná) povojnová šanca. Už sa mu nechcelo znovuspiritisticka_revue.jpgblúdiť o hlade po Viedni či Mníchove. Príležitosť mu poskytol mníchovský arcibiskup Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli (1876-1958), pápežský veľvyslanec v Nemecku, neskôr neslávne známy vojnový pápež Pius XII. (*1939). Hitler sa po prvej svetovej vojne nenechal demobilizovať. Možno za tým bol infantilný vzťah k uniforme (odvodová komisia ho roku 1914 odmietla ako neschopného služby, napokon zakotvil v armáde ako dobrovoľník). Urážka druhá. Tá prvá sa odohrala, keď ho neprijali na Akadémiu výtvarných umení vo Viedni. Traumatizovaný étos, kultúrna identita Dolfiho, si preto hľadala cestu, ako svoje „ideálne Ja“ (Freud) obnoviť k vlastnej úplnej spokojnosti. ––– Ďalším krokom k tejto terapii sa stal práve arcibiskup Pacelli, ktorý si Hitlerovu agilitu všimol a využil ho ako špicľa v socialistických a komunistických bunkách v Mníchove. Dolfi znovu v službe, oj, aká slasť! Svoje poslanie plnil Hitler bez škrupúľ a s odvahou, s rovnakou, ako keď rozbombardovanými zákopmi doručoval veliteľské depeše za vojny. A robil to dobre. Dva železné kríže za statočnosť získal máloktorý desiatnik… A znovu tá energia Prozreteľnosti – väčšinu kuriérov, ako bol Dolfi, rozstrieľali na kusy granáty alebo guľomety Maxim. ––– A to si žiadalo nové sily, nové energie. Návod: Mein Kampfvulgo filozofia, svastika.jpgAké jej dať meno? Asi ariosofia – ideologické zdôvodnenie árijskej politiky. Na tomto základe vzniká roku 1933 tajný Rád rímskych rytierov. Prečo tajný? Veď Hitler už bol plne pri moci. Mnohé vysvetľuje Thule Geselschaft – Studiengruppe für germanisches Altertum založená roku 1918 Rudolfom von Sebottendorfom [= Spoločnosť Thule – Skupina pre štúdium germánskeho staroveku]. Sebottendorf vytvoril legendu o neexistujúcom ostrove Thule, údajnej domovine pôvodných Árijcov. Falsa species. Blud. Nie náhodou Thule pripomína Utópiu Thomasa Mora. Navyše je tu starogrécka legenda – neexistujúci ostrov, obdobu Platónovej Atlantídy, objavili vraj – kdesi, nevieme kde – ako raj na Zemi – antickí Gréci a dali jej meno Θούλη [Thoúle]. Boli Gréci Árijci? Asi nie. Inak by sme ťažko vysvetľovali urputný odpor Grécka proti Mussolinimu a neskôr proti pomocným jednotkám Wehrmachtu, keďže Mussoliniho piťi-armáda Peloponéz nevedela dobyť. Ba už tá snaha bola infantilná. ––– Hitler sa aj tu opíjal tajomstvom. To boli tie jeho – z vojenského hľadiska absurdné – váhania pri rozhodovaní o najstrategickejších operáciách. Pritom so všetkou rozhodnosťou kopal gigantické tunely do hlbín zeme, aby našiel dôkaz o konkávnosti Zeme, a hlavne obyvateľstvo žijúce v tejto obrovskej dutine – ďalší zdroj pracovnej sily. Keď dobyť svet, prečo nie hneď CELÝ. (Jules Verne sa musel v hrobe obracať! – on jediný vedel, že ide o science-fiction…) ––– Nešťastné desaťtisíce mŕtvych robotníkov! Práve pre ich pamiatku dnes hľadáme praktický účel týchto obludných podzemných stavieb. Až na výnimky, ako boli podzemné bunkre, praktický význam nebol nijaký. Bol okultný. Boh s nami, ak sa objaví ešte jeden taký skalopevný špiritista…! Moderná psychológia však pracuje s celkom novým termínom: „klimatické oblasti mozgu“ – to znamená, že tam všetci máme všetko. Vonkajšie, sociálne dispozície rozhodnú, čo sa presadí. U Hitlera to bola totálna frustrácia nemeckého národa ako celku, spôsobená rabiátnymi podmienkami, ktoré západný imperializmus stanovil Versailleskou mierovou zmluvou ako trest za 1. svetovú vojnu. Čo je dvojité absurdum: Vojnu predsa vyvolalo Rakúsko útokom na Srbsko, Či nie?… Protekcia vládne svetu dodnes.
Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama