Delegácia čínskeho Tibetu pre kultúrne výmeny navštívila Slovensko

Počet zobrazení: 4184

V dňoch 17. až 20. mája 2017 navštívila Slovensko delegácia čínskeho Tibetu pre kultúrne výmeny.

Členovia delegácie počas návštevy absolvovali stretnutie s generálnou riaditeľkou Odboru medzinárodnej spolupráce Ministerstva kultúry SR pani Gabrielou Madrovou a generálnym riaditeľom Politickej sekcie Ministerstva zahraničných a európskych záležitostí SR pánom Petrom Mišíkom. Obe strany zdôraznili dôležitosť posilňovania kultúrnych výmen medzi oboma krajinami a dúfajú, že táto návšteva je príležitosťou pre zvýšenie vzájomného porozumenia, pre prehĺbenie spoločného poznania a pre podporu priaznivého vývoja bilaterálnych vzťahov. Slovenská strana zopakovala, že slovenská vláda dôsledne prihliada na rozvoj vzťahov s Čínou, rešpektuje suverenitu Číny a jej územnú celistvosť a pevne dodržuje politiku jednej Číny.

Dopoludnia 18. mája delegácia viedla rad diskusií v Národnej rade Slovenskej republiky s predsedom Výboru NR SR pre európske záležitosti pánom Ľubošom Blahom, podpredsedom Zahraničného výboru NR SR pánom Jaroslavom Paškom a ďalšími poslancami všetkých vládnych a opozičných strán. Úspechy v rozvoji Tibetu predstavili z rôznych uhlov pohľadu vedúci delegácie, generálny riaditeľ Tibetologického výskumného centra Číny pán ZHENG Dui, viceprezident Asociácie pre kultúrne výmeny Tibetskej autonómnej oblasti pán DING Yong, predseda okresu Qusum Tibetskej autonómnej oblasti pán Labaciring a živý budha Chrámu Jiangcuolin pán Tudengzhaba. Obe strany diskutovali aj o zavádzaní systému etnickej regionálnej autonómie v Číne a o ekonomických, spoločenských, náboženských, kultúrnych a iných záležitostiach Tibetu.

Popoludní sa delegácia zúčastnila na odbornom seminári Príbeh čínskeho Tibetu, ktorý organizovalo Veľvyslanectvo ČĽR v SR v spolupráci s Inštitútom ASA a Klubom Nového slova so zameraním na ochranu a rozširovanie tibetskej kultúry Číny, rozvoj ekonomiky, spoločnosti, životných podmienok, vzdelania, ochrany životného prostredia a ďalších oblastí v Tibete. Boli predstavené aj čínske opatrenia v súvislosti s národnosťou a náboženstvom. Na seminári sa zúčastnilo takmer sto hostí vrátane predsedu inštitútu ASA a predseda zboru poradcov predsedu vlády SR pána Vladimíra Faiča, poradcu predsedu vlády SR pána Martina Muránskeho, predsedu Výboru NR SR pre európske záležitosti pána Ľuboša Blahu, poslankyne NR SR pani Edity Pfundtneru, poslankyne NR SR pani Irén Sárközy, byvalého predsedu vlády SR pána Jána Čarnogurského, ďalej členov SAV, univerzít, think-tankov, obchodných komôr a médií. Účastníci sa vyjadrili, že hĺbková analýza a názory čínskych expertov boli úctyhodné, že majú pozitívny význam pre zlepšenie porozumenia Slovenska voči čínskej situácii a rozvoju Tibetu a že odstránili negatívny dopad klamlivých správ týkajúci sa Číny v médiách. Časť hostí tiež odsúdila niektoré názory v západnom svete ohľadom dvojitého metra v záležitostiach týkajúcich sa Tibetu a v iných otázkach.

O udalosti informovali CCTV, agentúra Xinhua, denník Pravda, Parlamentný kuriér a ďalšie médiá. Na podujatí sa zúčastnil aj J. E. veľvyslanec ČĽR v SR pán LIN Lin, ktorý poskytol rozhovor reportérovi Xinhua.

(Pozn. redakcie: K odbornému semináru sa v Slove ešte vrátime.)

tibet1a.jpg

Zábery z odborného seminára Príbeh čínskeho Tibetu. Foto: Emil Polák

tibet_2.jpg

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984