Reklama
Reklama

Dalimír Hajko o myšlienkovej podstate básnikovej tvorby

Počet zobrazení: 2949

hajko_simonovic.jpgÚsilím autora tejto knihy bolo preniknúť do myšlienkovej podstaty básnickej tvorby Jána Šimonoviča, básnika z okruhu tvorcov patriacich k Trnavskej skupine, ktorí výrazným spôsobom určovali tvár slovenskej poézie druhej polovice dvadsiateho storočia. Dalimír Hajko sústredil svoju pozornosť na rad nových kontextov Šimonovičových veršov, Šimonovičov básnický svet symbolizuje sám život, jeho báseň je hľadanie v priestore, ktorý nikdy a nikde nekončí. Hľadanie, ktoré síce nemôže byť nikdy celkom úspešné, ale ak by nevzniklo, stratila by sa jedna dimenzia básne.
Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2019, 120 strán.


Prezentácia knihy pri príležitosti 80. výročia narodenia Jána Šimonoviča bude v nedeľu 17. novembra 2019 o 15:00 v Kultúrnom dome v Siladiciach, básnikovej rodnej obci. K prezentácii knihy sa ešte vrátime.

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama