DAV DVA: Zásadné vyhlásenie: zoštátnenie ako alternatíva v čase krízy

Počet zobrazení: 5168

NÚDZOVÝ STAV A HROZBA HOSPODÁRSKEJ KRÍZY PONÚKA AJ ALTERNATÍVU ZOŠTÁTNENIA 

Krízová situácia spojená s pandémiou koronavírusu opäť otvorila možnosti spoločenskej objednávky po kolektívnom riešení ekonomicko-spoločenských problémov prostredníctvom tzv. znárodnenia/zoštátnenia podnikov, ktorým pod vplyvom hospodárskej krízy hrozí krach alebo kolaps. Znárodnenie ako argument už medzičasom prebieha v diskusiách v Rakúsku a Francúzsku, teda v krajinách západných demokracií.

dav_dva.png

Súčasná situácia dokazuje, že trhová spoločnosť nie je schopná riešiť krízové situácie a štátna reglementácia bude nutná nie z dôvodov ideologických, ale z čisto praktických racionálnych, teda v záujme udržania spoločenskej stability a zabránenia ničivých následkov budúcej krízy. 

Európska únia inštitucionálne zlyhala a opätovne sa vracia otázka krízového riešenia prostredníctvom suverénnych národných štátov, ktorá sa napokon verifikuje prostredníctvom účinných opatrení premiéra Petra Pellegriniho. Európska únia namiesto uznania predvoja Slovenskej republiky v riešení problémov skritizovala národné štáty pre nekoordinovaný postup, a to aj napriek tomu, že nebola schopná ponúknuť operatívne riešenia. Premiér Pellegrini navyše jasne poukázal na to, že EU namiesto diskusii o zdraví obyvateľov rieši čisto ekonomické záujmy mocností a často deklarovaný záujem o ľudské práva práve v čase krízy ignoruje. 

Úspešné čínske riešenie krízovej situácie (postavenie poľnej nemocnice za 2 týždne, prijatie zodpovednosti, silný kolektivizmus), založené na prísnej krízovej reglementácii taktiež dáva za pravdu koordinovanému a plánovanému postupu pri riešení krízových problémov. 

Ústava SR umožňuje v Núdzovom stave (Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z., č. 5 Ústavy SR – Núdzový stav) štátne obmedzenie vlastníckeho práva na základe stabilizácie stavu, v záujme stability a bezpečnosti obyvateľov SR. Vzhľadom na to, že banky a ekonómovia už jasne predpovedajú blížiacu sa krízu, Slovensko môže prostredníctvom opatrenia zoštátnenia strategických podnikov predísť jej katastrofálnym následkom. 

My, občianske združenie DAV DVA dlhodobo iniciujeme kolektívne a odborné riešenia spoločenských problémov, či už prostredníctvom podpory družstevníctva alebo znárodnenia strategických podnikov, ale taktiež nastolenia potravinovej sebestačnosti a sociálnych práv pre všetkých obyvateľov Slovenska mimo rámec trhovej ekonomiky (štátne a nájomné bývanie, verejné zdravotníctvo, verejné školstvo, právo na prácu či nepodmienený základný príjem, bezplatná verejná doprava, mladomanželské štátne pôžičky, podpora rodín a podobne). Práve teraz nastáva čas, kedy by naše argumenty mali byť vypočuté a predložené do spoločenskej diskusie po vzore Francúzska a Rakúska.   

Za o. z. DAV DVA dolu podpísaní 
Ing. Dávid Diczházy, IT developer
PhDr. Lukáš Perný, spisovateľ, hudobník
Mgr. Tomáš Klimek, právnik
PhDr. Ľuboš Blaha, PhD., filozof, politológ, poslanec NR SR
doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc., sociálny filozof a futurológ
doc. PhDr. Vladimír Manda, CSc., sociálny filozof
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. je vedúci lekár, hematológ, genetik, ČR
RNDr. Karol Ondriaš, DrSc., prírodovedec, bloger
Ing. Juraj Janošovský, publicista
Ľubomír Jánošík, zdravotník
Soňa Valovičová, spisovateľka
RNDr. Marián Moravčík, ekonóm, prekladateľ, lingvista
Mgr. Monika Gergeľová, etička
Ing. Tomáš Vokoun, ekonóm, ČR
Ing. Henrich Fajner, pomocný fytopatológ
Slavomíra Kotrádyová, učiteľka, spisovateľka
Nandor Kocsi
Iveta Hajdová
Veronika Hrbáčiková
Ľubomír Cagalinec

Výzva je určená pre širokú verejnosť. Kto s výzvou súhlasí, môže sa podpísať na stránke DAV DVA.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984