Čínsky príbeh – Čínsky Tibet

Počet zobrazení: 4676

Výstavu fotografií s názvom Čínsky príbeh – Čínsky Tibet otvorili 3. mája 2017 v priestoroch Átria Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Usporiadali ju – Konfuciov inštitút pri Univerzite Komenského, Filozofická fakulta Univerzity Komenského a Veľvyslanectvo Čínskej ľudovej republiky na Slovensku.

Citát z panelu výstavy: Obrazy tejto výstavy sú odrazom trvalej čínskej idey „splynutia človeka s prírodou ako integrita“, ktorá je zdrojom intelektuálnej inšpirácie už celé stáročia. Čínsky ľud je na svojej zvolenej ceste mieru a rozvoja vždy odhodlaný budovať partnerstvá s národmi z celého sveta a hľadí pritom na humanistické ideály a na princíp „harmonickej koexistencie, vzájomného prospechu a win-win“, zároveň je však odhodlaný vytvárať ešte podmanivejší a inšpiratívnejší „Čínsky príbeh“ budúcnosti.

Ako pozvánku na výstavu, ktorú si návštevníci v Átriu FF UK v Bratislave môžu pozrieť do 10. mája 2017, prinášame reprodukované ukážky fotografií.

cina4_650x430.jpg

cina6_650x421.jpg

cina7_650x410.jpg

cina9_650x426.jpg

cina10_650x395.jpg

cina11_650x429.jpg

cina12_650x420.jpg

cina13_650x437.jpg

cina14_650x415.jpg

cina15_650x451.jpg

cina16_650x431.jpg

cina17_650x424.jpg

cina18_650x433.jpg

cina19_650x420.jpg

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984