Česká, alebo česko-slovenská vojenská operácia?

Počet zobrazení: 3915

Práve dnes uplynulo 75 rokov od vojenskej operácie v hitlerovcami okupovanej Prahe (nie atentátu!) dvoch príslušníkov československej armády v zahraničí, ktorej cieľom bolo potrestať vraha českého národa a tvorcu zločinného programu holokaustu, šéfa Hlavného úradu ríšskej bezpečnosti (Reichssicherheitshauptamt – RSHA) a Bezpečnostnej služby (Sicherheitsdienst – SD), v rokoch 1941 – 1942 zástupcu  ríšskeho  protektora Protektorátu Čechy a Morava, obergruppenführera Reinharda Heydricha.

Ako sa dalo čakať, túto udalosť si všímajú predovšetkým české médiá, menej pozornosti sa jej venuje na Slovensku, hoci jedným z účastníkov útoku na tohto nacistického zločinca bol aj Slovák Jozef Gabčík. Ešte že niekto včas pošepol hlave štátu, aby ho aspoň v predvečer tohto výročia povýšil na generálmajora.

gabcik_celok.jpg
Pamätník Jozefa Gabčíka v jeho rodnom Poluvsí. Foto: Emil Polák

Ten, kto pozná moje publikované práce, pôsobenie  a názory iste vie, že ma nikto nemôže obviňovať z čechofóbstva alebo hejslováctva. Na českých príspevkoch k tejto najvýznamnejšej udalosti odboja v Protektoráte Čechy a Morava mi však veľmi prekáža neúcta voči Slovákovi Gabčíkovi. Všade sa píše o „českej akcii“, o akcii „českých vojakov“ a aj J. X. Doležal sa v Reflexe domnieva že ide o najväčší prínos „Čechov“ v boji proti nacizmu. Medzi tými, ktorých postihla najkrutejšia následná represia boli aj niektorí Slováci, ale, samozrejme, bolo ich podstatne menej ako Čechov. Ale boli tiež pritom a boli aj postihnutí.

Druhým aktérom  tohto významného činu bol  Jan Kubiš – blízky priateľ Gabčíka, Čech resp. Moravan. Čo by si asi on pomyslel o tom, že niekto na slovenský pôvod Gabčíka aj po takom dlhom období zabúda? Neznalosť? Úmysel? Ktovie.

Milí českí publicisti, nenastal už naozaj čas, aby ste vzali na vedomie, že existovali/existujú aj nejakí Slováci, a že v druhom odboji to bolo československé a nie české vojsko, ktoré bojovalo za obnovu Československa? Ostatne, prvýkrát československé zástavy po rokoch zaviali práve na Slovensku v auguste 1944.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984