Bojovník nie je bulvárny plátok

Stanovisko Oblastného výboru SZPB Bratislava k dvojtýždenníku antifašistov a webovej stránke našej organizácie
Počet zobrazení: 4627

OblV SZPB Bratislava je vážne znepokojený kampaňou niektorých tzv. nezávislých osobností, ku ktorej sa pridal aj denník Sme, namierenej proti našej organizácii. SZPB združuje účastníkov antifašistického odboja, ich rodinných príslušníkov a ďalších občanov Slovenskej republiky aktívne pôsobiacich najmä proti nebezpečným tendenciám ospravedlňovať vojnové zločiny, ktorých sa voči celým národom dopúšťali nemeckí nacisti a ich prisluhovači vo vazalských krajinách. V konkrétnych podmienkach Slovenska odsudzujeme pokusy ospevovať zvrátený Tisov režim, ktorý sa podieľal na prenasledovaní a vyvražďovaní desaťtisícov Židov, Rómov, protifašisticky zmýšľajúcich a konajúcich ľudí, partizánov, vojnových zajatcov Červenej a slovenskej povstaleckej armády.

Členovia SZPB v Bratislavskom kraji stoja v prvej línii proti zámerom pravicových extrémistických a neoľudáckych síl zneužívať aktuálne problémy našej spoločnosti na celkovú diskreditáciu demokratického zriadenia na Slovensku, jeho medzinárodného postavenia v rodine demokratických krajín Európy, založenej aj na hodnotách protifašistického hnutia a odkaze víťazstva Spojencov nad nacistickou osou zla v druhej svetovej vojne.

O to viac nás urážajú zlomyseľné obvinenia, že SZPB podporuje, či dokonca šíri fašistické myšlienky, pričom sa niektoré nešťastné vyjadrenia v dvojtýždenníku Bojovník a na webovej stránke SZPB zavádzajúco zovšeobecňujú ako názory celej našej organizácie. Spochybňujú tak jej nenahraditeľné postavenie v spoločnosti i štátne príspevky na jej aktivity podľa všetkého len preto, lebo činnosť SZPB im a tým, čo za nimi stoja, nehrá do noty, napríklad aj pokiaľ ide o postoj k súčasnej koaličnej vláde a medzinárodnej situácii.

To, že sa Bojovník ocitol na pochybnom čiernom zozname s inými objektívnymi médiami, ktoré predkladajú svojim čitateľom aj také články, ktoré nie sú v súlade s tzv. mainstreamovou propagandou, nás môže iba tešiť. Do určitej miery však treba dať našim kritikom za pravdu, lebo sa na stránkach dvojtýždenníka antifašistov objavujú i také tvrdenia, ktoré sa už na prvý pohľad nezakladajú na pravde.

My určite nespochybňujeme kardinálny podiel Červenej armády, jej veliteľov a vojakov, predovšetkým Rusov, Ukrajincov, Bielorusov, no aj Gruzíncov, Kazachov a príslušníkov ostatných národov vtedajšieho Sovietskeho zväzu na oslobodení Slovenska i podstatnej časti Európy pred 72 rokmi. Uznávame nenahraditeľný prínos ruskej kultúry, vedy, životnej filozofie a práce miliónov ruských ľudí do celosvetového spoločenského pokroku. Nepochybne Ruská federácia právom zohráva a bude zohrávať významnú medzinárodnú úlohu. To však neznamená, že máme byť nekritickí voči každému kroku jej terajšieho politického vedenia.

Žiaľ, Bojovník je v tejto veci neobjektívny, prináša jednostranné, neraz zjednodušujúce informácie, osobitne o situácii na Ukrajine. Tomuto štátu venuje nadmernú pozornosť, pričom mu uchádzajú mnohé iné dôležité témy, ako sú prehlbujúce problémy v tzv. treťom svete, hroziaca katastrofa v oblasti ekológie a životného prostredia, diktát nadnárodných monopolov, eskalácia napätia v iných častiach sveta, ktorá má dopady aj na Európu, napríklad v raste terorizmu či masovej migrácie.

Naopak, dvojtýždenník uverejňuje z ruských i domácich neoverených zdrojov propagandistické útoky namierené aj proti oficiálnej štátnej doktríne Slovenskej republiky – proti jej členstvu v NATO a EÚ. Doslova absurdné sú pozitívne výlevy na adresu pravicovo extrémistickej političky vo Francúzsku či donedávna aj nového prezidenta USA.

Argumentácia, že veď Bojovník prináša alternatívne informácie a že si čitateľ urobí vlastný názor, stojí na hlinených nohách. Šéfredaktor, ale aj vydavateľ nepochybne vedia, že sú zodpovední za všetko, čo sa na stránkach časopisu uverejní a pred prípadnou žalobou na súde sa neobhája odvolávaním sa na to, že text bol „len“ prevzatý z takých či onakých novín alebo portálu.

Iný prístup si vyžadujú predovšetkým rubriky Horúca zemeguľa, Čo píšu iní, ale aj iné (i niektoré zavádzajúce otázky v Našej ankete na titulnej strane). Navyše, zahraničná politika, ktorá často vôbec nesúvisí s protifašistickými hnutím a postojmi SZPB, sa z 2. strany časopisu rozširuje aj na ostatné, a to na úkor spravodajstva o činnosti SZPB a o dianí na Slovensku. O výčinoch kotlebovcov, neoľudákov z ďalších strán a združení, či o tzv. slovenských brancoch sa musí človek dočítať v iných médiách!

V tejto súvislosti za vrchol mediálneho prešľapu pokladáme gadžovský atak vedúceho mediálneho oddelenia SZPB a šéfredaktora Bojovníka na webovej stránke zväzu voči našej členke Monike Beňovej. Nemusíme súhlasiť so všetkými jej názormi, no jej kritický postoj k Bojovníku bol dobre mienený. Určite si nezaslúži znevažovanie, ktorého sa dopustil šéfredaktor voči nej ako žene a jednej zo štyroch zástupcov Smeru-SD v Európskom parlamente. Teda za politickú stranu, s ktorou ako jedinou má SZPB uzavretú dohodu o spolupráci. Napriek upozorneniam nedal z webu vymazať sériu odporných reakcií, čím sa web našej organizácie dostal na úroveň neofašistov, ktorí v uliciach Bratislavy vykrikovali vulgarizmy proti pani Beňovej, mimochodom, v súvislosti s jej jednoznačnými stanoviskami k pravicovým extrémistom.

Ako sa chceme podieľať na organizovaní masových pochodov proti fašizmu a extrémizmu s inými občianskymi demokratickými združeniami, keď nevieme komunikovať ani s vlastnou členkou, europoslankyňou? Veď tu ide o schizofréniu!

Žiadame šéfredaktora, aby v Bojovníku podstatne zodpovednejšie pristupoval k prevzatým informačným materiálom. Žiadame tiež, aby tak ako každý seriózny zriaďovateľ webovej stránky hanebné texty z nej okamžite zmazal. Súčasne od neho očakávame, že sa Monike Beňovej verejne ospravedlní.

Z hrubých osobných útokov na svojich webových stránkach pre akúsi vyššiu čitateľnosť a z publikovania pofidérnych faktov sa môžu tešiť akurát majitelia bulvárnej tlače. My rozhodne nechceme a nedopustíme, aby mediálne prostriedky SZPB klesli na takú úbohú úroveň.

Prijaté jednomyseľne na zasadaní OblV SZPB Bratislava 22. júna 2017.

(Text Slovu poskytol Martin Krno, predseda Oblastného výboru SZPB Bratislava)

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984