Bod zlomu môže Slovensku zlomiť väzy

Počet zobrazení: 4026

Na úvod musím vysvetliť,  prečo uvádzam len zopár poznámok, k podľa PS/Spolu, veľkolepému programu. Nuž preto, že za viac nestojí. Ide o širokospektrálny program stredopravej strany, ktorý môže prijať hociktorá strana, napríklad i Dobrá voľba. Podobnosť by tam bola čisto náhodná.

Priznám sa však, že ten viac ako dvestoštyridsaťstranový elaborát som celý nemal chuť podrobne čítať tak, ako to urobí absolútna väčšina voličov. Vychádzam preto z jeho zbežného pozretia a zverejnených najdôležitejších bodov, ktoré uviedli jeho predstavitelia Truban a Beblavý. Oni sami ma uistili, že ich program je len marketingovým produktom, tak ako aj ich strana.

So všeobecne prijateľnými frázami nemožno nesúhlasiť, sú totiž spravidla oprávnenou kritikou súčasného stavu v jednotlivých oblastiach života spoločnosti. Zároveň sú však len zbožnými, ľúbivými želaniami autorov, ktorých riešenie je v nedohľadne. Truban sám hovorí „... ak sa nám podarí splniť čo i len polovicu, bude to úspech“. Pri predpokladaných šiestich stranách v koalícii, s výrazne rozdielnymi „hodnotami“ sa z neho môže splniť akurát tak necelých dvadsať percent. Našťastie.

Najskôr ma upútali „odborné“ výrazy a ich spojenia v názvoch kapitol. Uvádzam len vybrané: „Dobrý život, Vzdelávanie: múdre a inovatívne, Zdravé Slovensko, Životné prostredie, klimatická kríza a energetika, Bezpečná a spravodlivá krajina, Hybridné hrozby a dezinformácie, Financie, ekonomika, štát bez oligarchov.“

Autori uvádzajú: „Jadrom celého programu sú systémové opatrenia, ktoré Slovensko zbavia vplyvu oligarchov a zlepšia fungovanie štátu.“ Hľadal som tam riešenia tohto problému, ale nikde som nenašiel systémovosť. Nečudujem sa, veď ťažko očakávať, že oligarchovia zbavia vplyvu oligarchov. Podobne je to s fungovaním štátu, kde chcú šetriť a zvýšiť jeho efektívnosť, čuduj sa svete, vytvorením dvoch nových ministerstiev: – pre ľudské práva, občiansku spoločnosť a obranu demokracie a – pre verejnú správu a rozvoj regiónov. Chcú tiež vytvoriť senát ako druhú komoru parlamentu. Chápem ich snahu o výrazné rozšírenie funkcií pre svojich i koaličných partnerov, iný dôvod však nevidím. To sú jednak až absurdné návrhy, ktoré si navyše protirečia. Ak chcú úprimne zefektívniť fungovanie štátu, tak by sa mali skôr vrátiť k modelu, ktorý tu fungoval tridsať rokov pred prevratom v roku 1989, t. j., tri kraje a Bratislava a 37 okresov. Na to by však museli racionálne myslieť a mať odvahu zmeniť Mečiarove územnosprávne členenie.

Je tam, samozrejme, viac diskutabilných cieľov, ako dekriminalizácia marihuany či zoficiálnenie homosexuálnych partnerstiev. Zahraničná politika je takisto typická pre liberálov v jednostrannej orientácii na USA, EÚ, NATO a zbrojenie. Ale ako hovorí politický klasik, o tom, potom.

Hovoria o svojom Bode zlomu ako o prelomovom programe, no v skutočnosti sa podobá na všeobecné, nič neriešiace závery XVII. zjazdu KSČ z roku 1986, ktoré sa tiež vydávali za prelomové a reformné. Mimochodom, aj tie sa nikdy nezrealizovali. Oba programy sa pomerne výrazne zameriavali na školstvo, vedu a zdravotníctvo. V Bode zlomu sa uvádza „zamerať sa na životné prostredie, vzdelávanie, vedu a zdravotníctvo. Zásadné zmeny v týchto oblastiach sú nevyhnutnou podmienkou ďalšieho výrazného rastu kvality života... v  školách  by malo byť menej memorovania, viac kritického myslenia, orientovať sa na  zručnosti... prioritou je dlhodobá a preventívna starostlivosť o zdravie ľudí“ Asi som prespal dobu, veď aká to podoba, ak pravda zohľadníme obdobie v ktorom vznikali. Považujem za potrebné, bez nostalgie dodať, že veľmi veľa ľudí majúcich skúsenosti spred novembra 89, by sa napríklad rado dožilo úrovne školstva a zdravotníctva (pravda so súčasnými technickými vymoženosťami) z obdobia socializmu, teda spred tridsiatich rokov.

Pri zbežnom čítaní niektorých pasáží som pochopil, že PS/Spolu, ako takmer všetky nové strany, vedia úplne všetko a dokonca lepšie, ako všetci pred nimi. Vynikajú v kritike i nastoľovaní všeobecne prijateľných cieľov a majú na to aj recept. Žeby od Penty?

Všetci chcú zmenu, zmenu k lepšiemu, dokonca lepší život pre ľudí, lepšie či slušné Slovensko a akési všeobecné, imaginárne dobro. Ak má tento program PS/Spolu niečo zlomiť, tak najskôr Slovensku väzy.

(Program Bod zlomu si môžete prečítať tu: https://progresivnespolu.sk/bod-zlomu)                                           

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984