Reklama
Reklama

Armáda USA nemá miesto na slovenskej zemi

Vyhlásenie Komunistickej strany Slovenska
Počet zobrazení: 1518

Súčasná vládna moc na prelome rokov 2021 a 2022 opäť otvorila otázku podpísania Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi SR a USA.

I v tomto prípade sa odhaľuje, že ministri súčasnej vlády nemajú takmer žiadne znalosti z histórie. Nepoznajú základné fakty, udalosti, ale ani základné princípy a zákonitosti ekonomického, spoločensko-politického vývoja vo svete a v jeho jednotlivých regiónoch. Nemôžu teda ani rešpektovať dialektiku historických procesov.

Preto v súvislosti so zámerom podpísať dohodu s USA o vojenskej spolupráci, je namieste pripomenúť vláde SR základné fakty z nie tak dávnej histórie. Okrem nasadenia americkej armády v 2. svetovej vojne proti nemecko-fašistickému agresorovi, všetky ďalšie jej nasadenia mali charakter agresií a podpory zasahovania do vnútorných záležitosti iných krajín.

Je verejne známe, že americké administratívy vždy vysielali a nasadzovali svoje ozbrojené sily tam, kde išlo o geopolitické záujmy USA, to znamená získanie, alebo upevnenie ich vplyvu. V konečnom dôsledku sa za tým vždy skrývajú hlavne ekonomické záujmy ich oligarchov a nadnárodných finančno-priemyselných skupín. Nech sa jednalo o rozmiestnenie a presuny ozbrojených síl USA vo svetových moriach a oceánoch, alebo o rozmiestňovanie ich vojenských základní po celej zemeguli, v konkrétnych regiónoch i krajinách.

Nie je tomu inak ani s úsilím o zabezpečenie trvalej prítomnosti amerických vojsk vo východnej Európe, ale aj na teritóriu Slovenska. Napriek tomu, že členstvom Slovenska v NATO nie sú aktivity ani záujmy USA na Slovensku nijak obmedzované, súčasná servilná, poddajná, proamerická vláda ide ešte ďalej. Snahou o podpísanie Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi SR a USA dáva ozbrojeným silám inej krajiny, mimochodom, tisíce míľ vzdialenej od našej krajiny, právo využívať takmer neobmedzene našu zem, životné podmienky, ktoré sú výsledkom činnosti našich predkov po stáročia. Niektoré znenia dohody umožňujú príslušníkom ozbrojených síl cudzej mocnosti konať spôsobom, ktorý je v rozpore so záujmami našej suverenity a právnym poriadkom štátu.

Okrem toho, že vojenské základne obsadené americkými vojskami, samozrejme, budú riadiť a kontrolovať USA, tak budú mať ozbrojené sily USA plne umožnené prepravovať, rozmiestňovať a skladovať na našom území obranné zariadenia podľa vlastného rozhodnutia. Dohoda bude umožňovať lietadlám, plavidlám i vozidlám ozbrojených síl USA vstupovať na územie SR, odchádzať z neho a voľne sa na ňom pohybovať. Slovensko sa na žiadosť USA vzdáva právomoci na trestné stíhanie príslušníkov OS USA v prípade spáchania trestných činov, prečinov a priestupkov na našom území, ale tiež práva konať v oblasti občianskoprávnej náhrady škôd, alebo ukladaní pokút. Takéto výhody či „výnimky“ nikdy nemal ani nebude nikdy mať žiadny občan Slovenska na území Spojených štátov amerických.

Tragédiou je, že „zástupcovia ľudu“ v dnešnej vláde nepoznajú a nerešpektujú ani povahu, morálne rysy, tradície a zvyky vlastného národa. Inak by si boli vedomí, že slovenský ľud, náš národ, občania Slovenska nikdy nemali, ani nemajú žiadne územné, majetkové, či finančné nároky voči iným štátom v Európe, ani nikde vo svete. Nemajú výhrady, ani požiadavky na zmenu režimov ani v susedných, ani vo vzdialenejších krajinách. Slovensko nikdy nemalo žiadne kolónie a nikdy sa nepodieľalo na devastácii cudzích území, ani na okrádaní či vykorisťovaní ich občanov. Preto je prirodzené, že slovenský ľud sa necíti ohrozený zo strany svojich susedov, a to ani blízkych, ani vzdialenejších. Nepovažuje teda za potrebné, mať na svojom území cudzie vojenské základne a na nich vojakov iných krajín. Ako mierumilovný národ, si dokáže svoju bezpečnosť zaistiť sám. Rôzne „hrozby“, „ohrozenia“, „nepriateľov“ a „agresorov“ si v ostatných rokoch vymýšľajú len pravicové vlády a parlamenty, a to len v záujme iných mocnosti a ich vládnucich tried.

Žiadame od vlády Slovenskej republiky odstúpiť od zámeru podpísania Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi SR a USA.

Vyzývame všetkých vlastencov Slovenska byť pripravenými vzoprieť sa podpísaniu uvedenej „Dohody“, ako aj každému inému pokusu umožniť iným štátom mať vojska na „slovenskej zemi“.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama