Anton Rašla – prezentácia piatich kníh

Počin pri príležitosti 110. výročia jeho narodenia
Počet zobrazení: 2761

Generálmajor Anton Rašla ostáva zatiaľ nedoceneným fenoménom histórie slovenského súdnictva minulého storočia. A nielen súdnictva. Počnúc 30. rokmi bol „pri“ tom najdôležitejšom, čo sa v politike na území niekdajšieho Československa dialo, ale patril aj k jej aktívnym účastníkom a spolutvorcom.

Nedávno bolo 110. výročie jeho narodenia (15. septembra 1911 v Pavliciach pri Trnave). Pri tejto príležitosti vydali jeho mladí kolegovia a študenti z Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach v úzkej spolupráci s Múzeom SNP sériu piatich kníh, reedíciu jeho známejších i verejnosti dosiaľ neprístupných vedecko-publicistických prác, článkov a spomienok, ktoré sa nepochybne stanú významným zdrojom pre historikov i laických milovníkov našich novodobých dejín.

Na prelome tisícročí Nové slovo a následne Slovo opakovane svoje stránky poskytovalo vyjadreniam docenta Rašlu najmä v súvislosti s veľkým tlakom ľudáckej emigrácie a jej spojencom osobitne v KDH na rehabilitáciu Jozefa Tisa a celého vojnového slovenského štátu.

Anton Rašla bol dvakrát hosťom Klubu Nového slova  (Každá historická paralela pokrivkáva , Mladí by mali vždy udávať tón ), kedy sme si uvedomili, že nielenže má fenomenálnu pamäť (už mal vyše 90 rokov), no dokázal aj rozprávať, napokon i písať, veľmi pútavo. Pričom trefne poukazoval na paralely nedávnej histórie a doby, ktorú sme v tých časoch prežívali a prežívame vlastne dodnes. Preto nie náhodou padlo rozhodnutie docenta Jozefa Oleja a ďalších zostavovateľov Rašlovej „pentológie“ predstaviť ju v Bratislave v Klube Nového slova v spolupráci s Oblastným výborom SZPB a Inštitútom ASA.

Pozvanie na podujatie prijali historici Ivan Kamenec a Stanislav Mičev, vtedy ešte ako riaditeľ Múzea SNP, predstavitelia niekdajšej strany SDĽ Peter Weiss a Pavol Kanis a ďalší, ktorí s Antonom Rašlom spolupracovali, či ho osobne ho poznali, nevynímajúc ani syna Juraja a synovca Petra Rašlu.

rasla_kniha_1.jpgrasla_kniha_2.jpgrasla_kniha_3.jpgrasla_kniha_4.jpgrasla_kniha_5.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Podrobnú charakteristiku všetkých piatich dielov nájdete v Bulletine Slovenskej advokátskej komory na stranách 67 – 72. Jej autorom je JUDr. Peter Kerecman, PhD.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984