Americká ambasáda zaberá pozemky na námestí už rok bez platnej nájomnej zmluvy

Počet zobrazení: 4326

Bratislava, 16. 8. 2017 – Poslanec mesta Martin Borguľa poslal dnes otvorené listy veľvyslancovi USA na Slovensku a primátorovi Bratislavy. Včera uplynul rok, odkedy americká ambasáda nemá právoplatnú nájomnú zmluvu k pozemkom pred svojou budovou na Hviezdoslavovom námestí.

Poslanec mesta Martin Borguľa upozornil v listoch veľvyslanca USA a primátora Bratislavy na fakt, že nájomná zmluva k pozemkom na Hviezdoslavovom námestí vypršala už pred rokom, 15. augusta 2016. Pozemky teda zaberá ambasáda už dvanásť mesiacov protiprávne.

„Ambasáda sa odvtedy pokúsila trikrát o schválenie zmluvy na mestskom zastupiteľstve. O zmluve sa rokovalo v septembri 2016, vo februári a marci 2017. Zmluva ale nebola zastupiteľstvom schválená. Napriek tomu mesto ani ambasáda nepodnikli žiadne účinné kroky, aby tento bezprávny stav doteraz vyriešili,“ povedal poslanec Martin Borguľa.

Nelegálny je aj železný plot, ktorý na uvedených pozemkoch stojí. Stavebný úrad mestskej časti Staré Mesto nenašiel k plotu právoplatné stavebné povolenie. „Stavebný úrad vyšiel ambasáde niekoľkokrát v ústrety a predĺžil jej opakovane lehoty na predloženie dokumentov preukazujúcich jej vzťah k pozemkom. Ambasáda nebola schopná do dnešného dňa tieto dokumenty predložiť,“ povedal Martin Borguľa.

Stav neplatnosti nájomnej zmluvy k pozemkom, ktorý trvá už dvanásť mesiacov, zároveň znamená, že ambasáda zaberá verejné priestranstvo bez toho, aby zaň platila daň za užívanie verejného priestranstva. Doba zabratia verejného priestranstva od 16. 8. 2016 do 16. 8. 2017 predstavuje spolu 365 dní a nevyrubená daň k tomuto dátumu predstavuje sumu vo výške 1 687 040 eur.

„Podľa platného VZN o miestnej dani je každá fyzická či právnická osoba povinná platiť daň za užívanie verejného priestranstva. Nevidím dôvod, prečo by americká ambasáda mala byť výnimkou. Peniaze, ktoré mali mestská časť Staré Mesto a mesto dostať, by sa určite zišli, či už na rekonštrukcie ciest a chodníkov, výsadbu zelene a revitalizácie parkov alebo riešenie iných problémov v meste,“ povedal Martin Borguľa.

Martin Borguľa žiada veľvyslanca USA a primátora, aby bezodkladne podnikli opatrenia na ukončenie uvedeného bezprávneho stavu. „Je potrebné, aby bol tento problém vyriešený raz a navždy. Ťahá sa to už príliš dlho. Vývoj udalostí posledného roka jasne ukázal, že americká ambasáda nerešpektuje naše zákony a robí si, čo chce. Žiadam, aby primátor podporil vyrúbenie dane ambasáde za užívanie verejného priestranstva od neplatnosti nájomnej zmluvy. A trvám na tom, aby bol plot ako nelegálna stavba odstránený a námestie ako celok opäť sprístupnené Bratislavčanom a návštevníkom nášho hlavného mesta,“ povedal na záver Martin Borguľa.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984